Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 257

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 257
“Nagkakaroon ako ng meeting sa kumpanya na maaaring magpatuloy hanggang 5:30. Diretso nalang ako mamaya. Tulungan mo akong humingi ng tawad sa mga magulang mo para sa akin,” sabi ni Patrick sa malambing na tono.

“Okay lang, pero hindi ka pwedeng ma-late. Kinasusuklaman ng tatay ko ang mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga salita.”

“Don’t worry, it’s a matter of my life. Siguradong hindi ako mahuhuli. Naghanda na ako ng regalo na magugustuhan ng mga magulang mo. I-book natin ang kasal natin ng maaga, at papakasalan kita.” Napangiti ng taimtim si Patrick.

Ang sarap sa puso ni Freya habang nakikinig sa kanya.

Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nagmaneho siya para sunduin ang kanyang mga magulang at saka pumunta sa Jadeite Restaurant.

Eksaktong 5:30 pm nang dumating siya. Pagkatapos niyang umorder ng pagkain ay dumating na ang kanyang kuya Forrest.

Alas-6:00 na ng gabi, hindi pa rin nagpapakita si Patrick. Medyo naiinip ang tatay ni Freya, “Bakit wala pa siya? Hindi tama na hintayin kaming matatanda sa kanya.”

Sabi ni Freya, “Tay, rush hour na. Malamang na traffic sa kalsada.”

Tumango ang kanyang ina at sumang-ayon. “Ang kumpanya ay maraming bagay na dapat ayusin sa pagtatapos ng taon, kaya ito ay naiintindihan. Pasensya ka na lang.”

Tinawagan ni Freya si Patrick, ngunit hindi niya ito sinagot. “Dapat hindi siya sumundo dahil malapit na siya.”

Makalipas ang kalahating oras, nawala ang galit ng kanyang ama. “First meeting niya kami pero pinatayo niya kami. Kahit ang pagtawag sa kanya ay walang kwenta. Sa tingin ko hindi naman talaga siya sincere. Hindi ako papayag na pakasalan mo siya.”

Sa pagkakataong ito, hindi na kumibo ang kanyang ina, at si Forrest ay nagkaroon din ng bakal na mukha. “Break it off with him. Parang walang ibang lalaki sa mundo.”

Namutla si Freya. Sa harap ng mga akusasyon ng kanyang pamilya, pinilit niyang huwag lumuha. Nakaramdam lang siya ng sobrang pagkadismaya at pagkapahiya.

Dati, ilang beses na niya itong pinatayo, pero ngayon, na-miss pa niya ang unang pagkikita nila ng mga magulang. Minahal niya ba talaga siya?

Napabuntong-hininga ang kanyang ina. “Freya, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang babae ay ang makahanap ng lalaking buong pusong mabuti sa iyo. Bata ka pa, kaya huwag magmadali sa pagtira. Ngayon, kain na tayo. Lumalamig na ang pagkain.”

Sa buong pagkain, para siyang ngumunguya ng wax.

Hanggang sa huli, hindi tumawag si Patrick kahit isang beses para magpaliwanag.

Matapos mawalay sa kanyang pamilya, nagmaneho siya papunta sa kumpanya ni Patrick.

Madilim na ang opisina niya.

Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nag-aalala siya na si Patrick ay naaksidente sa sasakyan o kung ano.

Gayunpaman, hindi niya alam ang bilang ng mga magulang ni Patrick. Matapos mag-alinlangan sandali, tinawag niya si Linda.

Hindi niya inaasahan na ang sasagot ay pamilyar na boses ng lalaki. “Hello, Freya…”

Napatingin si Freya sa blurred silhouette niya sa glass window sa harap niya at biglang natawa sa sarili. Mukha ba siyang tanga? “Bakit hindi ka sumasagot noong tinawag kita? Bakit nasa iyo ang phone ni Linda?”

“Freya, pasensya na. Kinagabihan ay naaksidente si Linda. Nasa ospital ako ngayon. I was too anxious to check my phone kanina,” guilt na sabi ni Patrick, “Naku, gabi na? tapos ka na bang kumain? Paki-sorry kay Uncle and Aunty para sa akin. Iimbitahan ko sila sa hapunan sa susunod.”

“…Wala nang susunod na pagkakataon,” sabi ni Freya sa mahinang boses.

“Freya, emergency talaga sa pagkakataong ito…”

“Oo, lahat ng tungkol kay Linda ay emergency. Patay na ba siya? pilay? Wala na ba siyang mga magulang? Ikaw lang ba ang meron siya?”

Nanlamig ang puso ni Patrick. “Freya, paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Nais bang maaksidente si Linda? Kahit na hindi mo siya gusto, dapat magpakita ka man lang ng kaunting awa.”

Ngumisi si Freya. “Sige, may itatanong ako sayo. Patay na ba siya? Paralisado? baldado?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *