Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 249

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 249
“Tumahimik ka.” Napangiti si Hadley. “Sino sa tingin mo si Willie Hill? Hindi mo ba naisip kung bakit ang bilis ng pagbabago ni Willie sa iyo?”

Natigilan si Rebecca. Napatingin siya kay Shaun at biglang naalala na Hill din pala ang apelyido nito. “Hindi pwede yun. Wala pa akong narinig na tinatawag na Shaun sa pamilya ng Hill.”

“Paano mo malalaman kung ilan ang mga tao sa pamilya Hill?” panunuya ni Hadley. “Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking Young Master Hill ay ang pinakamalaking young master sa pamilya ng Hill. Siya ang namamahala sa pamilya mula noong siya ay 20.

Nagbuzz ang utak ni Rebecca na parang nananaginip. Alam ng lahat na ang misteryosong young master ng pamilya Hill ay anak ni Lea Hill. Ang taong ito ay napakababa, ngunit ang kanyang malupit na pamamaraan ay kilala.

Pumasok siya sa kumpanya sa edad na 20. Nang sumuway ang kanyang pangalawang tiyuhin, binali niya ang binti ng kanyang pangalawang tiyuhin sa harap ng maraming tao.

Matapos niyang mamuno sa Hill Corporation, pinalawak niya ang kanyang teritoryo sa ibang bansa nang napakabilis at pinasok pa niya ang larangan ng komunikasyon, pananalapi, at teknolohiya sa ibang bansa sa isang iglap.

Sa kasalukuyan, nakapasok siya sa listahan ng nangungunang sampung pinakamayayamang tao sa mundo. Ayon sa mga sabi-sabi, siya ang pinakamayamang tao sa Australia at siya rin ang pinaka misteryoso.

“Imposible ‘yan. Nagsisinungaling ka!” Nababaliw na sa selos si Rebecca. Paano nahuli ni Catherine ang ganoong tao?

“Bakit naman ako magsisinungaling sayo? Takot na takot ang hangal na si Willie Hill na iyon kaya naiihi niya ang kanyang pantalon nang makita niya si Young Master Hill.” Ngumisi si Hadley. “Rebecca Jones, ayaw ni Young Master Hill na personal kang hawakan noong una, ngunit hindi mo dapat pinainom ng droga si Catherine Jones. At talagang hindi mo dapat ibinigay ang mga larawang iyon sa media.”

Nagulat si Rebecca. Lumuhod siya sa harap ni Shaun at nanginginig. “Young Master Hill, tanga ako. Ako ay tanga. Patawarin mo ako.”

Sinipa siya ni Shaun dahil sa inis. Halata sa lamig ng mga mata nito na wala na siyang ibang gusto kundi ang tuluyang sirain ito. “Sa tingin mo ba papakawalan kita?”

“Hindi hindi Hindi. Hindi ako yun. Hindi ako ang kumuha ng litrato.” Napailing si Rebecca sa takot. “Sila ay ipinadala sa akin ng isang estranghero. Totoong nilagyan ko ng droga si Catherine noong gabing iyon, pero pagdating ni Wesley Lyons, nasira ang video feed sa kwarto.”

Nagsalubong ang kilay ni Shaun nang may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. “Hindi ikaw iyon?”

“I swear.” Ilang ngipin na ang natanggalan ni Rebecca at puno ng dugo ang kanyang bibig. “Kung mayroon akong mga larawang iyon, ginamit ko ang mga ito para pananakot kay Catherine noon pa man. Paano ko siya hinayaang maupo sa posisyon ng chairwoman ng napakatagal at ipinakulong niya ang mga magulang ko?”

“Walang kwenta ang sumpa mo.” Mas lalong lumalim ang pag-aalala ni Shaun, ngunit naniwala siya sa mga sinabi ni Rebecca. Kung hindi siya, sino iyon?

Nagkaroon siya ng ideya, at sumilay ang ngiti sa labi. Noong gabing iyon, bukod kay Catherine, parang si Wesley lang ang naroon.

Wesley Lyons ay hindi simple sa lahat. Alam ni Catherine na gusto niya ito, ngunit handa pa rin itong makipagkaibigan sa kanya.

Si Wesley ay nagpunta sa ibang bansa upang magbukas ng isang sangay na tanggapan noong siya ay bata pa. Mabait ba ang mga katulad niya?

Hindi naman naniwala si Shaun.

Alam ni Rebecca na naniwala siya sa kanya at nagmamadaling sinabi, “Young Master Hill, pakiusap bitawan mo ako. Ipinapangako kong hinding-hindi ko na guguluhin si Catherine. Aalis ako ng Melbourne.”

“Sa tingin mo ba hahayaan kitang umalis nang payapa?” Madilim na ngumiti si Shaun. “Inimbestigahan ko na ang mga bagay mo. Lumaki ka sa kanayunan pagkatapos ma-traffic, at natulog ka sa may-ari ng nayon sa edad na 15. Nang maglaon sa high school, iningatan ka ng isang mayaman at nagpalaglag pa. Nakakahiya. Hindi ka nagkaroon ng magandang buhay kahit na bumalik ka sa pamilyang Jones.”

Namutla ang mukha ni Rebecca. Ito ang kanyang madilim na kasaysayan. Malinaw na tinakpan niya ang lahat, ngunit nakakagulat na nalaman ng taong ito ang tungkol dito. Masyado siyang nakakatakot.

“Dahil mahal na mahal mo ang mga lalaki, hahayaan kitang magpakasal.”

Sabi ni Shaun at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Maya-maya, pumasok ang isang pandak at pangit na matandang nasa edad 50.

Nang makita niya si Rebecca ay napalunok siya. “Young Master Hill, pinahihintulutan mo akong pakasalan siya?”

Tumingin si Rebecca kay Hadley na may nakakatakot na mukha. “Huwag mo akong samahan. sasama ako sayo. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Magagawa mo rin ang ginawa ni Willie.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.