Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 228

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 228
How on earth did Catherine bewitch Shaun? Iba talaga ang paraan ng pagtingin ni Willie kay Catherine ngayon.

“Oo, napakatalino ni Elle.” Tumigil sa paglalakad si Catherine.

Sinadya ni Elle na lumayo para bigyan ng space ang dalawa.

Nanatiling tahimik si Catherine habang hinihintay si Willie na magtanong tungkol sa mga larawan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi siya umimik. Tumingin pa ito sa kanya ng may halong paghanga, takot, at kawalan ng magawa.

“…”

Walang imik si Catherine. “Well… Young Master Hill, nakakaranas ka ba ng anumang side effect bilang resulta ng pagkakakuryente kagabi?”

“Talagang hindi. Sa halip ay naging matino ang ulo ko.” Ngumisi si Willie. “Miss Jones, napakalaking karangalan ko na makilala ka sa Melbourne. Pwede ba tayong maging magkaibigan?”

“Ngunit ang mga larawan…”

Ikinaway ni Willie ang kanyang kamay. “Maaari mong panatilihin ang mga larawan kung gusto mo.”

Napaawang ang sulok ng bibig ni Catherine. Bakit niya gusto ang kanyang mga malalaswang larawan? “Huwag mo ba akong sisihin sa paghubad mo ng damit at pagpapahiya pa sa iyo kagabi…”

Natigilan si Willie at nag-aatubili na sinabi, “Nagsasabi ka lang ng totoo. Paano kita masisisi… Ah-choo!”

Nahihiya niyang pinunasan ang kanyang ilong habang tumutulo ang kanyang uhog. “Miss Jones, ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka.”

Matapos manahimik sandali, nagtanong si Catherine, “Siguro kinunan mo ng litrato si Rebecca na natutulog sa iyo, di ba?”

Napatulala si Willie. Ang paraan ng pagtingin niya kay Catherine ay parang kaibigan niya ito sa dibdib. “Hindi ko inaasahan na kilala mo ako ng lubusan.”

Nakaramdam ng awkward si Catherine. Talagang nakatagpo siya ng ilang libro sa sikolohiya at nalaman na ang mga pervert na tulad niya ay karaniwang kumukuha ng mga ganitong uri ng mga larawan. “Hindi, ako—”

“Naiintindihan ko. Mayroon akong medyo maraming mga video. Balak mong harapin si Rebecca diba? Maaari kong ipadala sa iyo ang mga video ngayon, ngunit… Huwag kailanman ipakita ang mga ito sa sinuman, lalo na sa iyong kasintahan.”

Kung nalaman ni Shaun na pinanood ni Catherine ang mga video, tiyak na puputulin niya si Willie ng buhay.

Natulala si Catherine. Isang kakaibang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan.

“Sige.” Tumango siya. “Ipapa-pixel ang mukha mo.”

Agad na ipinadala ni Willie ang mga video sa kanya.

Nang matanggap ang mga video, si Catherine ay mukhang walang pakialam sa labas, ngunit ang kaguluhan ng mga emosyon ay gumagalaw na sa kanyang kaibuturan.

Sa katunayan, hiniling lamang niya ang mga video sa isang kaswal na paraan. Ipinapalagay niya na hindi maaaring ipadala ni Willie ang mga ito sa kanya kung isasaalang-alang ang kanyang masungit na ugali kagabi. Gayunpaman, lumilitaw na siya ay ganap na naiiba ngayon. Natitiyak niyang hindi iyon dahil sa mga malalaswang larawan na ginamit niya para pananakot sa kanya.

“Shaunny, bakit ka nandito?” Bigla siyang napatitig sa likod ni Willie habang nagsasalita.

Marahas na nanginginig si Willie sa takot.

Shaunny?

Shaun?

Nakangiti siyang tumalikod at nadiskubre na walang tao sa likuran niya.

Natigilan siya saglit. Agad niyang inilipat ang tingin kay Catherine na may kakaibang tingin sa mga mata nito.

“Young Master Hill, kilala mo ba si Shaun? Bakit parang kinakabahan at takot ka nung tinawag ko ang pangalan niya?”

Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang dahan-dahang pumasok sa ulo ni Catherine. “Pareho ang apelyido mo ay Hill. Pwede ba yun…”

“Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko nga kilala si Shaun eh.” Dahil sa takot, mabilis na ikinaway ni Willie ang kanyang kamay.

Tumawa si Catherine. “Sa paghusga mula sa iyong personalidad, ikaw ang uri na gagawin ang lahat upang makamit ang iyong mga layunin. Ikaw ay malupit at mapaghiganti, kaya hindi nakakagulat na hindi mo makita ang ilang mga larawan na mayroon ako sa iyo na nagbabanta. Kung wala kang balak sabihin sa akin, babalik ako at tanungin si Shaun pagkatapos…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.