Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 23

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 23
“Sige Jones, ipagpatuloy mo ang mabuting gawain. Marahil ay tataas ang trapiko pagkatapos ng oras ng tanghalian. Samantalahin ang pagkakataong ibigay ang mga leaflet sa lalong madaling panahon. Pumayag ako na kunin ka dahil sa tingin ko ang iyong magandang hitsura ay maaaring makaakit ng mga kliyente. Dapat kang magtrabaho nang husto. Walang silbi ang isang magaling na designer kung hindi siya makakapag-close ng deal.”

“Gagawin ko.”

Tahimik na tinapos ni Catherine ang tawag.

Sinulyapan siya ni Shaun sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi maluwang ang sasakyan, kaya narinig niya ang buong pag-uusap ng kanyang amo. “Dapat kang magtrabaho sa ibang lugar.”

She twitched her lips into a bitter smile. “It doesn’t matter which company I work for. Everything will be difficult in the beginning.”

He tapped his fingers on the steering wheel without commenting further.

Coincidentally, they drove past an unusual-looking building with a unique style. “What’s that place?” he asked casually.

“Melbourne Culture and Technology Center.” Something came into her mind out of the blue. “The construction has just recently been completed. Summit wanted to take on the design project but lost the opportunity to another company. Not long ago, I was thinking of taking on the design project myself but there’s no point even thinking about it now.”

“Why?”

“They’re doing an open bidding process. A small company like ours isn’t even qualified to join the bidding process.”

“Even so, your company will not be able to secure the bid.”

“Hindi iyan totoo.” Kitang-kita sa tono niya ang pagtitiwala. “Ako ay kinoronahang kampeon sa AM Award sa Estados Unidos. Hindi mabilang na mga kumpanya ang nag-alok sa akin ng pagkakataong magtrabaho sa kanila. Noon, dahil sigurado akong magmamana ako ng negosyo ng pamilya, tinanggihan ko ang mga alok at bumalik sa Summit. Naglakas-loob akong sabihin na walang ibang tao sa buong Melbourne ang mas mahusay sa pagdidisenyo kaysa sa akin.”

Kinagat ni Shaun ang kanyang mga labi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tiwala rin sa sarili ang babaeng makapal ang balat.

“Sige, mabibigyan kita ng pagkakataong sumali sa bidding.”

Umayos ng upo si Catherine, nanlaki ang mga mata sa gulat. Bahagyang bumuka ang mala-jelly nitong labi na parang hindi makapaniwala sa narinig. “Seryoso ka?”

“Ikaw ang bahala kung ikaw ang lalabas na panalo. Ipakita mo sa akin kung talagang kaya mo ang sinasabi mo.” Nakataas ang kilay niya habang nakatingin pa rin sa daan.

“Hindi naman talaga ako nagyayabang. May tiwala ako na kaya kong manalo dito.” Pakiramdam niya ay bumubula ang utak niya sa excitement.

“Shaunny, ikaw ang pinakamahusay…”

Palagi niya itong tinatawag sa ganoong pangalan—minsan ay malumanay, minsan ay sinusubukan lang siyang i-bootlick. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na tuwang-tuwa siya. Hindi man lang niya namalayan ang malanding tono ng boses niya.

Hindi napigilan ng lalaki na lumingon sa gilid para masulyapan ang babae. Ang kanyang matingkad na bilog na mga mata ay kumislap sa itaas ng kanyang mga pisnging hinahalikan ng araw. Mahirap ilagay sa mga salita ang alindog at pang-akit na nakasulat sa buong mukha niya.

Agad niyang iniwas ang tingin. Awkwardly lumipad ang mga daliri niya para tanggalin ang mga butones malapit sa neckline niya nang bigla niyang naramdaman ang init sa katawan niya.

“Kung talagang iniisip mo, ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain mamaya.”

“Walang problema. Kaya kong magluto ng kahit anong hiling mo.”

Pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, alam na niyang magaling itong magluto. Sa pag-iisip sa partikular na ulam na ginawa niya noon, nakaramdam siya ng matinding gutom.

Gayunpaman, masyado siyang nagmamalasakit sa pag-save ng kanyang sariling dignidad para gawin ang kahilingan.

“Tumigil ka muna dito. I’ll go buy some streaky pork,” biglang sabi niya nang magmaneho sila malapit sa kapitbahayan.

Isang liwanag ang bumungad sa kanyang madilim na mga mata. Nahuli niya iyon kahit na wala pang isang segundo ang nangyari.

Kinagat niya ang labi para pigilan ang ngiti habang bumababa ng sasakyan. Ang demonyo ay parang gutom na kuting na naghihintay na pakainin.

Hmm, may konting pagkakahawig pa nga sila ni Fudge pagdating sa mga mata nila. Paano kaibig-ibig!

Hindi pa ito binanggit ni Shaun ngunit kahit papaano ay alam ni Catherine na inihaw na baboy ang paborito niyang ulam.

Nang tingnan niya ang papalayong silweta niya na patungo sa butcher, inabot niya ang kanyang telepono na may mahinang ngiti at tinawagan si Chase. “Pull some strings para si Catherine Jones mula sa Imperial Design ay makalahok sa bidding event ng Melbourne Culture and Technology Center.”

Nagulat ito kay Chase. “Wala pa akong narinig na sh*t company na iyon. Sinusubukan mo bang tulungan si Catherine? Ito ay wala sa iyong pagkatao.”

“Anong klaseng karakter?”

“…”

Nanatiling tahimik si Chase ngunit naisip niya, ‘Ang katangian ng isang malamig na puso at walang kabuluhan na lalaki.’

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *