Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 264

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 264
Catherine ay nakonsensya sa paraan ng pakikitungo niya kay Wesley.

Nakatayo siya sa harap ng ward na may dalang mga bulaklak at prutas. Nang kakatok na sana siya sa pinto ay bigla niyang narinig ang mahinang pag-iyak ng isang babae sa kwarto.

“Huwag kang umiyak, Mama.” Inalo ni Wesley ang kanyang ina.

“Paanong hindi ako iiyak? Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilyang Lyons. Inaasahan kong ipagpatuloy mo ang lahi ng pamilyang Lyons, ngunit tingnan mo kung ano ang nangyari. Nagtataka ako kung sino ang naglantad ng bagay tungkol sa iyong bato? Lahat ng babaeng gustong pakasalan ka noon ay nilalayuan ka na. Wala ring gustong pakasalan ka.”

Sagot ni Wesley, “Hindi naman mahalaga, Nay. Anyway, wala pa akong ganang magpakasal.”

“Ako ang nanganak sa iyo. Sa tingin mo ba bibili ako? Hindi mo maiwasang isipin si Catherine, tama ba? Itinaya mo pa ang buhay mo dahil sa kanya.”

“…”

Hawak ng mahigpit ang basket ng mga prutas, pinakinggan ni Catherine ang sumunod na sinabi ni Old Madam Lyons. “Hindi man lang siya concern sayo. Ilang araw ka nang na-admit sa ospital, pero hindi ka pa rin niya binibisita.”

“Tama na, Nay. Ito’y aking desisyon. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan na kailangan mo siyang makasama. Ang pagprotekta sa kanya at pagmasdan siyang mabuhay nang masaya ay higit pa sa sapat.”

May bukol sa lalamunan si Catherine. Parang may bumara sa kanyang lalamunan na ikinagagalit niya.

Hindi niya akalain na mamahalin siya ng ganito ni Wesley.

“Bakit ka nakatayo dito?”

Bumuntong-hininga si Old Master Lyons sa inis sa likod ni Catherine out of the blue.

Nagulat si Catherine, at pagkatapos ay tumingin sa kanya ang mga nasa silid.

With that, pumasok siya sa kwarto na nag-aatubili.

Natamaan si Wesley na baka narinig ni Catherine ang sinabi nito. Dahil dito, nagsimulang mamula ang kanyang gwapong mukha. “Cathy, bakit mo ako binibisita ngayon? Galit ba si Shaun?”

“Kadadating ko lang. Nag-break na kami.” Umangat ang ulo ni Catherine at tumingin sa kanya. Sa loob lang ng ilang araw, naging mas payat siya. Maluwag ang tingin sa kanya ng hospital gown habang ang kanyang matikas at makisig na mukha ay nagpapakita na siya ay nagdurusa sa malnutrisyon.

“Bakit bigla kayong naghiwalay?” Napatulala si Wesley. “Dahil ba sa akin…”

“Hindi. Masyadong maraming problema sa pagitan natin.” Iniba ni Catherine ang usapan. “Bumabuti ka na ba ngayon?”

“Paano siya magiging mas mabuti?” Bumangon ang matandang Madam Lyons na may mabatong mukha. “Nawalan siya ng kidney, hindi bahagi ng kanyang laman. Hindi pa nga niya maibabalik ang metabolism niya. Dahil ang kanyang mga braso ay dumaranas ng pinsala sa nerbiyos, kailangan niyang dumaan sa ilang buwan pang paggamot. Ang masama pa, maaapektuhan ang kanyang kinabukasan. Sinabi ng doktor na hindi niya kayang makaranas ng anumang pagkapagod at kailangan niyang maging maingat sa kanyang diyeta. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay. Kung isasaalang-alang na kadalasan ay kailangan niyang pamahalaan ang isang malaking kumpanya, sa palagay ko ay hindi siya maaaring mabuhay ng mahabang buhay.

Sinaway siya ni Old Master Lyons, “Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isipin mo ang iyong mga salita.”

“Mali ba ako? We’re already in our late 60s and 70s because we had our son late. Malamang kailangan na natin siyang alagaan magpakailanman.”

Pinunasan ng matandang Madam Lyons ang mga luha sa kanyang mukha. “May babaeng galing sa disenteng pamilya ang handang pakasalan siya? Kawawa kong anak, nag-aalala ako sa kinabukasan mo.”

Dahil sa pagkakasala, namutla si Catherine. Siya ay nasa dulo ng kanyang talino.

“Tumigil ka na, Mama.” Pinigilan siya ni Wesley sa gitna ng sakit ng kanyang ulo

“Mali ba ako? Nasaktan ka ng lahat dahil sa kanya. Inalagaan ka ba niya kahit isang araw? Mas mabuti pang nagligtas ka ng isang estranghero kaysa sa kanya,” nanggigigil na dagdag ni Old Madam Lyons, “Sa aking palagay, siya ang dapat na mag-aalaga sa iyo magpakailanman para makabawi sa iyo. Anyway, hindi ka makakahanap ng asawa sa ngayon, kaya hayaan mo siyang maging kabayaran.”

“Nay…” Nawala ang galit ni Wesley, at ang kanyang guwapong mukha ay biglang naging mapanglaw. Ang sakit ay sobrang sakit na siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Samantala, ipinakita ang pagtaas ng presyon ng kanyang dugo sa monitor.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *