Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 231

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 231
Natigilan si Catherine. Talagang binalak niyang tanungin si Shaun tungkol sa pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, ang katotohanan na hiniling niya kay Willie na itago ang kanyang pagkakakilanlan ay nagpakita na hindi niya nais na ibunyag ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi siya magsasawang magtanong sa kanya. “Hindi.”

Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Shaun. Sinulyapan ni Catherine ang oras at sinabing, “Dadalo ako sa isang auction ngayong gabi, kaya hindi ako uuwi para maghapunan. Gusto mo bang… sumama sa akin?”

Maingat niyang tanong kahit na pakiramdam niya ay hindi siya papayag na sumama. Kung husgahan ang kanyang mayabang na karakter, hindi siya magiging interesado sa ganitong uri ng okasyon.

“Sige.”

“Huh?” Napatulala si Catherine, iniisip na mali ang narinig niya.

“Sabi ko okay. Bakit ka nagulat?”

Nakangiting tiningnan ni Shaun ang kanyang nalilitong ekspresyon.

“Ngunit hindi mo gustong lumahok sa mga kaganapan na ginanap sa Melbourne.”

“Sasama ako para pigilan ang sinumang lalaki na manligaw sa iyo.”

Seryoso siyang nagmamaneho habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Nilingon ni Catherine ang kanyang ulo at saglit na tumingin sa kanyang perpektong side profile. Hindi niya maiwasang bigyan siya ng halik sa pisngi.

Nanginginig ang manibela sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sinabi niyang walang magawa, “Huwag mo akong ligawan kapag nagmamaneho ako.”

Parang pamilyar ang pangungusap. Humagikgik si Catherine at sumagot, “Alam ko. Magiging dahilan para mabaligtad ang sasakyan, tama ba?”

“Hindi.” Sinulyapan siya nito. “Ito ay magiging sanhi ng aking puso upang tumalon.”

Naputol ang kanyang paghinga.

Isang nagniningas na kapaligiran ang tila napuno ang nakapaloob na espasyo. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya pagkatapos nitong ligawan siya.

Sa pagkakataong iyon, malakas ang gana niyang halikan siya nang mapusok. Gayunpaman, mas pinapahalagahan niya ang kaligtasan sa kalsada.

7:30

Magsisimula na ang isang auction sa convention hall.

Isa-isang pumasok sa venue ang mga kilalang figure sa Melbourne. Bilang kasalukuyang tagapangulo ng Hudson, lumilitaw na si Catherine ang pinagtutuunan ng pansin ng kaganapan. Ang mga tao ay dinumog agad siya pagkapasok niya.

Sa pagtingin sa kung gaano siya hinahangad mula sa malayo, si Ethan ay napuno ng kapaitan.

Hindi niya inaasahan na ang kasintahan na dati niyang itinapon ay magiging bagong chairwoman ng Hudson sa loob ng maikling panahon.

Sa mga araw na ito, maraming tao ang nakakita sa kanya bilang tanga.

Talagang naging tanga si Ethan. Siya ay nagkakamali tungkol kay Catherine at dahil dito ay napalampas ang pagkakataong makasama ito. Sa isang mas mabuting lalaki sa tabi niya ngayon, naisip niyang hindi siya maaabala tungkol sa kanya.

Ang kanyang kasintahang si Tracy Steele ay nakaupo sa tabi niya at kinurot ang kanyang braso. “Balita ko ex-girlfriend mo siya, di ba?”

“Lahat ng ito ay nakaraan na.” Pilit na ngumiti si Ethan. Aware siya na kaya lang niyang magsumikap para mapasaya ang pamilya Steele sa ngayon.

“Buti naman alam mo. As long as you’re head over heels in love with me, my family will support you,” mahinang sabi ni Tracy.

Sa kabila.

Nakita rin ni Catherine si Ethan dahil sa suot nitong puting suit.

Isang kakaibang babae mula sa isang kilalang pamilya ang tumabi sa kanya.

Sa kaibuturan, napabuntong-hininga si Catherine habang iniisip ang lalaking inaakala niyang perpekto noon. Laban sa lahat ng kanyang inaasahan, ang lalaki ay naging isang taong magsasakripisyo ng kanyang sarili para sa kapakanan ng kapangyarihan at katanyagan.

“Nakatingin ka ba kay Ethan?” Biglang umalingawngaw ang boses ng isang lalaki.

“May iniisip ako.”

“Ano ang iniisip mo?” Inis na inis si Shaun.

“Isang magandang palabas ang paparating. Malalaman mo rin mamaya.” Itinaas ni Catherine ang kanyang mukha, ang kanyang maningning na mga mata ay kumikinang sa pagiging mapaglaro at tuso.

Unti-unting lumuwag ang pagkunot ng noo ni Shaun. Anything would be fine by him as long as she get over Ethan.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *