Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 253

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 253
Shaun ang kanyang mga kamao. Nagsilabasan ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay. “Catherine Jones, ituwid mo ito. Abogado ako. Panalo o talo lang ang mga abogado. Hindi ako mensahero ng hustisya.”

“Ngunit hindi mabubuhay ang isang tao nang walang konsensya.” Umiling si Catherine. Bigla niyang napagtanto na tila sila ni Shaun ay mula sa magkaibang mundo.

“Marami akong nagawa para sa iyo, pero sinasabi mong wala akong konsensya?”

Galit na tinitigan siya ni Shaun. Hindi pa niya tinatrato nang maayos ang isang babae noon, ngunit na-veto niya ang lahat sa isang pangungusap. “Dahil ba ibinigay ni Wesley ang kanyang buhay para iligtas ka, kaya gusto mo siyang makasama? Tama, lagi ka na niyang sinusundan.”

“Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kapararakan.” Nagalit si Catherine. “Nawalan siya ng kidney dahil sa akin. Hindi ko man lang siya kayang manatili at alagaan? Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanya pagkatapos niyang iligtas ang buhay ko.”

“Wala akong pakialam. Samahan mo ako agad. Si Wesley Lyons ay hindi kasing simple ng iniisip mo.” Walang pakialam si Shaun. Si Wesley ang palihim na nagpadala ng mga larawan kay Rebecca. Siya ay kumilos bilang isang mabuting tao sa ibabaw ngunit naglaro ng mga panlilinlang sa dilim. Isa lang siyang hypocrite.

“Sa tingin ko ikaw ang hindi simple.” Galit na galit si Catherine.

Nang mga sandaling iyon ay pumasok si Ethan mula sa labas na may dalang damit. “Cathy, may dala akong damit para sa iyo. Dapat mabilis kang magbago…”

Bago pa siya makatapos ay nakita niya si Shaun at agad na nagdilim ang mukha niya. “Sino ang nagpapasok sayo dito? Umalis ka na.”

Napatingin sa kanya si Shaun tapos kay Catherine bago biglang tumawa. “Hindi nakakagulat na ayaw mong umalis. Ang iyong dating kasintahan ay kasama mo, at ang iyong bagong pag-ibig ay nakahiga sa kama. Mayroon kang pares ng tiyuhin at pamangkin na nakabalot sa iyong daliri. Siguradong tuwang-tuwa ka.”

“Palagi na akong ganyang tao sa puso mo.” Namumula ang mga mata ni Catherine habang nanginginig ang kanyang katawan.

“Shaun Hill, napakalayo mo na. Ito ba ay isang bagay na sasabihin ng isang tao?” Hindi nakatiis si Ethan. Inihagis niya ang damit sa gilid at sinuntok si Shaun.

Madaling itinaas ni Shaun ang kanyang kamay upang harangan ito, at si Ethan ay umungal sa galit. “Hindi, hindi ka naman tao. Si Cathy at ang aking tiyuhin ay dinadala lamang ang kahihinatnan ng iyong masasamang gawain. Muntik na silang mawalan ng buhay dahil sayo, pero wala kang pagkatao. Umalis ka sa paningin ko!”

“Gagawin ko, ngunit isasama ko ang babaeng iyon.”

Inabot ni Shaun para buhatin si Catherine sa kanyang balikat. Sinugod siya ni Ethan para harangin, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Hadley.

“Shaun Hill, bitawan mo ako! Huwag gawin ito! Kamumuhian kita.” Sinimulang hampasin ni Catherine ang kanyang likod, ngunit hindi siya pinansin ni Shaun.

“Hindi mo ba nasusuklam na madumi ako? Hindi ka ba natatakot na mahawahan kita?”

Bumaba si Shaun at inihagis siya sa kotse. Pinaandar ni Hadley ang sasakyan at ni-lock ang mga pinto.

Alam ni Catherine na hindi siya maaaring manalo laban sa kanya at pinili na umupo sa malayo mula sa kanya hangga’t maaari, hindi tumitingin sa kanya.

Inis na inis ang puso ni Shaun, at nagsindi siya ng sigarilyo sa buong paglalakbay.

Umubo ng paulit-ulit si Catherine. Alam niyang hindi ito mahilig manigarilyo noon pa man, pero ngayon, mas madalas na itong naninigarilyo. Hindi niya gusto ang mga lalaking naninigarilyo, at mas gusto niya ang hindi makatwirang mga lalaki tulad niya.

Pagkadating sa villa, pinapasok siya ni Shaun at inihagis sa kama. Umakyat si Catherine at malamig na sinabi, “Ano? Ikukulong mo na naman ba ako? Shaun Hill, ako ang chairwoman ng Hudson ngayon. Hindi ako naniniwala na habambuhay mo akong makulong.”

“Hindi ibig sabihin ng sh*t sa akin ni Hudson. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong isara ko na ito bukas?” Ngumisi si Shaun at binigyan siya ng patagilid na tingin. “Hindi mo pa ba alam ang identity ko?”

Nanginginig ang maitim na mga mata ni Catherine. Alam na pala niya. Sinabi ba sa kanya ni Willie Hill? Yung maldita na sinungaling. Siya ang nagsabing itatago niya ang pagkatao ni Shaun.

Bagama’t hindi niya malinaw ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Shaun sa pamilya Hill, sa husay nito, maaaring talagang magawa niya ito.

“Shaun Hill, mas magiging masaya ka ba kung pinatay ako ni Hugh Jewell ngayon?” Namumula ang mga mata ni Catherine habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. “Inalagaan ko si Wesley hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil nagpapasalamat ako sa kanya.”

“Hindi ko hahayaang mapalapit ka ulit sa kanya.” Napakalamig ng mga mata ni Shaun. Pakiramdam niya ay kung hahayaan niyang manatili si Catherine kay Wesley ng ilang sandali, mawawala na talaga siya ng tuluyan.

Sa mga araw na ito, kahit na malamig siya sa kanya, ayaw pa rin niyang makipaghiwalay sa kanya matapos niyang malaman na na-droga siya ni Rebecca. Gayunpaman, hindi niya kayang bitawan ang buhol na iyon sa kanyang puso. Kailangan pa niya ng oras.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.