Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 243

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 243
Matagal na siyang hindi nakikitang galit na galit ni Catherine. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at ipinaliwanag ito sa kanya. “Nakita mo ba ang mga larawang iyon? Huwag mong intindihin—”

“Hindi maintindihan? Paano ako magkakamali?”

Hinawakan ni Shaun ang phone sa kanyang mga kamay at ibinato sa kanya. Ang kanyang maitim na mga mag-aaral ay natatakpan ng pagkabigo, pagkasuklam, at poot.

“Tingnan mo mismo ang mga kasuklam-suklam na larawan. Sinasabi mong hindi mo gusto si Wesley Lyons, pero niyakap mo siya ng mahigpit at hinubad mo pa ang kanyang damit. Catherine Jones, bakit napakawalanghiya mo?”

Malakas na tumama ang phone niya sa dibdib niya. Masakit, ngunit hindi kasing dami ng puso niya.

Ilang lalaki ang mananatiling kalmado kung makakita sila ng mga larawang tulad nito? Siya ay nililigawan niya.

“Hindi, na-set up ako! Noong gabing iyon, pinilit ako ni Rebecca Jones na uminom, at iniligtas ako ni Wesley Lyons. Walang nangyari sa atin.”

Umiling si Catherine at nabulunan habang ipinaliwanag niya, “Ibinabad ko ang sarili ko sa malamig na tubig buong gabi.”

“Tinatanggap mo ba ako bilang isang tanga?”

Isang nakakatakot na malamig na tawa ang narinig mula sa lalamunan ni Shaun. “Noong na-encounter ko ang sitwasyong iyon, kahit isang lalaking tulad ko ay hindi nakayanan. Kinailangan kong pumunta sa ospital at magpa-infusion para gumaling, pero sabi mo nalampasan mo ito sa pamamagitan ng pagbabad sa iyong sarili sa malamig na tubig?”

“Nagsasabi ako ng totoo.” Pinilit ni Catherine na ibalik ang kanyang mga hinaing at sinubukang ipaliwanag, “I can swear—”

“Tumahimik ka! Catherine Jones, hindi talaga kita maintindihan!” Biglang hinawakan ni Shaun ang baba niya. “Nagpapanggap ka na dalisay at malinis sa harap ko, sinasabi mong natatakot ka… Ganyan ba kasaya na gawin akong tanga?!

“Tatanungin kita. Kailan kinunan ang mga larawang ito? Naalala ko… Nagpunta ako sa Hong Kong ng ilang araw at sinabi ni Aunty Linda na hindi ka bumalik buong gabi…”

“Hindi ko ginawa! Walang nangyari sa pagitan namin ni Wesley. Hindi ko siya mahal…” Napakamot ng ulo si Catherine.

“Kaya tama ang hula ko.” Hindi naman siya pinakinggan ni Shaun. Puno ng pangungutya at panlalamig ang kanyang mga mata. “Tinawagan kita noong gabing iyon. Mahina ang boses mo, pero sabi mo namimili ka. Hah, kasama mo si Wesley Lyons, di ba?”

Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagagalit. Parang may sugat sa puso niya, at patuloy ang pagdidiskis dito ng asin. Sobrang sakit kaya hindi siya makahinga.

Sa harap ng kanyang mga pagdududa at akusasyon, lalong bumigat ang puso ni Catherine.

Napakaliit ng tiwala sa pagitan nila. Hindi niya talaga alam kung paano siya kukumbinsihin.

“Kung… Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ito sa iyong sarili,” kinuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao at walang magawang sinabi.

Tumawa si Shaun na parang may narinig na biro. Puno ng pang-aalipusta ang boses niya nang magsalita siya, “Pagkatapos mong tingnan ang mga larawang iyon, ang pagtingin ko lang sa iyo ay nadudumi na ako.”

Natatakot siya na baka hindi siya makapagpigil na hawakan siya ng kamay at umalis na lang sa galit.

Malalim ang sugat ni Catherine.

Kagabi, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa, ngunit pagdating ng araw, parang gumuho ang buong mundo.

Saan nanggaling ang mga larawang iyon? Naalala niya na noong umalis sila, sinabi ni Wesley na binasag niya ang camera.

Nagmamadali niyang dinial ang numero ni Wesley.

Nang magkadugtong ang tawag ay tumunog ang nag-aalalang boses ni Wesley. “Catherine, nakita mo ba ang mga larawang iyon? Nag aalala ako sayo. Hindi ba naiintindihan ni Shaun? Tawagan ko siya para magpaliwanag.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.