Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 259

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 259
“Isinusumpa kita na maging mossback turtle sa susunod mong buhay.”

putol ni Chase. “Freya Lynch, tingnan mong mabuti. Ako si Chase Harrison.”

“Sino si Chase Harrison?” Itinagilid ni Freya ang kanyang ulo. “Wala akong narinig tungkol sa kanya. Sinusubukan mo bang agawin ako dahil sa sobrang ganda ko?”

Walang imik si Chase at tinuro ang harapan. “Kilala mo ba si Shaun Hill? Siya ang boyfriend ng matalik mong kaibigan, si Catherine Jones.”

Gulat na napatingin sa kanya si Freya, at biglang nagningning ang mga mata. “Naku, si tito. Hello, Uncle.”

Sinalubong ni Shaun ang kanyang kilay. Freya was calling him nonsense habang lasing na naman.

Gayunpaman, tumawa si Chase. “Nagkamali ka. Hindi mo siya tiyuhin.”

“Hindi ako nagkakamali. Siya si Uncle.” Kinawayan ni Freya ang kamay niya. “Hindi ako kailanman nagkakamali. Siya ang hamak na tiyuhin ni Ethan Lowe. Nagkatinginan kami ni Cathy noong nakita ka namin sa bar.”

Kumunot ang noo ni Shaun at nagtanong sa mahinang boses, “Bakit mo ako itinuon?”

“Para makipag-hook up sa iyo, siyempre. Kung si Cathy ay maaaring maging tiyahin ni Ethan, hindi ba ito magagalit sa kanya hanggang mamatay? Pwede rin magkagulo sa pamilya Lowe, haha.” Lasing na lasing si Freya. “Naku, teka, hindi ikaw ang tito. Nagkamali ako. Ako ang nagdulot ng problema kay Cathy.”

Lalong nagdilim ang mga mata ni Shaun habang nakikinig, at napalunok ng laway si Chase, pakiramdam niya ay may nalaman siyang malaking sikreto.

“Paano mo ako napagkamalan?” Sinubukan ni Shaun na hinaan ang boses. “Mukha ba akong tito mo?”

“Wala akong tito.” Mukha namang tanga si Freya. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang bumulong, “Tito, dapat maging mabait ka kay Cathy. Huwag kang magalit sa kanya. Ako ang nag-udyok sa kanya na idroga ka. Wala talagang kinalaman kay Cathy…”

Pagkatapos, tulala siyang napasandal sa pinto at nakatulog.

Sa sasakyan, si Hadley man ang nagmamaneho o si Chase ang nakaupo sa likod, pareho nilang naramdaman na bumaba na sa freezing point ang temperatura sa loob.

Pagkatapos ng limang minutong pagmamaneho, biglang sinabi ni Shaun, “Ihinto ang sasakyan.”

“Shaun.” Medyo nag-alala si Chase. “Huli na.”

“Kailangan kong mag-isip ng isang bagay mag-isa. Pauwiin mo muna siya.” Madiin ang tono ni Shaun.

Naihinto lang ni Hadley ang sasakyan. Lumabas si Shaun, isinara ang pinto, at mag-isang naglakad sa gilid ng kalsada.

Napabuntong-hininga si Chase. Bagama’t hindi ganoon kaliwanag ang sinabi ni Freya kanina, may malabong hula siya sa nangyari.

Naiiyak na lamang siya na ang hindi pagkakaunawaan ay talagang napakalaki. Kawawang Shaun.

Sa villa.

Tumingin ulit si Catherine sa oras. 12:30 am na, pero hindi pa rin bumabalik si Shaun.

Uminom na naman ba siya sa labas?

Talagang ayaw niyang pakialaman siya at gusto niyang huwag na lang siyang pansinin, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang puso.

Kung wala siya, hindi siya makatulog.

Biglang bumukas ang pinto mula sa baba.

Nagmamadali siyang humiga at nagkunwaring natutulog.

Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto, at may mga yabag na papalapit sa kama. Napansin niyang huminto ito sa tabi niya.

Tumibok ang puso niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *