Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 234

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 234
Sa wakas, nakuha ni Shaun ang pinakamataas na bid para sa kuwintas sa astronomical na presyo na tatlong bilyong dolyar.

Isang empleyado ang maingat na iniabot sa kanya ang The Queen’s Necklace sa buong view ng lahat.

Inilabas ni Shaun ang pulang kwintas na kumikinang na kumikinang.

Pagkalabas nito, sinabi niya kay Catherine na tulala sa malalim na boses, “Tumayo ka.”

Tumayo si Catherine na mukhang nalilito. Ang kanyang kapansin-pansing guwapong pigura ay makikita sa kanyang maliwanag at malinaw na mga mata.

Ang katangi-tanging, manipis na labi ni Shaun ay nakakurba sa isang kaakit-akit na ngiti. Bahagya siyang yumuko at inilagay ang kwintas sa leeg niya. Ang kanyang panlalaki at malambing na boses ay parang kaakit-akit. “Mula ngayon, ikaw na ang magiging reyna ko.”

“Wow!”

Napabuntong-hininga sa paghanga ang panauhin sa tabi niya.

Bumilis ang tibok ng puso ni Catherine. Bagama’t ang presyo ng kwintas ay labis na ikinasakit ng kanyang puso na nagdugo, ang okasyon ay lumikha ng ilusyon ng kanilang kasal. Natupad ng lalaki ang lahat ng hiling niya.

Ang mas ikinagulat niya ay ang romantikong kilos ni Shaun.

Nakakasilaw ang pulang brilyante na kwintas na nakapatong sa malagatas niyang balat. Nagmukha siyang reyna ng maharlika.

“Salamat. Mahal kita.” Nag-tiptoe si Catherine at hinalikan siya sa labi sa publiko.

After the kiss, her pretty and fair face started blushing charmingly dahil napansin niyang maraming nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Shaun ay kumislap sa kalungkutan sa kabila ng kanyang sarili.

Tunay nga, lalong nagiging kaakit-akit ang kanyang babae. Naramdaman niya ang pagnanais na kumagat sa kanya.

Umiwas ng tingin si Ethan na may pagtatampo. Parang dinudurog ang puso niya sa sobrang sakit.

Nang sabihin sa kanya noon ni Catherine na nahulog siya kay Shaun, hindi siya naniwala. Gayunpaman, naniwala siya ngayon.

Tunay nga, ang babaeng dating nag-iisang manliligaw sa kanya ay nahulog na sa iba. Ang taong iyon ay mas namumukod-tangi at mayaman kaysa sa kanya.

Puno ng panghihinayang, ayaw ni Ethan na ituloy ang pananatili sa venue kahit saglit. Tumalikod na siya at aalis na sana.

Sino ang nakakaalam ng screen na nanatiling madilim bago ito biglang lumiwanag.

Ang akala ng lahat ay ang outtake na inihanda ng organizer. Gayunpaman, lahat sila ay nabigla sa eksena. Ilang boses ang narinig mula sa loudspeaker.

“Hindi ka ba natatakot na malaman ni Stephen ang tungkol dito? Heh.”

“Alam na niya, and he won’t mind. Siya ang nagpaalam sa akin na matulog sa iyo.”

“Haha. Tama ka. Dapat ipagmalaki niya na interesado ako sa babae niya.”

“…”

Ang nakakagulat na pag-uusap ay narinig sa venue. Pixelated ang mukha ng lalaki samantalang kitang-kita ng publiko ang mukha ng babae. Nakapagtataka, si Rebecca, ang binibini mula sa mayayamang pamilyang Jones ang nagnanakaw ng pansin sa mga araw na ito.

Isinama pa nga siya ni Stephen para magpakitang gilas sa pagdalo sa ilang mga kaganapan at aktibidad sa lipunan kamakailan. Dahil dito, alam na ng lahat na si Rebecca ang girlfriend ni Stephen.

Ang mas ikinagulat ng lahat ay walang ilusyon si Stephen tungkol sa bagay na ito. Talagang inayos niya ang kanyang kasintahan na matulog sa ibang lalaki.

Nakakakilabot!

Ang auction ngayong gabi ay dinaluhan ng maraming mayayamang babae. Tinitigan nila si Stephen ng masama at naiinis.

Ang sitwasyon ay nagpadala kay Stephen sa isang bulag na takot. Never in his wildest dreams did he imagine na may maglalakas loob na mag-play ng video nina Willie at Rebecca na natutulog na magkasama. Sinong gumawa nito?!

“I-off ang screen! I-off ito ngayon!” Dumagundong siya sa galit.

Gayunpaman, walang nakinig sa kanya. Pinagtsitsismisan lang ito ng lahat habang pinapanood ang drama.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *