Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 238

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 238
Halatang pinatuyo lang ang buhok niya, na nagbigay sa kanya ng magulong anyo. Sa kanyang guwapong mukha, may hindi mapigil na pakiramdam ng ligaw na nagmumula sa buong katawan niya.

Napatingin sa kanya si Catherine na may halong pagkabigla.

Sa pagkakataong iyon, gustong-gusto niyang magpasalamat kay Freya.

Ito ay kanyang pagkakamali na nagpadala ng lalaking ito sa kanyang tabi.

Paulit-ulit niya itong tinulungan.

Siya rin ang nagpalakas ng loob niya para mabuhay hanggang ngayon.

Ngayong gabi, nakuha niya ang kanyang The Queen’s Necklace, na ginawa siyang pinaka-kainggit na babae sa Melbourne.

Isa rin siyang ordinaryong tao na may kawalang-kabuluhan at madaling maantig.

“Shaunny…” Bumangon si Catherine at ikinawit ang kanyang leeg. Bakas sa hiya ang kanyang nakamamanghang mukha. “Dapat ba nating… subukan ito?”

Nakapagpasya na siya. Hindi alintana kung tinanggap siya ng pamilya Hill o hindi sa hinaharap, gusto niyang ibigay ang kanyang pinakamahalagang bagay sa lalaking ito.

Natigilan si Shaun.

Siya ay lumalaban sa mga bagay na iyon sa mga araw na ito, at hindi na rin siya nakarating. Bakit siya biglang…

Dahil ba alam na niya ang pagkatao niya ngayon?

“Bakit?” Nakatitig sa kanya ang malalalim nitong mga mata na para bang gusto niyang makita siya.

Nababalot ng hiya si Catherine at hindi napansin ang kakaibang anyo nito. Ibinaon niya ang maliit na mukha sa dibdib nito. “Dahil gusto kita. Hindi pa ako nakakasigurado sa nararamdaman ko ngayon.”

Hinaplos ni Shaun ang kanyang malambot at mahabang buhok sa tuktok ng kanyang ulo bilang mapagtanto.

Hindi siya nasiyahan sa sagot nito. Napakaraming babae sa paligid niya na gustong tumalon sa kanya dahil alam nila ang kanyang pagkatao.

“Bakit? Ayaw mo ba?”

Nakita ni Catherine na hindi siya nagsasalita o gumagawa ng anuman at nakaramdam siya ng hiya.

Kung tutuusin, minsan na rin siyang nagkusa at pinahiya rin siya nang husto. “Huwag mong intindihin, hindi kita sinusubukang kabit at hindi rin kita pinipilit. Kung ayaw mo, kalimutan mo na…”

Tinulak siya nito at tatayo na sana, ngunit hindi gumagalaw ang katawan ni Shaun.

“Kung ganyan ang sasabihin mo, kung gayon ay atubili kong tatanggapin ito,” paos na sabi ni Shaun.

Inis na tumingin sa kanya si Catherine. “Hindi mo kailangang gawin ito nang may pag-aatubili. Hindi kita pinipilit at wala rin akong pakialam…”

Bago pa siya matapos ay hinalikan siya ni Shaun.

Sa sandaling iyon, naiintindihan niya. Kahit anong isipin niya, gusto siya nito.

Isa pa, matagal na itong nagtapat sa kanya. Hindi na kailangang magduda na mahal niya ito.

Makalipas ang ilang minuto, sinara niya ang pinto ng madilim ang mukha at pumunta sa banyo para maligo ulit.

Nag-pout si Catherine sa kawalan ng katarungan.

Makalipas ang 20 minuto, lumabas si Shaun sa shower na may hindi kaaya-ayang mukha.

Natakot si Catherine na nagalit siya at nag-pout. “Hindi mo ako masisisi…”

Sandaling nabara ang hininga ni Shaun sa kanyang lalamunan sa galit. Tiningnan niya ang maputlang munting mukha nito at mapang-asar na niyakap siya nito. Kinurot niya ang mukha niya. “Huwag kang maglakas-loob na uminom ng ganoon sa hinaharap.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *