Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 256

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 256
“Young Master Hill, nandito na ang almusal mo.” Lumabas si Tita Linda dala ang almusal na ginawa niya.

Tiningnan ito ni Shaun, at agad na nadismaya ang mukha niya. “Catherine Jones, hindi ka nagluto ng almusal para sa akin.”

“Ikaw ang nagsabi na ang luto ko ay kasing dumi ko.” Kalmadong humarap sa kanya si Catherine. Palagi naman siyang ganito. Nang mali ang pagkakaintindi niya, pinahiya niya ito sa pagluluto sa kanya ng almusal, ngunit ngayon ay gusto niya itong magluto muli. Hindi ba siya napagod?

“Gawin mo para sa akin ngayon din.” Madilim ang mukha ni Shaun.

“Hindi. Hindi ko ibinenta ang katawan ko sa iyo.” Tumayo si Catherine matapos ang kanyang oatmeal. “Magtatrabaho na ako.”

Lumingon si Shaun at kinausap si Elle na nakatayo sa may pinto. “Sundan mo siya ng maigi. Kung maglakas-loob siyang pumunta sa ospital, patumbahin siya at ibalik siya rito.”

“Hindi mo ako alipin.” Namula ang mga mata ni Catherine sa galit. Napagdesisyunan na niyang huwag nang magpaospital, ngunit pinilit pa rin siya nitong gumamit ng mga ganitong pamamaraan. “Shaun Hill, huwag masyadong lumayo.”

“Dahil ginulo mo ako, dapat handa kang maging alipin ko. Walang makakalaban sa akin.” Walang ekspresyon si Shaun, ngunit ang kanyang mga salita ay nakakagalit.

Kinuha ni Catherine ang bag niya at umalis habang sinundan siya ni Elle.

On the way to the company, gaano man kabilis magmaneho si Catherine, madaling naabutan siya ni Elle.

Sa parking lot, bumaba si Catherine sa kotse at mabilis na sinundan siya ni Elle mula sa likuran.

“Elle, pwede bang tigilan mo na ako? Hindi ako pupunta sa ospital.” Lumapit si Catherine kay Elle. Sa totoo lang, maganda ang impresyon niya sa bodyguard na ito.

“I’m sorry, ito ang utos ni Young Master Hill.”

“Kinuha ka ba ni Shaun? Magkano ang ibinibigay niya sa iyo? Bibigyan kita ng doble.” Naglabas si Catherine ng isang card mula sa kanyang bag.

Walang pakialam si Elle. “Miss Jones, hindi mahalaga kung magkano ang ibigay mo sa akin. Ako ay sinanay ng pamilya Hill. Nagtatrabaho lang ako para sa kanila.”

Natigilan si Catherine. Ang pamilya ba ng Hill ay may maraming tao tulad ni Elle? Ang pamilya Hill ay tila mas hindi maarok kaysa sa naisip niya. “Kaya siguro matagal mo ng kasama si Shaun. Kung ganoon, may kilala ka bang tumawag kay Sarah?”

Isang ripple ang biglang sumilay sa kalmadong mga mata ni Elle. Bagama’t nawala ito kaagad, nakita pa rin ito ni Catherine. “Narinig ko si Shaun na nag-usap tungkol sa kanya noong araw na iyon. Ex-girlfriend niya siguro. Masyado ba silang mapagmahal?”

“Miss Jones, nakaraan na iyon. Ikaw lang ang nasa puso ni Young Master Hill ngayon,” mabilis na sabi ni Elle.

“Ganoon ba?” Ngumiti si Catherine ng nakakahiya sa sarili. Sinusubukan lang niya si Elle, ngunit ang sagot ni Elle ay nagpasigurado lamang sa kanya na si Shaun ay may dating kasintahan na tinatawag na Sarah.

Tinawag niya ang pangalan niya noong lasing siya. Paano naging posible na si Catherine na lang ang nasa puso niya ngayon?

“Elle, salamat sa pagsasabi nito sa akin.”

Tumalikod siya at umakyat sa itaas.

Walang magawa si Elle na sumunod sa kanya. Talagang inggit siya sa iba pang gawain ni Liona. Samantala, siya ay natigil dito na nagpoprotekta sa babae ng amo. Ang pagiging sandwiched sa pagitan nila ay tulad ng paglalakad sa manipis na yelo.

Kinabukasan, 4:30 pm

Lumabas si Freya matapos dalawin si Wesley, nakaramdam ng awa sa kanyang puso.

Kung hindi siya nagkamali noong una ay ibang tao ang para sa kanya, sana nagkasama na ang dalawa. Kung gayon hindi rin mawawalan ng bato si Wesley.

Gayunpaman, wala nang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas ngayon.

Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Patrick. “Patrick, susunduin mo ba ang parents ko, o dumiretso ka sa Jadeite Restaurant?

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.