Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 223

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 223
may malungkot na ekspresyon, tinapakan ni Shaun ang dibdib ni Willie. “Kamakailan lang, parang nakakabilib ka sa Melbourne, ha? Sa iyong kakaibang libangan, gaano ka kalakas ng loob na gumawa ng kaguluhan sa Melbourne? Maaaring wala kang pakialam tungkol sa pagkawala ng iyong reputasyon, ngunit ang pamilya Hill ang nagmamalasakit. Tinatrato mo talaga ang iyong sarili bilang boss ng pamilya Hill, ha?”

“Kuya Shaun, alam kong kasalanan ko. Hindi ko na uulitin,” takot na pagmamakaawa ni Willie sa kanya.

“Hindi. Sa tingin ko medyo matapang ka. Naglakas-loob ka pa na subukang makuha ang isang piraso ng pagmamahal ng aking babae.” Mapang-uyam na sabi ni Shaun.

Natigilan si Willie. “Si Rebecca ang babae mo?”

“Hindi ako magiging interesado sa ganoong klase ng babae.” Dahan-dahang yumuko si Shaun at tumingkayad. Biglang nagyelo ang mga mata niya.

Sa pag-iisip, hindi makapaniwalang nagtanong si Willie, “Si Catherine ba ang tinutukoy mo…?”

“Buti naman naalala mo siya. Hindi ko nais na malaman na nagkasala ako sa isang inosenteng tao pagkatapos lamang makipag-ugnayan sa iyo.” Umayos si Shaun.

Alam ni Willie ang taktika na gagamitin ni Shaun. Dahil sa sobrang hirap, agad siyang gumapang pataas. Lumuhod siya sa sahig at yumuko kay Shaun. “Pasensya na, Kuya Shaun! Hindi ko talaga alam. Kasalanan ko to. Ako ay bulag. Mangyaring pakawalan mo ako…”

Sinipa siya ni Shaun sa pader. Napaluwa si Willie ng isang subo ng dugo.

“Dahil hindi mo makontrol itong bahagi ng iyong katawan, hayaan mo akong sirain ito para sa iyo.” Lumapit si Shaun sa kanya.

“Hindi.” Nanginig si Willie sa kanyang bota. “Kuya Shaun, hindi ko na uulitin. Kung sisirain mo, madudurog ang lola ko sa pagmamahal niya sa akin. Magagalit din si Lolo.”

“Buweno, sabihin sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang makawala ng singaw.” Mabigat na tinapakan ni Shaun ang kanyang pundya.

Nangingilid ang luha sa mukha ni Willie dahil sa sakit. Hinawakan niya ang ilalim ng pantalon ni Shaun, nakiusap siya, “No, no. Maaari mo akong talunin kahit anong gusto mo. Lumuhod ako at hihingi ng tawad kay Miss Jones bukas.”

“Sige. Tandaan mo ang sinabi mo.”

Umikot si Shaun at sinabi sa kanyang nasasakupan, “Dahil mahilig siyang mambabae, hubarin mo ang kanyang damit at ipadala siya sa balkonahe. Ilantad siya sa hangin sa isang gabi.”

Isang panginginig ang dumaloy sa gulugod ni Willie. Bago ito, hinubad na ni Catherine ang kanyang damit at iniwan siyang nakahandusay sa sahig ng banyo ng kalahating oras, dahilan upang siya ay sipon. Ang masama pa, mabibilad siya sa hangin sa loob ng isang gabi. Hatinggabi na ngayon at zero degrees sa labas. Malupit talaga silang dalawa.

“Kuya Shaun, mamamatay ako sa freeze.”

“Huwag kang mag-alala. Considering na pinsan kita, hindi kita hahayaang mamatay. Naka-standby ang ambulansya sa ibaba. Maililigtas ka kaagad kapag naiwan ka sa iyong huling hininga.”

Tinapik-tapik ni Shaun ang balikat niya habang pinaalalahanan siya sa malumanay na boses. With that, tumalikod na siya at naglakad palayo.

Si Willie ay nasa bingit ng pagbagsak. Nanumpa siya na hindi na niya guguluhin si Catherine.

8:00 am

Nang naghahanda si Catherine ng almusal sa kusina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chris.

“Catherine, gusto ng mga direktor na magsagawa ng emergency general meeting ngayong umaga.”

“Sinasabi nila na binugbog mo si Young Master Hill kagabi, kaya hinihiling nila na tanggalin ka sa iyong posisyon bilang chairman.”

“At saka, kung hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Young Master Hill, sipain ka rin nila sa board of directors.”

Agad na tinanggal ni Catherine ang kanyang apron. “Papunta na ako.”

Pagkababa niya, tumungo siya sa pinto na parang hangin.

“Nasaan ang almusal ko?”

Nakasuot ng itim na pajama, si Shaun ay nagkataong naglalakad pababa ng hagdan habang humihikab. Kahit anong suotin niya, tanaw niya ang sore eyes dahil sa matipuno niyang pangangatawan.

“May dumating sa kumpanya. Ihahanda ito ni Aunty Linda para sa iyo.” Mabilis na nagpalit ng sapatos si Catherine at nagmamadaling lumabas ng villa.

Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Shaun. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang naghanda ng almusal.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.