Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 273

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 273
Itinulak ng malakas ang pinto.

Pumasok ang matandang Madam Hill at nagtatakang sabi, “Talagang nagtatago ka dito! Sinadya kong magdaos ng salu-salo para sa iyo upang mapili mo ang iyong magiging asawa, ngunit heto ka tahimik na nagtatago. Wala ka bang balak mag asawa?”

“Hindi,” walang pakialam na sagot ni Shaun.

“…”

Ang matandang Madam Hill ay napuno ng galit. “Kailangan mong lumabas ngayon kahit na wala kang gana. Dahil ikaw ang panganay na apo sa direktang linya ng pamilya Hill, dapat kang magpakasal. Patay na si Sarah. Kailan ka titigil sa pagpapaliban nito?”

Saglit na huminto si Shaun, na binubuklat ang dokumento gamit ang malalambot niyang mga daliri.

Pinunit ng matandang Madam Hill ang dokumento at itinapon ito sa isang tabi. “Pwede kang magtrabaho kahit kailan pero hindi ngayon. Pumili ka ng babae ngayong gabi, kung hindi, iuntog ko ang ulo ko sa harap mo hanggang sa mamatay ako.”

“Granny…” sinapo ni Shaun ang kanyang noo. Ito talaga ang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik. Bilang isang lalaki na malapit nang mag-30, palagi siyang pinipilit na makipag-blind date.

Dati, sinadya niyang paharapin si Catherine pansamantala. Gayunpaman…

Sa pag-iisip ng babae, nagdilim ang mga mata ni Shaun.

Dahil sa maaga o huli ay ikakasal na siya, tila hindi magkakaroon ng pagbabago ang pagpapakasal ng maaga o huli.

Marahil ay dapat niyang pakinggan ang kanyang lola para mas gumaan ang pakiramdam nito.

“Sige.”

Tumayo siya at naglakad palabas kasama si Old Madam Hill.

Sa sobrang tuwa, dinala siya ni Old Madam Hill sa ikalawang palapag upang pagmasdan ang mga babae sa ibaba. Ang sitwasyon ay parang kung paano pumili ang isang emperador ng asawa noong mga araw na iyon. “Tingnan ang mga babae sa ibaba at pumili ng isa na interesado ka.”

Sa sandaling dumaan ang mga mata ni Shaun sa kanila, sumakit ang kanyang ulo. Lahat ng mga babae ay makapal na naka-make-up, at malamang na iba ang hitsura nila sa kanilang mga hubad na mukha kapag natanggal ang kanilang makeup.

Sa kabaligtaran, ang mukha ni Catherine ay laging malinis at maganda kahit na may light makeup.

Biglang nalipat ang mga mata niya sa mukha ng isang babae. Natigilan siya.

Inilipat ng matandang Madam Hill ang tingin sa babaeng tinititigan niya at ngumiti. “Siya si Melanie Yule, ang binibini ng pamilyang Yule. Ang kanyang ama ay si Joel Yule at ang kanyang ina ay si Nicola mula sa pamilyang Wicks. Galing din siya sa mayamang background. Kung tungkol sa kanyang hitsura, siya ay itinuturing na isa sa mga magagandang babae sa mga natitira dito ngayong gabi.”

Ilang oras ding natahimik si Shaun. Naalala ng mukha ng ginang ang babaeng nasa malayong Melbourne.

Sa totoo lang, masakit ang hinanakit niya sa kanya nang iwan siya nito. Pero nang makita ang babaeng kamukha niya, hindi niya maiwasang mapatingin sa ginang.

Ano ang ginawa niya para makulam siya?

“So… siya ba?” Nagtatakang tanong ng matandang Madam Hill.

“…Uh, sige.” Nang matapos magsalita si Shaun ay dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan.

Gabi na.

Nakatayo sa balkonahe, mahinang nakikita ni Catherine ang manor ng pamilya Hill mula sa kinaroroonan niya. Nang gabing iyon, lahat ng ilaw doon ay nakasindi. Naisip niya na ang manor ay abala sa aktibidad.

Nandoon siya.

Marahan siyang bumuntong-hininga at saka muling humiga sa kama.

Gayunpaman, nahihirapan siyang makatulog.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.