Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 210

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 210
“It doesn’t matter as long as she likes it. Siyanga pala, si Rebecca Jones ay nasa kulungan. Siguraduhing tratuhin mo siya ng mabuti.”

Ang mga mata ni Shaun ay kumikislap sa malamig na layunin.

Lahat ng paghihirap na idinulot ni Rebecca kay Catherine ay ibabalik sa kanya sa bilangguan.

Kinabukasan, kumalat sa buong network ang balita tungkol sa relasyon ng general manager ni Hudson.

Galit na galit si Larry Chaplin. Ang kanyang reputasyon ay ganap na nawasak.

Kalat-kalat ang mga larawan niyang nakikipag-date sa kanyang mistress sa publiko, at kumalat pa ang video ng pambubugbog niya sa kanyang asawa.

Sampu-sampung libong komento sa internet ang bumabatikos sa kanya araw-araw.

Sa opisina ng chairwoman, galit na pumasok si General Manager Chaplin at itinuro ang ilong ni Catherine. “Ginawa mo ba ito? Nagkalat ka ng video sa meeting room, hindi ba?”

“Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo.” Umupo si Catherine sa kanyang upuan na may pagsisisi. “General Manager Chaplin, hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka lalaki. Masyado mo kaming binigo. Sinira mo pa ang reputasyon ng kumpanya.”

“How dare you have the nerve to say that, you b*tch?! Huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw ang nasa likod nito. Sa tingin mo ba madali akong makagulo?”

Humakbang si Larry Chaplin patungo kay Catherine at itataas na sana ang kanyang paa para sipain siya, ngunit sumugod si Elle at tinulak siya sa desk.

“B*tch mo, bitawan mo ako!” Hindi mapigilang sigaw ni Larry.

Dinial ni Catherine ang intercom para tawagan ang security. “Bilisan mo at ilabas mo siya. Sa tingin ko ay hindi maganda ang mood ni General Manager Chaplin ngayon, kaya ipapaubaya ko na ang mga gawain sa kumpanya kay Deputy Manager Wolfe.”

“Catherine Jones, maghintay ka lang! How dare you make me a figurehead? Mangarap pa!”

Matapos hilahin si Larry, nagmamadaling pumasok si Deputy Manager Wolfe.

Pagharap muli sa medyo batang mukha ni Catherine, bigla siyang nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Talagang hindi siya sineryoso ng mga executive noon, ngunit isang araw na lang at tuluyan nang nasira ang reputasyon ni General Manager Chaplin.

Walang sinuman ang may anumang ebidensya, ngunit lahat sila ay sigurado na si Catherine ay may malaking bahagi dito.

“Deputy Manager Wolfe, ikaw ay isang may kakayahan at karampatang tao, ngunit palagi kang pinipigilan ni General Manager Chaplin. Siguradong hindi ka komportable, tama ba?”

Personal na bumangon si Catherine at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa.

Nagulat si Deputy Manager Wolfe at mabilis na tinanggap ang tsaa. “Ngunit si General Manager Chaplin ay nasa kapangyarihan nang higit sa sampung taon. Maraming mga tao sa kumpanya ang sumusunod sa kanyang mga utos, at maraming mga direktor ang gusto rin sa kanya.”

Diretso sa punto si Catherine. “Bibigyan kita ng isang linggo. Magpasya kung gusto mong pumailanglang sa langit o manatili sa ilalim ni Larry Chaplin bilang kanyang mula sa natitirang bahagi ng iyong buhay.”

Marahas na nanginig ang puso ni Deputy Manager Wolfe.

Sa pagkakataong iyon ay sumugod si Kacey mula sa labas. “Ang Tagapangulo, ang General Manager na si Chaplin ay binugbog ng isang grupo ng matatandang babae sa sandaling lumabas siya sa mga tarangkahan ng kumpanya. Sila yung mga taong galit sa lahat ng lalaking manloloko. Binugbog siya ng mga ito hanggang sa mabali ang kanyang mga paa at duguan ang kanyang ulo. Dinadala siya ngayon sa ospital.”

Biglang tumingala si Deputy Manager Wolfe at nakita ang walang ekspresyon na mukha ni Catherine. Nanginginig ang kanyang mga paa sa takot.

“Gagawin ko. Kilalang-kilala ko si Larry Chaplin. Kaya kong kontrolin ang kumpanya sa loob ng isang linggo. I work for you, Ms. Chairwoman,” malakas niyang sabi.

“Napakabuti, naniniwala ako sa iyo. Gagawin ko ito para wala nang lugar si General Manager Chaplin sa kumpanyang ito.”

Naglabas ng malamig na aura ang katawan ni Catherine.

Sa gilid ay sumulyap si Elle sa kanya at napansin niyang lalong nagiging katulad ng kay Shaun ang aura ni Catherine kapag nagtatrabaho.

Pagkaalis ni Deputy Manager Wolfe, pagod na bumagsak si Catherine sa sofa at namumutlang labi, “Ako ang nagpabugbog kay Larry Chaplin. Elle, sa tingin mo ba grabe ako?”

“Hindi,” simpleng sagot ni Elle, “Kung hindi ka malupit, paano mo masusugpo ang mga lobo sa ibaba?”

“Oo, kailangan kong magkaroon ng ganap na kontrol kay Hudson. Kailangan kong ipaghiganti ang lola ko.”

Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao. Kailangan din niyang ipaghiganti ang kanyang ina.

Ang pasanin sa kanya ay masyadong mabigat para sa kanya upang maging maawain pa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.