Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 269

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 269
“Cathy…” Bumakas sa mukha ni Joel ang pag-aalala. “Dapat sumama ka sa akin. Kailangan kitang bantayan para maprotektahan kita. Malapit nang malantad ang iyong pagkakakilanlan. Marami sa kanila mula sa pamilyang Yule ang nakaalam tungkol sa relasyon namin ng mama mo noon.”

Natigilan si Catherine.

Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chris, “Ang pamilyang Yule ay may maraming mga pag-aari na tinitingnan ng ibang mga kabataan sa pamilya. Dahil anak ka ni President Yule, mapapamana ka niya sa hinaharap. Ang ilang mga tao ay isasapanganib ang kanilang buhay para sa kapakanan ng kapangyarihan.”

Si Catherine ay naiinis at hindi nakapagsalita, ngunit hindi siya interesado sa kanyang kayamanan. Sa katunayan, ang biglaang pagpapakita ng kanyang ama ay nagdulot ng isang pabigat sa kanya.

“Huwag kang mag-panic, Mr. Yule. Kukumbinsihin ko siya. Tara puntahan natin si Sheryl.” Iniba ni Chris ang usapan.

Pumayag si Catherine na sumama sa kanila. Sa paglalakbay, maraming kuwento sa kanya si Joel kung paano niya nakilala si Sheryl.

Gayunpaman, hindi siya naantig. Tinanong niya, “Bakit kayo naghiwalay ng aking ina noon?”

“20 years ago, wala akong kapangyarihan. Ako ay naayos at hindi sinasadyang natulog sa aking kasalukuyang asawa, si Nicola Wicks. Matapos malaman ng nanay mo, umalis na lang siya. Hindi nagtagal, nabalitaan ko na namatay siya.”

Isang mapait na tingin ang bumalot sa mukha ni Joel. “Pagkatapos, sinimulan kong mamuhay nang mataranta. Noong nabuntis si Nicola, pumayag akong pakasalan siya para managot sa bata.”

Habang nakikinig si Catherine sa kanya, napuno siya ng poot. Napaka-campy na kuwento noon. Naawa siya sa kanyang ina sa pagiging biktima.

Matapos bumisita sa sementeryo, umalis siya sa kadahilanang may aasikasuhin siya.

Habang pinagmamasdan siya ni Joel na papalayo ay nagpakawala siya ng mahabang buntong-hininga. “Ay, Chris. Mukhang ayaw akong kilalanin ng anak ko.”

“Maraming nagdusa si Catherine sa pamilya Jones noong nakaraang taon,” paliwanag ni Chris.

“Oo. Kasalanan ko kung bakit late ako dumating. Dapat ko siyang ibalik sa pamilya Yule. I want to make it up to her and take good care of her,” guiltily said Joel.

Kinaumagahan, may meeting si Catherine. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa opisina at doon na siya hinihintay ni Chris.

“Tito Chris, alam mo na ba kanina na tatay ko siya?” Diretsong tanong ni Catherine, “Umaasa ka ba na babalik din ako sa Yule family?”

Si Chris ay prangka sa kanya. “Catherine, malalaman mo lang kung sino ang pumatay sa mama mo noon kung babalik ka sa Yule family. Palagi kong pinaghihinalaan na si Nicola iyon.”

Sumakit ang ulo ni Catherine. Kinailangan niyang masangkot sa isa pang salungatan sa pamilya nang sa wakas ay natapos na niya ang isa. Hindi maipaliwanag ang pagod.

“Nagseselos ba siya sa nanay ko noon kaya pinili niyang patayin siya?”

“Si Nicola ay isang partikular na brutal na tao. Siya rin ang panganay na anak ng pamilya Wicks.” Napabuntong-hininga si Chris at tapat na nagsalita, “Ayos lang kung ayaw mong imbestigahan ang isyu. Sa katunayan, maraming taon na ang lumipas mula nang mamatay ang iyong ina. Ang nakaraan ay matagal nang sumabay sa hangin. Sa kasalukuyan, magkasundo sina Joel at Nicola. Hindi magiging madali para sa iyo na harapin siya.”

Natahimik si Catherine.

Tumayo si Chris pagkatapos. “Nagpunta ako dito para lang ipaalam sa iyo ang bagay na ito. Sa pagsasabi niyan, tandaan na kapag nalaman ni Nicola ang tungkol sa iyong pag-iral, tiyak na siya ang unang taong haharap sa iyo. Imbes na maiwan kang mataas at tuyo, mas mabuting manatili ka sa tabi ni Joel.”

“May asawa at anak na babae si Joel na nakasama niya sa loob ng mahigit 20 taon. Bukod sa kadugo ko siya, matatalo ko pa ba sila?” Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Catherine.

Seryosong sagot ni Chris, “Talagang in love si Joel sa mama mo noon. Siya ay iniisip tungkol sa kanya sa buong mga taon na ito. Poprotektahan ka niya.”

Nang marinig iyon, nanahimik si Catherine nang mahabang panahon.

Sa gabi.

Ang bakuran ng pamilya Lyons.

Ininom ni Wesley ang gamot sa palad ni Catherine. Ang kanyang madilim na mga mata ay nagdadala ng kalungkutan na bahagyang kumplikado. “Anak ka talaga ni Joel. Ibig sabihin… hindi ako nararapat sa iyo na may mas mataas na katayuan ngayon.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *