Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 252

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 252
Masakit ang puso ni Ethan. Kung hindi lang sana siya nagkamali noong una, hindi sana siya naloko ni Shaun.

10:00 pm

Pumasok si Shaun mula sa labas na may malamig at gwapong mukha. Umakyat siya ng wala pang dalawang minuto bago mabilis na bumaba muli. “Hindi pa bumabalik si Catherine?”

“Hindi.” Bahagyang natakot si Tita Linda sa kanyang ekspresyon.

“Bakit hindi pa siya bumabalik?”

“Hindi ko alam. Hindi rin niya kinukuha ang telepono.” Nang matapos magsalita si Auntie Linda ay tila bumaba ang temperatura sa loob ng villa sa sobrang lamig, kaya kinilig siya.

Malamig na ngumiti si Shaun. Mabuti, kahit na niloko na siya ni Wesley, hindi pa rin niya alam kung paano kumilos. Alas diyes na pero hindi pa siya umuuwi. Hindi man lang siya tumawag sa bahay. Hindi nagbago ang babaeng iyon.

“Young Master Hill…” Sa sandaling iyon, si Hadley ay nagmamadaling pumasok mula sa labas. “Nakakuha lang ako ng balita. Ginawa ni Hugh Jewell si Miss Jones sa labas ng istasyon ng pulisya ngayon, ngunit hinarang ni Wesley Lyons ang dalawang saksak para sa kanya. Ligtas siya, ngunit si Wesley ay malubhang nasugatan at ngayon ay iniligtas sa ospital.”

Nanlamig ang katawan ni Shaun sa kinatatayuan ng biglang nanliit ang maitim niyang mga mata. “Nasaan si Elle? Patay na ba siya? Hindi ba sinabi ko sa kanya na protektahan si Catherine?”

Napabuntong-hininga si Hadley at magiliw na pinaalalahanan, “Young Master Hill, nakalimutan mo ba? Nang makita mo ang mga larawan sa balita noong nakaraang araw, nawalan ka ng galit at sinabi kay Elle na ihinto ang pagprotekta kay Miss Jones. Sinabi mo kay Elle na iwan si Miss Jones sa sarili niyang device.”

“Sinabi ko sa kanya na huwag protektahan si Catherine at talagang tumigil siya sa pagprotekta kay Catherine? May common sense ba siya?” Nawala na naman ang galit ni Shaun.

Natahimik si Hadley. Sinunod lang ni Elle ang sinabi ni Shaun.

“Punta tayo sa ospital.” Lumabas si Shaun.

Pagkadating sa ospital, dumiretso siya sa VIP ward.

Na-coma pa rin si Wesley. Isang oxygen tube ang nakakabit sa kanyang ilong, at pinupunasan ni Catherine ang kanyang mukha ng tuwalya.

Ang eksenang iyon ay sumakit sa mga mata ni Shaun nang walang awa. Noong unang panahon, ganoon din ang pag-aalaga nito sa kanya. Ngayon, ibang lalaki ang inaalagaan niya.

“Halika dito,” tumingin siya sa kanya at sinabing dahan-dahan, “Bumalik ka sa akin.”

Tumigil si Catherine sa kanyang mga galaw at umiling. “Hindi pa siya gising. Hindi ako makaalis.”

“Catherine Jones, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko?” Agad na nag-alab ang apoy sa puso ni Shaun. Ang kanyang tono ay sobrang morose. “Binibigyan kita ng huling pagkakataon.”

Sa tono niya ay nanlamig ang puso ni Catherine. Muntik na siyang masaksak hanggang mamatay ngayon. Hindi ba niya nakita na nababalot siya ng dugo? May pakialam ba siya sa kanya? “Shaun Hill, maging makatwiran. Kung hindi dahil kay Wesley, bangkay na ako ngayon. Pinrotektahan niya ang girlfriend mo. Ayos lang kung wala kang anumang pasasalamat, ngunit ang iyong saloobin ay nagpaparamdam sa mga tao na ikaw ay isang malamig na hayop.”

“Ako ay isang cold-blooded na hayop?”

Lumapit si Shaun sa kanya. Marami siyang nagawa para sa kanya, pinoprotektahan siya nang paulit-ulit, kahit na mahal siya. Gayunpaman, inaakusahan niya siya ng pagiging cold-blooded?

Ang dalawang salita ay tumama sa kanyang puso na parang isang kutsilyo, na nagdulot ng hindi matiis na sakit.

“Dapat ay alam mo na kung bakit ako gustong patayin ni Hugh Jewell,” nginisian ni Catherine, “Ang dakilang Young Master Hill ba ay kulang ng pera kaya’t ikaw ay lumaban sa isang walang prinsipyong demanda para sa kaunting pera? O dahil ba sa katanyagan? Nakarating ka sa tuktok at nakuha ang reputasyon na hawak mo ngayon sa mundo ng abogado sa pamamagitan ng pagtapak sa ibang tao.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.