Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 261

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 261
Catherine ay unang lumapit kay Shaun na may maruming intensyon. Pagkatapos noon, paulit-ulit siyang nagsinungaling sa kanya para makalabas sa kulungan.

Ngayong nalantad ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanilang relasyon ay parang bula na sasabog sa pagdampi nito.

Hindi makatulog si Catherine buong gabi.

Maaga siyang gumising at naghanda ng almusal para kay Shaun.

Marahil ito na ang huling almusal na ginawa niya para kay Shaun.

“Bakit ang aga mong nagising? 6:30 am pa lang” Pumasok si tita Linda sa kusina habang humihikab. Nang mapansin ang maputlang mukha ni Catherine, natigilan siya. “Hindi ka ba natulog kagabi? Hindi maganda ang itsura mo.”

“Tita Linda, ito ang mga recipe na sinulat ko kagabi.” Iniabot ni Catherine ang booklet sa kanya. “Ito ang ilan sa mga paboritong ulam ni Shaun. Medyo mapili siya, kaya baka kailanganin kitang ipagluto para ipagluto siya sa hinaharap.”

“Anong ibig mong sabihin?” Nagulat si Auntie Linda. Alam niya na ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng alitan kamakailan, ngunit ang mga alitan ay karaniwan sa pagitan ng mga mag-asawa. “Bilisan mo, ilayo mo. Gusto ni Young Master Hill ang iyong luto. Kahit gaano ako kagaling magluto, ayaw niyang kainin ang pagkain ko.”

“Next time… Wala na siguro next time.” Si Catherine ay nagbigay ng isang nakakapanghinayang tawa. Sa hitsura ng mga bagay sa puntong ito, hindi siya nangahas na hulaan na maaari siyang magpatuloy sa pananatili sa bahay.

Kahit personal niyang sabihin kay Shaun na in love siya sa kanya, hindi rin siya maniniwala. Iisipin na lang niyang interesado ito sa kanya dahil sa kanyang pagkatao.

Isa pa, nawalan sila ng tiwala sa isa’t isa. Kung nanatili silang magkasama, baka hindi sila mabuhay ng masaya.

“Huwag kang magsalita ng walang kapararakan.” Tumanggi si Aunty Linda na tanggapin ang buklet. With that, tumalikod na siya at umalis.

No choice si Catherine kundi ilagay ito sa kitchen cabinet sa paniniwalang mapapansin ito ni Aunty Linda.

Ngayong umaga, nag-effort siya nang husto sa paghahanda ng almusal. Kasama sa menu ang churros, cinnamon roll, at pancake.

Ang almusal ngayon ay katulad ng unang pagkain nila noong nagsimula silang manirahan nang magkasama.

Alas 8:00 ng umaga, bumaba si Shaun na nakasuot ng itim na turtleneck na sweater at isang pares ng itim na pantalon. Sa kanyang matangkad na pigura, hindi siya nagkulang na magmukhang isang celebrity na nagniningning at naglalabas ng kinang anuman ang kanyang suot.

Gayunpaman, walang bahid ng init ang kanyang mabato at makisig na mukha. Ang kanyang itim na mga mata ay kasing yelo ng North Pole, na nagpapanginig sa isa.

Gusto ni Tita Linda na magkasundo sila, kaya napangiti siya at sinabing, “Young Master Hill, 6:00 am gumising si Madam para ipaghanda ka ng almusal. Hindi man lang niya ako hinayaang tulungan siya. Tingnan mo ang luto niya—”

“Tita Linda, ituloy mo muna ang kailangan mong gawin,” putol ni Shaun sa kanyang pangungusap.

Napabuntong-hininga si Tita Linda. Wala siyang choice kundi lumayo.

Naiwan sa kanilang dalawa ang sala ng villa. Naglalaro si Fudge at ang kanyang mga kuting sa sopa.

Nang makita silang masayang naglalaro, napuno ng paghanga si Catherine. Mas masarap ang pakiramdam na maging isang pusa kaysa sa isang babae, kung isasaalang-alang ang walang malasakit na buhay ng isang pusa.

“Lagdaan mo ito.”

Inihagis ni Shaun ang isang dokumento sa coffee table.

Tumagos sa mata ni Catherine ang mga salitang ‘Divorce Agreement’ na nakasulat dito.

Marahan siyang huminga, ngunit ramdam pa rin niya ang sakit.

Sa katunayan, sila ay mag-asawa pa rin.

Nang malantad ang mga larawan nila Wesley bago ito, hindi niya binanggit ang kanyang intensyon na makipaghiwalay sa kanya o hiwalayan siya …

“Pirmahan mo. Hihilingin ko sa isang tao na harapin ang usapin tungkol sa aming diborsyo.” Napaiwas ng tingin si Shaun. Habang tinitignan niya ang mapagkunwari nitong mukha, mas naaalala nito kung paano niya ito niloko na parang tanga.

Kagabi, buong gabi siyang nag-iisip ng maraming taktika, batay sa kanyang karanasan, para maghiganti sa kanya.

Bigla siyang nagsawa matapos ang malupit na taktika na iyon ay isa-isang dumampi sa kanyang ulo.

Wala na siyang ganang mamuhay ng ganoon. Dahil isang pagkakamali lang, gusto niyang ibalik ang lahat sa dati. Kung tutuusin, isa lamang siyang dumadaan na hindi niya nakitang karapat-dapat na pahalagahan.

Dahan-dahang itinaas ni Catherine ang dokumento at binuklat ito. Nang marinig ni Shaun na binuklat niya ang dokumento, sarkastikong kumunot ang noo niya. “Noong ikinasal tayo, nangako akong babayaran kita pagkatapos nating maghiwalay, at sinadya ko iyon. Pero ngayon, wala akong ganang bayaran ka kahit isang sentimo. You should feel fortunate that I’m not teaching a woman like you a lesson. Mas mabuting huwag kang masyadong lumayo.”

“Kailanman ay hindi ako naglalayon para sa iyong pera…” si Catherine ay nagbigay ng mapait na tawa. Ito pala na perceived niya sa kanya kaya nastily deep down.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *