Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 246

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 246
Nang gabing iyon, uminom si Shaun ng baso pagkatapos ng baso ng alak. Hindi siya napigilan ni Chase.

Mataas ang alcohol tolerance ni Shaun, ngunit marami siyang nainom ngayong gabi at nakakagulat na medyo nalasing.

“Na-miss ko bigla si Sarah.”

Tumingin siya sa gabi sa labas ng bintana at bumulong, “Sa lahat ng babaeng nakapaligid sa akin, siya lang ang buong puso sa akin. Walang panlilinlang at walang pagtataksil. Bakit kailangan niyang mamatay?”

Hinawakan ni Chase ang baso niya, may kirot sa puso niya.

Ang nakita ng iba ay ang maharlika at misteryosong Young Master Hill, ngunit alam niyang lumaki si Shaun nang walang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa loob-loob niya, siya ay isang taong sobrang insecure. Kahit noong siya ay nasa kindergarten, may mga hidden agenda ang mga lumalapit sa kanya, dahilan upang siya ay maghinala.

This time, nasaktan talaga si Shaun.

Bilang kaibigan niya, biglang nagsisi si Chase na tinawag siya sa Melbourne. Hindi niya akalain na ang puso ni Shaun na kanina pa nagyelo ay bigla na lang maantig.

Sinabayan siya ni Chase sa pag-inom hanggang sa malasing si Shaun.

Ito ang pangalawang beses na nakita ni Chase si Shaun na lasing na ito.

Sa coffee table, patuloy na nagvibrate ang bagong telepono. Paulit-ulit na tinatawag ni Catherine si Shaun.

Kinuha ni Chase ang phone at sinagot ang tawag. Paos na boses ni Catherine ang umalingawngaw sa kabilang dulo. “Nasaan ka? Sobrang gabi na. Umuwi ka na, ha?”

“Lasing si Shaun.” Napabuntong-hininga si Chase.

“Sunduin ko siya kaagad,” mabilis na sabi ni Catherine.

“Hindi na kailangan. Hindi mo pa rin siya magagalaw. Ako na mismo ang magbabalik sa kanya.”

Nang matapos ang tawag, naghintay si Catherine sa pintuan.

Umuulan ng niyebe ngayong gabi, at ang mga snowflake ay lumipad sa labas, na nabalot ng puti ang lahat.

Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Chase sakay ng kanyang sasakyan. Marahan siyang napabuntong-hininga nang makita ang payat na pigura na nakatayo sa malamig na hangin.

Pagkapark ng sasakyan, binuksan ni Catherine ang pinto sa back seat. First time niyang makita si Shaun na lasing na lasing. Kitang-kita sa gwapong mukha niya na lasing siya, at parang nawalan siya ng malay sa backseat.

Tinulungan nila ni Chase si Shaun sa kwarto. Napatingin si Catherine kay Chase, nakaramdam ng kawalan. “Young Master Harrison, salamat. ako…”

“Well, sinabi sa akin ni Shaun na tingnan mo ang kaso mo. Alam kong hindi mo sinasadya.” Sumakit ang ulo ni Chase. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. “Pupunta ako ngayon.”

Nakita ni Catherine na medyo iba na ang pakikitungo sa kanya ni Chase kaysa dati. Hindi siya tumawa at ngumiti gaya ng ginawa niya sa kanya noon. Medyo nalungkot siya dahil doon. Alam niya na ayaw nitong makipag-usap sa kanya ng marami, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, “Young Master Harrison, alam mo ba kung ano ang iniisip niya tungkol dito?”

“Rin, kahit sinong lalaki ay masasaktan niyan,” walang magawang sabi ni Chase, “Dapat ay sinabi mo na ito kay Shaun kanina. Ngayon na ito ay naging malawak na kilala, sa totoo lang, ito ay medyo nakakahiya.

Namutla ang mukha ni Catherine. “Walang nangyari sa amin ni Wesley. Totoo iyon.”

“Walang kwenta na sabihin sa akin iyon. Kailangan mong paniwalaan ka ni Shaun.”

Umiling si Chase at umalis.

Sandaling tulala si Catherine. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Chase. Hindi siya pinaniwalaan ni Shaun.

Ano ang dapat niyang gawin?

In love na talaga siya sa kanya ngayon. Ayaw niyang iwan siya.

Matalim niyang tinitigan ang lalaki sa kama. Maaaring dahil sa sobrang kalasingan niya at hindi maganda ang pakiramdam niya kaya hindi rin kumportable ang tiyan niya. Patuloy niyang hinihimas ang tiyan. Binuksan ang heating sa kwarto at hindi pa niya nahuhubad ang suot niyang coat, kaya maya-maya lang namuo ang patong ng pawis sa kanyang noo.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.