Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 222

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 222
Hindi nakaimik si Catherine.

Ibinaba niya ang kanyang ulo nang hindi umimik.

“Umakyat ka na at matulog. Huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay dahil kinunan mo na siya ng mga ganoong larawan. Ang pamilya ng Hill ay higit na nag-aalala tungkol sa kanilang dignidad, “sabi ni Shaun na hindi talaga niya ibig sabihin na aliwin siya.

“Talaga?” Nagdududa si Catherine tungkol dito. “Pero sa tingin ko, hindi si Willie yung tipong tumatanggap ng hindi paborableng pagtrato ng ganun-ganun lang. Sinaktan ko siya ng husto.”

“Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga lalaki sa kanilang dignidad kumpara sa mga babae. Hindi ka lalaki, kaya hindi mo maintindihan. I bet hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ka. You handled this matter very well,” kinagat ni Shaun ang bala at nagpatuloy sa pagpapaliwanag nang walang kwenta.

Bihira niyang purihin si Catherine. Kaya naman, bahagyang nataranta siya nang marinig ang papuri nito.

Siguro tama si Shaun. Baka hindi niya talaga maintindihan ang mga lalaki.

“Pagkasabi niyan, huwag mo nang hubarin ang damit ng lalaki.” Pagkatapos ng isang pause, binalaan siya ni Shaun, “Siyempre, maliban sa akin.”

Nawalan ng masabi si Catherine.

“Maligo ka na. Tutulungan kita niyan.” Ignoring her speechless look, Shaun put his hand around her waist at diretsong dinala sa itaas.

“Ayoko.”

Nahihiyang sigaw ni Catherine. Inilagay niya ang kanyang pagkabalisa at takot sa likod niya.

Sa gabi, natagalan si Shaun bago niya ito makatulog. Pagkatapos magpalit ng windbreaker, pinaandar niya ang sasakyan at umalis sa kanyang villa.

Sa hating gabi.

Bumalik si Willie sa hotel matapos malagyan ng benda ang mga sugat sa ospital. Sa sobrang galit, kinuha niya ang phone niya para tumawag. “By hook or by crook, you guys must put Catherine through hell. Mas mabuti pa, ibenta mo siya sa black market.”

Nang matapos siyang magsalita ay isang malakas na katok sa pinto ang tumunog.

“Sino ang maingay na taong kumakatok sa ganoong kalalim na oras? May death wish ka, ha?”

Tumakbo si Willie patungo sa pinto para buksan ito, natatakpan lang ng sako. Bigla na lang may bumugbog sa kanya.

Ang taong iyon ay brutal at mabangis. Panay ang pagsipa niya sa katawan ni Willie ng marahas.

Sa puntong iyon, ang sako ay itinaas. Pumasok ang isang matangkad at cool na pigura.

Nakasuot ng itim na windbreaker ang lalaki. Nang ang kanyang mga kaakit-akit na katangian ay nakabalangkas sa ilalim ng malabo na mga ilaw sa silid, nakaramdam si Willie ng ginaw at isang pakiramdam ng panganib na pumapalibot sa kanyang katawan.

“Shaun… Hindi, ang ibig kong sabihin ay si Kuya Shaun. Bakit… Bakit ka nandito?”

Makikilala siya ni Willie sa unang tingin. Ang tao ay maihahalintulad sa isang demonyo. Siya lang ang lalaki sa buong pamilya ng Hill na kinatatakutan ni Willie.

“Kanina lang, nagtatrabaho ka kay Liam Hill pero hindi mo alam kung nasaan ako?”

Habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa, maluwag na pumasok si Shaun at tinapakan ang dibdib ni Willie.

Nanginginig si Willie sa takot. “Kuya Shaun, hindi ko alam ang sinasabi mo. Oo, si Liam ang namamahala sa Hill Corporation kamakailan, ngunit… Ngunit alam naming lahat na ang presensya mo sa korporasyon ay pinakamahalaga. Sa katunayan, ikaw ang boss ng Hill Corporation.”

“Nag-level up na ang bootlicking skills mo. Ganito rin ba ang ginagawa mo sa harap ni Liam?”

Mapanuksong sinipa ni Shaun ang baba ni Willie gamit ang dulo ng kanyang sapatos. “Naaalala ko pa lahat ng ginawa ng papa mo. Tinulungan niya si Liam sa pagbaba ng ranggo ko.”

“Hindi, Kuya Shaun. Hinihintay ka naming lahat.”

Takot na takot si Willie para makagawa ng kahit anong ingay.

“Naghihintay para sa akin na pumunta sa Melbourne at siyasatin ang industrial park?” Bakas sa mukha ni Shaun ang panghahamak. “Sinusubukang baguhin ang mga pangunahing teknolohiya kapag wala ako, ha?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.