Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 270

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 270
“Hindi. Wala akong intensyon na makakuha ng anuman mula sa pamilya Yule.” Puno ng pagod ang boses ni Catherine. “Anyway, I have to head to Canberra this time. ako…”

“Sige lang.” Dahan-dahang inilagay ni Wesley ang kanyang kamay sa ibabaw ng likod ng kanyang kamay. “Huwag mo akong alalahanin. Babantayan ako ng caregiver.”

“Salamat.” Sa totoo lang, sobrang na-touch si Catherine. Ibang-iba sina Wesley at Shaun. Palaging maamo at mapagparaya si Wesley sa kanya.

Sa kabaligtaran, si Shaun ay mapagmataas at mayabang. Madalas niyang tiisin ang ugali nito. Sa tuwing gusto niyang gawin ang isang bagay, kailangan niyang huminto sa lahat para hikayatin siya upang makuha ang kanyang pag-apruba.

Nakakapagod siyang pakisamahan si Shaun bago ito. Hindi rin niya nagustuhan ang katotohanang nakakuha pa ito ng taong magbabantay sa kanya.

Gayunpaman, kahit papaano ay nahirapan siyang masanay sa kasalukuyang mga pangyayari.

“Ano ang nasa isip mo?”

Biglang nag-space out ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Nanlalaki ang mga mata ni Wesley, at hinigpitan niya ang hawak sa kamay niya.

Nabawi ni Catherine ang kanyang katinuan sa sandaling iyon, iniisip kung ano ang nagpapaalala muli sa kanya kay Shaun. “Iniisip ko na malaki ang pamilya ng Yule, at posibleng mapanganib na lugar na puntahan…”

Napangiti ng mahina si Wesley. “Huwag kang matakot. Sasamahan kita sa Canberra mamaya. Hindi ka mag-iisa sa pagkakataong iyon. Actually, kakabalik ko lang from overseas last year and have planning to develop my business in Canberra. Nang magkaroon ng bagong economic zone doon dalawang taon na ang nakararaan, nakabili na ako ng isang piraso ng lupa para palawakin ang pabrika.”

Napatulala si Catherine at puno ng paghanga sa kanya. “Hindi ko akalain na napaka-forward thinker mo.”

“Ang pinakamahusay ay ang pagkakaroon ng foresight na mahulog para sa iyo.” Humalakhak si Wesley habang kinukurot ang tungki ng ilong niya.

Natigilan si Catherine. Kinukurot siya dati ni Shaun sa ganitong paraan, ngunit dahil kinurot siya ni Wesley ay hindi siya komportable at medyo lumalaban pa.

“Medyo gabi na. Babalik muna ako sa kwarto ko.” Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. “Magpahinga ka ng maaga pagkatapos mong inumin ang iyong gamot.”

Lumingon siya, only to discover na hindi pa pala nito binibitawan ang kamay niya.

Tumingin siya sa likod at nakilala niya ang mapagmahal at maamong mga mata ni Wesley. “Cathy, pwede bang dito ka mag-stay mamayang gabi? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo dahil hindi pa rin ako nakaka-recover sa mga sugat ko.”

“…Paumanhin, Wesley. Katatapos ko lang ng kasal kaya hindi pa rin ako sanay. Bigyan mo ako ng oras.” Walang malay na tinanggihan siya ni Catherine.

Madaling makipagtipan kay Wesley. Gayunpaman, sa pag-iisip na nakahiga sa kaparehong kama niya, hindi niya magawa ang sarili na gawin ito.

Nagdilim ang mga mata ni Wesley, ngunit pinilit niyang ngumiti. “Sige.”

Makalipas ang tatlong araw.

Nagtungo sina Catherine at Joel sa Melbourne Airport.

Personal silang pinapunta ni Wesley sa airport. “Hintayin mo ako, Cathy. Pupuntahan kita doon kapag gumaling na ako.”

“Sige. Magkaugnayan tayo sa pamamagitan ng mga tawag.”

Pagkawagayway ng kamay ay sumakay na si Catherine sa eroplano kasama si Joel.

Pinagmamasdan ni Joel si Wesley habang papunta sa airport. Nakita niyang medyo pamilyar si Wesley, ngunit wala siyang gaanong impresyon sa kanya pagkatapos ng maingat na pag-iisip.

Sa mga mata ni Joel, nakakalungkot na may nobyo na ang kanyang anak sa murang edad. Sa katunayan, kamangha-mangha si Wesley kung isasaalang-alang kung gaano siya bata at promising. Kung ihahambing sa pamilyang Yule, gayunpaman, ang kanyang katayuan ay itinuturing na bahagyang mababa. “Talaga bang nawalan siya ng kidney para iligtas ka?”

“Oo. Kung wala siya, pwede na akong mamatay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka at tingnan mo,” bulong ni Catherine, “Huwag kang mag-ayos ng blind date para sa akin kapag nasa Canberra tayo. Hindi ako interesado.”

Nang marinig ang sinabi niya, humagalpak ng tawa si Joel. Tapos, bumuntong hininga siya.

“Hindi ako makikialam sa mga usapin tungkol sa kasal niyo. Noon, pinilit ako ng aking mga magulang na pakasalan ang taong hindi ko gusto. Sa pamamagitan nito, sinimulan kong mamuhay nang malungkot ang mga taon ng buhay. Ang pinakamahalaga ay ang iyong kaligayahan. Ang average na status ni Wesley ay hindi isang isyu dahil maaari ko siyang bigyan ng tulong. Ang kanyang kakayahan kasama ng aking tulong ay gagawin siyang kasingtalino ng mga kabataan mula sa mayayamang pamilya sa Canberra.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *