Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 267

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 267
Pilit na ngumiti si Jeffery. Sa katunayan, si Catherine ay isang anak na babae. Gayunpaman, hindi talaga siya pinansin nina Jeffery at Sally dahil hindi siya ang kanilang biological na anak. “Tama ka. Kasalanan ko ito, Catherine.”

“Sana ay makaramdam ka ng pagsisisi sa kulungan para sa iyong ginawa.” Tumayo si Catherine at lumabas ng detention center.

Pagkabalik niya sa opisina, hiniling niya sa kanyang katulong na tingnan si Rebecca.

Hindi nagtagal ay dinala ng katulong ang kanyang balita tungkol kay Rebecca. “Medyo ilang araw na siyang nawawala. Ni hindi niya dinala ang mga gamit niya sa bahay niya. Wala ring anumang mga transaksyon sa kanyang bank account. Parang nawala na siya sa hangin.”

Napatulala si Catherine. Hindi niya inaasahan na maglalaho ng ganoon si Rebecca pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban sa kanya. Sa hitsura ng mga bagay, hindi talaga siya tumakas. Malamang nasa panganib ang buhay niya.

Sa mga araw na ito, si Catherine ay nagtatrabaho at nag-aalaga kay Wesley. Talaga, masasabi ng isa na sila ay naninirahan nang magkasama.

Ginugol niya ang Bisperas ng Bagong Taon sa villa ni Wesley.

Sa gabi, maliwanag ang bahay ng pamilya Lyons.

Habang tinutulak ni Catherine si Wesley, na nakaupo sa wheelchair, mula sa silid, nakasalubong niya sina Ethan, Tracy, at Sonya na dumating para maghapunan. Natigilan silang tatlo ng makita siya.

Agad na tumigas ang ekspresyon ni Sonya. “Catherine, napakawalanghiyang lumabas ka sa bahay namin—”

“Tumahimik ka. Tawagin mo siyang ‘Hipag’ sa susunod.” Lumakad papunta kay Sonya ang matandang Madam Lyons at sinabihan siya. “Ikakasal na siya kay Wesley pagkatapos ng Bagong Taon. Itigil ang pag-uulit ng anumang nangyari sa nakaraan.”

Huminto siya at pagkatapos ay sinabi kay Ethan, “Kailangan mo siyang tawaging ‘Tita’.”

“…”

Sa sandaling iyon, sina Sonya at Ethan ay nagsuot ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon.

Parang gustong tumulo ni Catherine dahil sa sobrang awkward.

Ito ang eksenang pinangarap niya ilang buwan na ang nakakaraan. Bagama’t sa wakas ay naganap na ang magandang eksena, hindi siya natuwa dito.

“Dad, nagbibiro ba kayo?” Halos mabaliw si Sonya. Dati, si Catherine ay muntik nang maging manugang niya, ngunit kailangan siyang tawagin ni Sonya na ‘Hipag’ ngayon. Niloloko ba siya ng Diyos?

Pinandilatan ni Old Master Lyons si Sonya. “Siya na ngayon ang taong namamahala kay Hudson. Mas mataas ang status niya kaysa sa iyo. Mahirap ba para sa iyo na tawagin siyang ‘Hipag’?”

Sabay tahimik ni Sonya.

Hindi siya tanga. Kung ikinasal sina Wesley at Catherine, ito ay makikinabang sa pamilya Lyons. Higit pa rito, sa kasalukuyang kalagayan ni Wesley, sinumang babae mula sa isang kilalang pamilya ay tiyak na tatanggi na pakasalan siya.

Sa kusina, nagsuot ng apron si Catherine at naghanda ng ilang herbal tonic.

Dahil mahina ang katawan ni Wesley, buong-buo na niyang pinangasiwaan ang diyeta nito.

Nang pumasok si Ethan, nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib nang makita ang likod ni Catherine.

Alam niya ang masarap nitong luto. Madalas din itong nagluluto ng iba’t ibang pagkain para sa kanya noon.

Gayunpaman, hindi na siya makakakuha ng ganoong paggamot.

“Cathy, willing ka ba talagang pakasalan ang tito ko?” Lumapit sa kanya si Ethan at tinitigan ang kanyang malambot at magandang side profile sa ilalim ng mga ilaw.

Ibinaba ni Catherine ang kanyang ulo, inilagay ang mga damo sa palayok. “Kailangan niya akong alagaan.”

Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Ethan. “Sana nandoon ako noong araw na iyon. Handa na sana akong iligtas ka sa pagkakasaksak din…”

“Kung hindi ako ang chairwoman ng Hudson, hindi mo ako ililigtas.” Inangat ni Catherine ang kanyang ulo at tinitigan siya ng masama.

Naninigas ang gwapong mukha ni Ethan.

“Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga ganyang bagay. Nasa labas ang girlfriend mo.” Lumabas ng kusina si Catherine habang nagsasalita.

Bandang 12:00 am, ang mga paputok ay nagliwanag sa kalangitan sa gabi.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *