Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 239

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 239
Tumibok ang puso ni Catherine nang maisip niya iyon.

“Hindi ako mangangahas sa hinaharap.” Napailing siya ng mahina.

Napangiti si Shaun. “Tingnan mo kung gaano ka mahiyain. Kailan mo ba ako mabibigyan ng anak, hm?”

Namula agad ang maliit na mukha ni Catherine.

Niyakap niya ang leeg nito at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Nahihiya siya kaya hindi siya makapagsalita ng matagal.

“Kalimutan mo na. Ikaw ang magiging babae ko sooner or later.”

Napakaamo ng tono ni Shaun nang niyakap siya nito.

Natagpuan ito ni Catherine na matamis at nadama niyang napakapalad.

Nang makatulog ang dalawa, hindi nila alam na kumalat na sa buong Melbourne ang balita tungkol sa charity event noong gabing iyon. Alam ng lahat ang tungkol dito.

Sa sandaling iyon, sa tirahan ng mga Jones, muling nakatanggap ng tawag si Jeffery mula sa isang partner.

“President Jones, nakita mo na ba ang mababang anyo ng iyong anak?

“Hehe, hayaan mo ang anak mo na manatili sa akin ng isang gabi at makakasama kita sa isang proyekto.”

“Tumahimik ka!” Nanginginig sa galit ang katawan ni Jeffery habang nagmumura, “Panatilihing malinis ang bibig mo.”

“Hehe, paano ako magiging mas malinis sa anak mo? Sino ang maglalakas-loob na gusto ang basurang tulad nito?”

“F*ck off! Huwag mo na akong tatawagan kahit kailan.”

Binasag ni Jeffery ang phone niya.

Nabuhay siya nang mga dekada at ginugol na niya ang kalahati ng kanyang buhay, ngunit hindi siya kailanman napahiya gaya ngayon. Noong una, akala niya ay madali niyang makukuha si Hudson, ngunit lalo lang itong lumayo sa kanyang mga kamay. Hindi lang iyon, nawala pa ang huling reputasyon niya.

Galit na galit siya kaya nawala ang kanyang katwiran. Kumuha siya ng walis at umakyat sa taas para bugbugin si Rebecca.

“You b*tch, kasalanan mo ang lahat! Mula nang bumalik ka, nawala ang Summit at ang aming reputasyon. Kailangan ko pang ipahiya sa edad kong ito. jinx ka!”

“Hindi!” Paulit-ulit na sigaw ni Rebecca at nagtago. “Tay, ginawa ko ito para sa pamilya Jones. Ikaw ang humiling sa akin na pasayahin si Young Master Hill.”

“Gusto kong pasayahin mo siya ng mga regalo, hindi ang matulog sa kanya.”

sigaw ni Jeffery. Sa dami ng sinabi niya, mas lalo siyang nagalit at nagiging mabisyo ang mga kamay niya.

“Baliw ka ba? Anak natin siya!” Sumugod si Sally at itinulak siya. Nang makita ang bugbog at bugbog na anyo ni Rebecca, napasigaw siya sa sakit ng puso.

“Mas gugustuhin kong walang anak na katulad niya!” Tinuro siya ni Jeffery at sinimangutan, “I should’ve know na dapat hindi na kita ibinalik noong una. Kung hindi dahil sa iyo, nahuhulog na ba ako kay Catherine? Kung hindi mo ako pinalakas ng loob, napatay ko ba ang aking ina gamit ang sarili kong mga kamay? Kung hindi dahil sa iyo, kahit na pinasok ni Catherine si Hudson, makikinig siya sa akin at hahayaan akong maging chairman.”

Namutla si Rebecca, at nanginginig ang katawan habang pinapagalitan.

Hindi na siya pinakinggan ni Sally. Niyakap niya ng mahigpit si Rebecca at sumigaw, “Tama na! Malinaw na si Catherine ang nagpilit sa atin hanggang sa puntong ito, ngunit sinisisi mo pa rin at sinasaktan si Rebecca. Alam mo lang kung paano ilabas ang galit mo sa pamilya mo.”

“May lakas ka pa ba ng loob para sabihin yan? Ang mabuting anak na pinalaki mo sa iyong sarili ay walang pakiramdam ng pagiging angkop o kahihiyan. Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang pinakasalan kita at ipinanganak siya!”

“Sige, dahil nagsisisi ka, aalis na kami!”

Umiyak si Sally at hinawakan ang kamay ni Rebecca bago lumabas.

Hindi nagtagal, ang buong villa ay naging walang laman at nakakatakot.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *