Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 248

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 248

Umupo si Shaun sa backseat ng kotse niya. Galit na galit ang ginawa niya kanina, pero ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng matinding gutom. Nagsimula na namang sumakit ang tiyan niya.

Iritado siyang nagsindi ng sigarilyo. Kung alam niya lang na ganito ang mangyayari, kanina pa niya natapos ang pagkain ng almusal bago magalit.

“Young Master Hill, bibili ako ng makakain mo.” Nag-aalalang tumingin sa kanya si Hadley.

“Wala ako sa mood. Dalhin mo sa akin si Rebecca Jones,” malamig na sabi ni Shaun, “Noon pa man ay gusto ko na siyang harapin ni Catherine, ngunit napakawalang kwenta niya. Ako na mismo ang gagawa.”

Tumango si Hadley. Tila kailangan niyang ipagdasal si Rebecca sa lalong madaling panahon.

Hudson Corporation.

Dire-diretsong pinalayas si Rebecca ng mga security guard.

She was unwilling and yelled at the door, “Kahit naaresto ang tatay ko, shareholder pa rin siya ng kumpanya at anak niya pa rin ako! May karapatan akong magmana ng kanyang mga bahagi at tamasahin ang mga dibidendo.

“Mawala!” Dinuraan siya ng security guard nang walang humpay. “Alam na ng lahat na pinatay ng mga magulang mo ang matandang ginang para makuha ang shares ni Hudson. Pinatay nila si Old Madam Jones. Hindi sila makatao. Hiniling na ni Chairwoman Jones sa isang pangkat ng mga abogado na bawiin ang mga bahagi ni Jeffery Jones. Ano ang iyong mamanahin? Mangarap pa!”

“Maghintay lang. Pagbalik ko sa Hudson, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo.”

Nanginginig sa galit si Rebecca. Maging ang isang security guard ay naglakas-loob na i-bully siya ngayon.

Unfair talaga ang mundo. Malinaw niyang ipinadala ang lahat ng masasamang larawan nina Catherine at Wesley sa mga mamamahayag kahapon, ngunit hindi lamang nito nabigo na sirain ang reputasyon ni Catherine, sinimulan pa nga ng mga tao na ipares siya kay Wesley ngayon.

Ito ay sobrang nakakagalit.

Naglakad siya papunta sa gilid ng kalsada nang biglang huminto sa kanyang harapan ang isang sasakyan na walang plaka. Pagkatapos, direktang itinulak siya ng dalawang tao papasok ng sasakyan.

“Anong ginagawa mo?” Bago pa makapag-react si Rebecca, tinakpan na siya ng sako at nawalan ng malay.

Hindi nagtagal, binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig at napasigaw siya sa lamig. Binuksan ang sako.

“Masarap ba ang lamig?” Napatingin si Hadley sa kanya mula sa itaas.

Tumingala si Rebecca at naisip na medyo pamilyar siya. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya. “Ikaw. Ikaw ang assistant ni Shaun Hill…”

“Buti naman naalala mo.” Napangiti ng mahina si Hadley. Lumingon siya sa gilid, tumambad ang isang lalaking nakaupo sa isang sofa sa di kalayuan.

Ang lalaki ay nakasuot ng itim na suit at may hawak na sigarilyo sa kanyang kamay, ang usok ay nakapulupot sa hangin. Ang kanyang matingkad na mga mata ay kumikislap sa isang madilim na liwanag na kasing talas ng isang kutsilyo.

Nagpakita ng malamig na aura ang lalaki.

Nakilala siya ni Rebecca. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso.

“Ginoo. Hill, nakikibahagi ka sa legal na gawain. Sinusubukan mo bang bawiin ang iyong lisensya sa pamamagitan ng paglabag sa batas? Binabalaan kita, mas mabuting bitawan mo ako kaagad, o hinding-hindi kita bibitawan.”

Tumawa si Hadley na parang may narinig na biro.

“Anong pinagtatawanan mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko?” Ngumisi si Rebecca. “Let me tell you, babae ako ni Willie Hill. Alam mo ba kung sino si Young Master Hill? Siya ang pinakagusto sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong kunin ang aking telepono at tingnan ang ating mga larawan na magkasama.”

Tinapos ni Shaun ang paghithit ng sigarilyo at itinapon ito sa ashtray bago bumangon. Ang matangkad at mapang-api nitong katawan ay dahan-dahang lumakad papunta sa kanya.

Naisip ni Rebecca na natakot siya at natawa. “Shaun Hill, abogado ka lang. Ang Young Master Hill ay hindi isang taong hindi kayang saktan ng isang katulad mo—”

Bago pa siya makatapos, sinampal siya ni Hadley sa pisngi at natanggal ang isang ngipin sa kanyang bibig.

Sumigaw si Rebecca, “Hindi ka mapapatawad ni Young Master Hill—”

Smack! Isa pang sampal ang tumunog.

Matapos ang ilang sampal, naputol ang ngipin ni Rebecca at hindi na naglakas-loob na magsalita pa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *