Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 262

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 262
“Sa tingin mo ba maniniwala pa rin ako sa mga salita mo?” Hindi nag-abalang tumingin si Shaun sa mga mata ni Catherine.

Ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata sa katahimikan. Sa hitsura ng mga bagay, tila wala na siyang maipaliwanag pa.

Kumuha siya ng panulat at pinirmahan ang mga papel.

Hindi naging ganito kabigat ang kanyang puso noong pinirmahan niya ang ‘Catherine Jones’.

“Tapos na ako. Aakyat na ako para ayusin ang mga gamit ko. Aalis ako kaagad pagkatapos.”

Tumalikod siya at umakyat sa taas. Walang planong iikot ang ulo ni Shaun. Gayunpaman, sa huli ay lumingon siya at sinulyapan siya sa kabila ng kanyang sarili.

Nakasuot siya ng pink na loungewear, at ang kanyang buhok ay nalaglag sa kanyang mga balikat na parang talon. Isang mala-cedar na amoy ang nananatili sa lugar kung saan siya umalis.

Naikuyom ni Shaun ang kanyang mga kamao. Habang kinuyom niya ang kanyang mga kamao, mas lalong nababawasan ang pagkasakal sa kanyang dibdib.

Naisipan niyang turuan muna siya bago siya pumirma sa mga papeles.

Sa hindi inaasahan, pinirmahan niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Marahil ay hindi na siya makapaghintay na makasama muli si Wesley.

Hah…

Sarcastic niyang sabi. Dahil sa maraming balakid, tiyak na hindi niya papatayin ang sarili dahil lamang sa pag-alis nito.

Makalipas ang kalahating oras, kinaladkad ni Catherine ang kanyang mga maleta pababa. Sa sandaling ito, walang tao sa sala, at ang almusal na ginawa niya kanina ay napunta lahat sa basurahan.

Kinagat niya ang kanyang mga labi. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, umalis na siya.

Habang pinagmamasdan niya ang villa na papalayo sa pamamagitan ng rear-view mirror ng kotse, sa loob-loob niya ay bumulong siya, ‘Paalam, Shaun.’

Itinuturing niyang nag-iisang tahanan ang lugar na ito at nag-iisang miyembro ng pamilya niya si Shaun.

Sa ngayon, sa wakas ay nag-iisa na naman siya.

Wala pang 20 minuto pagkatapos niyang umalis, nakita na ang sasakyan ni Chase sa villa.

Mabilis siyang tumakbo sa itaas, at nakita niya si Shaun na nakatayo sa balkonahe habang ang mga mata ay nasa kalsada. May hawak siyang sigarilyo, at ang ashtray sa tabi niya ay puno ng upos ng sigarilyo.

“Shaun, babalik ka ba talaga sa Canberra?” Sentimental na sinabi ni Chase, “Mamimiss kita, at iba ang pakiramdam kapag wala ka.”

“Mami-miss mo ba ako o mami-miss mo akong maging source of income ng law firm mo?” Hinayaan ni Shaun na bumagsak ang abo ng sigarilyo nang walang pakialam.

“…”

Nahihiyang umubo ng mahina si Chase. “Tingnan mo, kahit na nandito ka sa maikling panahon, nakakuha ka ng higit sa isang bilyong dolyar para sa aking law firm sa taong ito.”

Ipinasok ni Shaun ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang kanyang madilim at malalim na mga mata ay nagpahayag ng pakiramdam ng ginaw.

Napabuntong-hininga si Chase. “Sige. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi sana kita inimbitahan sa Melbourne. So kailan ka aalis?”

“Bukas. Kumuha ka ng magbenta ng villa na ito.”

Pagkatapos magsalita sa walang pakialam na tono, tumalikod si Shaun at pumasok sa bahay.

Palibhasa’y walang mapupuntahan pansamantala, tumungo si Catherine sa apartment ni Freya.

Matapos pinindot ni Catherine ang doorbell ng ilang oras ay binuksan na ni Freya ang pinto. Magulo ang kanyang buhok at amoy alak sa kanya.

“Bakit ka sumama sa mga maleta mo?” Naguguluhan at nagtatakang tumingin si Freya sa dalawang maleta sa tabi ng mga binti ni Catherine.

“Nakipagdiborsiyo ako, at pinalayas ako sa bahay. Dahil wala pa akong pambili ng bahay, wala akong matutuluyan maliban sa lugar mo.” Kinaladkad ni Catherine ang kanyang mga maleta papasok ng bahay. Sumampa siya sa sopa na parang walang kaluluwang puppet.

“Ano?” Galit na galit si Freya. “Dahil ba sa mga litrato? Bilang iyong kasintahan, paano siya hindi maniniwala sa iyo? Babayaran ko siya. Masyado na siyang malayo…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *