Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 27

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 27
“Sinasabi mong ninakaw niya ang konsepto mo?” Kumunot ang noo ni President Sawyer.

“Tama iyan. May ebidensya din ako sa laptop ko. Gumugol ako ng napakalaking oras at pagsisikap sa paglalagay ng mga ideyang ito sa mga guhit, kahit na simulan ang 2D sketch mula sa simula. Mayroon din akong magaspang na pagguhit.”

“Ipakita mo saakin.”

Agad na kinuha ni Catherine ang kanyang laptop, ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, lahat ng mga dokumento ay nawala. Nabigo siyang mahanap ang mga inisyal na sketch na itinago niya sa kanyang pitaka.

Sa bilis ng kidlat, iniangat niya ang ulo kay Henry na nakatayo sa malapit. “Binara mo ba ang aking mga dokumento?”

Wala siyang ibang maisip maliban sa lalaking ito.

“Nawala ka na ba sa isip mo? Ako ang kasamahan mo.” Bumangon si Henry sa galit.

Si Rebecca, na nakatayo pa rin sa podium, ay nagsabi sa isang mahigpit na boses, “Cathy, tama na. Maaari naming lutasin ang aming personal na hindi pagkakaunawaan sa ibang pagkakataon, ngunit ito ay isang malaking sandali para sa Summit. Kailangan mo ba akong akusahan sa harap ng publiko para lang ipahiya ako?”

Si Pangulong Sawyer ay mukhang dismayado. “Magkakilala kayong dalawa.”

Sumagot si Rebecca bago nagkaroon ng pagkakataon si Catherine, “She’s my younger sister. Naging tensyon ang mga bagay sa pagitan namin dahil sa ilang personal na bagay…”

Ibinagsak ni James ang kamao sa mesa habang bumangon. “Rebecca, hindi mo kailangang maging mabait sa kanya. Sinusubukan niyang sirain ang iyong reputasyon para mamana niya ang negosyo ng pamilya Jones. Siguradong sinilip ng masamang babae na ito ang iyong mga plano sa disenyo.”

“Hindi ko.” Nag-alab ang galit sa loob ni Catherine.

“Pagkatapos ay ipakita mo sa amin ang iyong patunay. Inaakusahan mo ngayon ang iba nang walang konkretong ebidensya. Alam mo ba kung gaano karaming dugo at pawis ang ibinuhos ni Rebecca sa proyektong ito? Ngunit mayroon kang mga pisngi para sisihin siya.”

Biglang bumangon si Henry. “Naku, hindi nakakagulat na ang mga sketch na ipinakita mo sa amin ay mas mahusay kaysa sa akin. Nangopya ka kasi ng gawa ng iba. Tila, nagtatrabaho ka pa rin para sa Summit. President Yates, niloloko tayo ng babaeng ito.”

Maliwanag na hindi nasisiyahan si Pangulong Yates. “Catherine Jones, nagsasabi ba sila ng totoo?”

Sa buong katapatan, hindi siya naniniwala na si Catherine ay makakagawa ng kamangha-manghang gawaing ito nang mag-isa, dahil sa kanyang murang edad.

“President Yates, hindi mo ba nakikita na nasuhulan si Henry?” She defendedlessly.

Mabilis na ipinaliwanag ni Henry ang kanyang sarili, “Wala akong kakilala na nagtatrabaho sa Summit. President Yates, maraming taon na akong nagtatrabaho sa iyo. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao?”

“Sige, sapat na ang narinig ko. Hindi ko kayang mawala pa ang dignidad ko rito.” Tumayo si Pangulong Yates sa kanyang buong taas na mukhang nanlulumo. “Hindi kami kwalipikadong lumahok sa bidding na ito. Catherine Jones, hindi ka na empleyado ng kumpanya namin.”

Pagkatapos, umalis siya kasama si Henry.

Napuno ng paghamak ang mga mata ni James. “Kahit ang mga tao sa iyong kumpanya ay hindi ka kinakampihan. Ang iyong reputasyon ay dapat na kakila-kilabot.”

“James, Rebecca, tandaan na kung ano ang nangyayari sa paligid ay bumalik sa paligid.”

Nawala ang pagiging cool ni Catherine. Dinampot niya ang bote ng mineral at ibinato sa kanila.

President Sawyer was truly upset. “Get her out of here. How did they allow this kind of person into the bidding this year?”

Soon, two security guards rushed in and took her away by force.

It was pouring outside. Catherine was pushed to the rain by the guards. Rainwater mercilessly poured on her from above, drenching her completely from head to toe.

The burning fire inside her was extinguished by the rain within seconds. What replaced it was grievance and sorrow.

She did not understand. Did she somehow wrong Rebecca in their past lives?

Catherine had spent so much effort to start over again.

However, Rebecca kept targeting her repeatedly, even ruining her reputation in the interior design industry. Who else still dared to hire her in the future?

Right at this moment, she felt that her life was miserable.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *