Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 216

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 216
Pagkaalis ng mga tao, natatawang sinabi ni Janet kay Stephen, “Are you out of your mind? Bakit hindi mo ako pinakilala kay Willie? Tiyak na mapapakinabangan ko ang aming pamilya kung ako ang magiging batang maybahay ng pamilyang Hill.”

“Hindi interesado sa iyo si Willie,” malamig na sagot ni Stephen habang nagsisindi ng sigarilyo.

Galit na galit si Janet. “Anong ibig mong sabihin? Sa paningin mo, hindi ako kasing ganda ni Rebecca, ha? At least hindi ako lumaki sa rural area—”

“Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Si Willie ay may karumal-dumal na ugali na matulog sa nobya o asawa ng iba.”

Napatulala si Janet.

Dagdag pa ni Stephen, “You’re my biological sister. Kung mayroong isang madaling landas patungo sa mahusay na tagumpay, tiyak na iaalok ko muna ito sa iyo. Gayunpaman, si Willie ay isang pervert. Nakapatay pa siya ng babae.”

“Sigurado ka ba?” Kinilig si Janet.

“Talagang totoo. Kung hindi dahil sa kamag-anak namin na nagtatrabaho bilang katulong niya, hindi ko malalaman ang tungkol dito.” Dahan-dahang bumangon si Stephen. “Kung hindi, bakit mo iisipin na inalok ko si Rebecca ng napakagandang pagkakataon? Hindi rin siya disente.

“Pero huwag kang mag-alala. Magpapasalamat si Willie na binigyan ko siya ng pagkakataong mapalapit kay Rebecca. Kung ganoon, ang aming pamilya ay magiging pinakamatalino na pamilya sa Melbourne.”

Sa isang iglap, natahimik si Janet.

Sa susunod na umaga.

Nang magkamalay si Rebecca, kinilig siya nang makitang gising ang lalaking nasa tabi niya.

Sa lahat ng nangyari kagabi na nag-flash sa kanyang isipan, parang napunta na naman siya sa impyerno.

Nakakatakot talaga ang lalaki. Siya ay talagang isang nang-aabuso.

Sa puntong iyon, siya ay malubhang nasugatan bilang resulta ng paghagupit.

“Ikaw ay gising.”

Nang lumingon si Willie at sumulyap kay Rebecca, isang panginginig ang bumalot sa kahabaan ng kanyang buong katawan. “Huwag…”

“Bakit? Hindi ka ba kontento sa akin?” Si Willie ay nagsindi ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa poot.

“Hindi.” Namutla si Rebecca. Dahil siya ay nakitulog sa kanya, naisip niya na hindi siya dapat magdusa para sa wala. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagkunwaring nahihiya. Idinagdag niya, “Ikinagagalak kong makasama ka, Young Master Hill.”

“Buti naman alam mo.” Naninigarilyo si Willie, mukhang kontento. “First time mo bang gawin ito kagabi?”

Natigilan si Rebecca. Naalala niya na sinadya niyang sumailalim sa plastic surgery para pasayahin si Stephen bago ito. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang matutulog kay Willie kagabi. Malamang, napagkamalan ito ni Willie.

“Oo-Oo.”

“Hindi ko inaasahan.” Hinawakan ni Willie ang kanyang baba. “Hindi ka ba natatakot na maisip si Stephen?”

“Tulad ng sinabi ko, karangalan kong makasama ka sa isang gabi kung isasaalang-alang ang iyong marangal na katayuan,” tugon ni Rebecca na may pananakot.

Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Willie. “Kawili-wili. medyo gusto kita. Mananatili ako sa Melbourne ng ilang oras, at sasamahan mo ako sa buong oras ko rito.”

“Sige.” Pilit na ngumiti si Rebecca. “Siguro kung anong proyekto sa Melbourne ang susuriin mo?”

“Oh. Isang tech na kumpanya sa ilalim ng pamilyang Hill ang gustong mamuhunan sa isang industrial park. Dumating ako para tingnan ito.”

Maingat na tanong ni Rebecca, “Magkano ang ipupuhunan mo?”

“Malamang daan-daang bilyong dolyar. Walang limitasyon sa halaga,” kaswal na sagot ni Willie.

Lumakas ang loob ni Rebecca. Kung magagawa ni Hudson ang proyektong ito, matataas ang katayuan ni Jeffery at ng kanyang.

“Young Master Hill, sa palagay ko gusto mong magtrabaho sa isang lokal na kumpanya sa isang malaking proyekto…”

“Interesado si Hudson na makilahok dito, ha?” Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Willie.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *