Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 254

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 254
“Catherine Jones, kung talagang mahal mo ako, huwag mo nang puntahan si Wesley Lyons kahit kailan. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo.”

Matalim ang tingin ni Shaun sa kanya, parang madilim at paos ang boses nito.

Natigilan si Catherine. Kahit galit siya ngayon at galit sa kanya, mahal pa rin siya ng puso niya. “Ano naman sayo? Mahal mo ba ako?”

Kung ginawa niya, bakit siya tumawag sa pangalan ng ibang babae kapag siya ay lasing?

“Kaya kitang mahalin, at kaya kong ihinto ang pagmamahal sa iyo anumang oras.”

Walang ekspresyong sabi ni Shaun bago tumalikod para umalis.

Umupo si Catherine sa kama, medyo naguguluhan. Ang kanyang pagmamahal ay maaaring bawiin anumang oras. Dahil ba hindi sapat ang pagmamahal niya sa kanya?

Sa pag-aaral, nakatayo si Shaun sa harap ng floor-to-ceiling window na may hawak na isang baso ng red wine, nakatingin sa labas ng bintana sa snow sa lupa.

Sana hindi siya pababayaan ni Catherine.

Oo, bagama’t mahal niya ito, kung gusto niyang ipagpatuloy ang pakikisangkot kay Wesley Lyons, kaya lang niyang talikuran ang pagmamahal na iyon.

Bagama’t nailigtas ni Wesley ang kanyang buhay, higit sa lahat, bibigyan siya ni Shaun ng mas maraming subsidyo sa karera ng lalaki sa hinaharap. Hindi niya magagamit ang kanyang babae para gantihan siya.

Humigop ng red wine si Shaun sa inis.

Tahimik na nakatayo si Hadley sa likuran niya. “Young Master Hill, bakit hindi mo sinabi kay Ms. Jones ang tungkol sa mga larawan?”

“Anong silbi ng pagsasabi mo sa kanya? Maniniwala ba siya sa akin? Si Wesley Lyons ang kanyang tagapagligtas ngayon. Iisipin niya na sinadya kong itaboy sa pagitan nila,” pang-iinis ni Shaun.

Natahimik si Hadley. Kailangan niyang aminin na determinado si Wesley Lyons. Para makuha si Catherine, itinapon pa niya ang kanyang kidney. Kung babae si Hadley, mabibigla rin siya.

Gabi na.

Naligo si Catherine at tulala na umupo sa kama. Sa huli, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Freya, na humihiling sa kanya na pumunta sa ospital upang makita si Wesley sa ngalan niya.

Freya: [Holy sh*t, nawalan ng kidney si Wesley Lyons para sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi ka naman magagalaw diba?]

Catherine: [Hindi ko akalain na gagawin niya yun. Sobrang laki ng utang ko sa kanya. Hindi ko siya masusuklian sa buong buhay ko.]

Freya: [Kalimutan mo na, wag mo nang isipin yun. Isa-isang hakbang. I’m planning to bring Patrick home for Christmas. Pagkatapos ay sasamahan ko siya sa pamilyang Jackson sa Bisperas ng Bagong Taon.]

Catherine: [Nagkaayos kayo?]

Freya: [Hindi ko siya pinansin sa loob ng kalahating buwan, at nangako siyang makipagkita kay Linda Shelby hangga’t maaari sa hinaharap. Magpapakilala din ako ng boyfriend kay Linda. Gusto kong bigyan ng isa pang pagkakataon si Patrick. Mahal ko siya ng sobra.]

Catherine: [Congratulations on finding your Mr. Right.]

Saktong pagpapadala niya ng mensahe ay bumukas ang pinto ng kwarto.

Nanginginig ang kamay niya, at hindi niya namamalayan na pinatay ang screen bago ibinaba ang telepono.

“Sino ang ka-chat mo?” Bahagyang naamoy ni Shaun ang red wine, at kulay pula ang kanyang gwapong mukha. “Ipakita mo sa akin ang iyong telepono.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *