Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 225

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 225
“Alam kong may gagawin si Young Master Hill tungkol dito.” Tinuro ni Jeffery si Catherine at sinabihan siya, “Tingnan mo, nandito na si Young Master. Mas mabuting ayusin mo ito nang mag-isa.”

“Huwag na huwag kang lalaban sa kanya.” Sinubukan siyang sipain ni Rebecca nang matumba siya. “Kung sasaktan mo ulit si Young Master Hill, kahit ako ay hindi siya mapatahimik sa ngalan mo.”

“Kukunin na lang natin siya at ibaba natin siya.” Ang mungkahi ni Jeffery ay agad na sinang-ayunan ng marami.

Agad na naglakad ang apat hanggang limang security officer patungo kay Catherine. Nakasimangot na hinarang sila ni Elle sa harap ni Catherine. “If you guys dare touch her, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo.”

“Ano pang hinihintay nyo? Kunin mo silang dalawa ngayon din.” Nagalit pa rin si Jeffery kay Elle dahil sa pagsipa niya noong isang araw. Ngayon ay dumating ang pagkakataon na maghiganti sa kanya.

Nang mapagtanto ni Catherine na mag-aaway sila, kinaladkad niya si Elle. “Ayos lang. Hindi mo ako kailangang sakupin. Mag-isa akong pupunta doon.”

Nang matapos siyang magsalita ay siya na ang unang lumabas ng meeting room.

Iminungkahi ni Rebecca, “Tara na at tingnan din natin. Mas mabuting bantayan mo siya.”

“Totoo. Anyway, kailangan natin siyang pigilan na mas lalong masaktan si Young Master Hill.”

Bumaba na rin ang lahat.

Naglakad sila papunta sa reception room sa ibaba.

Nakabalot ng makapal na down jacket, nakayakap si Young Master Hill habang may hawak na tasa ng mainit na kape. Sa maputlang mukha nito, kitang-kita na nilalamig siya at nagkasakit.

Nang maisip ni Catherine ang eksena ni Willie na nakahiga sa sahig ng banyo at hinubad ang damit kagabi, hindi siya sigurado kung gaano katagal itong dinanas ng lamig. Malamang ay nilalamig siya dahil sa pangyayaring iyon, na naging dahilan para hindi siya mapalagay sa kaibuturan niya. Sa totoo lang, naramdaman niya na ang isang walanghiyang taong tulad ni Willie ay maaaring hindi nababahala sa mga larawan.

Hindi nag-alala si Catherine sa kanyang sarili dahil wala rin siyang kamag-anak. Wala siyang ibang inaalala, maliban na lang na si Shaun ay maaaring kaladkarin sa gulo.

“Ikinalulungkot ko, Young Master Hill.” Humakbang papalapit sa kanya si Jeffery at saka nag-brown-nosed sa paghingi muna ng tawad sa kanya. “Sana maging bukas-palad ka para patawarin kami. Wag kang lumubog sa level namin.”

“Eksakto.” Agad na idinagdag ni Direktor Irvine, “Inalis namin si Catherine mula sa posisyon ng chairwoman at pinaalis siya sa board of directors.”

Naninigas si Young Master Hill, at ang kanyang puso ay nanginginig nang husto. Itinaas niya ang kanyang ulo na may dugong mga mata. “Hindi na siya ang chairwoman?”

“Oo.”

Magalang na sinabi ni Jeffery, “Na-offend ka kasi niya. Hindi namin akalain na magiging matapang si Catherine para ikulong ka sa banyo at akitin ka. Napakawalanghiya niyan.”

Siyempre, alam na alam ni Jeffery ang katotohanan. Gayunpaman, upang mabigyan ng paraan si Willie, gumawa siya ng akusasyon laban kay Catherine habang naniniwalang magpapasalamat si Willie sa kanya.

Habang kampante niyang iniimagine ang resulta, binigyan siya ni Willie ng galit na galit.

Bago pa makabawi si Jeffery, itinaas ni Willie ang paa niya at sinipa siya ng marahas.

“Sino ang nagtanong sa inyo na tanggalin siya sa posisyon? Sinong nagsabing nanligaw siya sa akin? Pinagsisikapan mo akong gulo!”

Marahas na sinipa ni Willie si Jeffery sa kanyang katawan. Medyo huli na siyang dumating para iligtas ang sitwasyon. Kapag nalaman ito ni Shaun, malamang mawawalan na siya ng buhay.

Nagulat ang lahat sa kaibuturan, at gayundin si Catherine.

Napasigaw si Rebecca. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Willie at hinawakan ang braso nito. “Tigilan mo na ang pagsipa sa kanya, Young Master Hill. Ito ang tatay ko—”

“Shut up, b tch!”

Sinampal siya ni Willie sa mukha, at pagkatapos ay nahulog siya sa lupa. “Lahat ng ginagawa mo. F*ck! Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang pagkakaugnay sa iyo.”

Kung hindi dahil kay Rebecca, hindi sana magalit si Willie kay Catherine, kasunod si Shaun. Bagama’t nasugatan, tumambad sa kanya ang hangin sa balkonahe ng buong kagabi. Nanigas na naninigas, halos gusto niyang tumalon mula sa gusali upang wakasan ang kanyang pagdurusa.

“Anong ginagawa mo, Young Master Hill?”

Nahihilo si Rebecca nang masampal sa publiko.

Noong kasama niya si Willie, ang pervert na iyon, sa mga araw na ito, araw-araw niya itong kinakasama. Nagsilbi pa nga siya sa iba’t ibang paraan kapag natutulog sa kanya. Ginawa niya ang mga ito na may tanging layunin na tulungan ang kanyang sarili at si Jeffery na ibalik ang mga bagay sa kumpanya.

Bago niya magawang matuto ng leksyon si Catherine, sa halip ay binugbog siya. Nakaramdam ng hinanakit, umiyak si Rebecca. “Young Master Hill, si Catherine iyon. Siya ang nanakit sayo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *