Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 208

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 208
“Ituloy natin ang pagpupulong. Ano ang pinag-usapan ninyo?” Pinutol siya ni Catherine at walang ekspresyong tumingin sa mga tao.

“Pinag-uusapan namin ang tungkol sa disenyo para sa proyektong pangkaunlaran. Nakaisip si Manager Jones ng ilang mga disenyo. Nararamdaman ni General Manager Chaplin at ng iba pa sa amin na magaling sila.” Awkward na inabot ni Deputy Manager Wolfe ang mga disenyo.

Bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca. Hindi niya akalain na lilitaw si Catherine. Tiyak na makikilala ni Catherine ang mga disenyo.

Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Kahit na sabihin ni Catherine na ninakaw ni Rebecca ang mga disenyo, walang maniniwala sa kanya. Sa halip, ito ay mag-udyok lamang sa mga executive na libakin siya.

Kinuha ni Catherine ang mga disenyo at saka bumulong ng ilang salita kay Elle.

Matapos tumango si Elle at mag-walk out, nagpatuloy si Catherine, “Maganda ang mga disenyo. Naimprenta pa nga sila kaninang 1:00 am. Manager Jones, dapat ay napuyat ka sa pagdidisenyo nito.”

“Oo, sinabi ni Manager Jones na hindi siya nakatulog ng ilang araw.”

“Si Manager Jones ay nagtatrabaho nang husto.”

Umalingawngaw ang meeting room ng mga papuri. Proud na proud si Rebecca sa kanyang sarili. Kusa niyang nalimbag ang mga iyon. “Chairwoman Jones, ano sa tingin mo ang aking mga disenyo?”

“Napakaganda ng mga disenyo. Nagkataon lang na nawala ako ng kaparehong draft ng disenyo kalahating buwan na ang nakalipas.” Biglang inikot ni Catherine ang kanyang sinabi.

Natigilan ang lahat, ngunit hindi nababalisa si Rebecca. Sa halip, nagkunwari siyang nataranta at tinakpan ang kanyang bibig. “Hindi mo ibig sabihin na kinopya kita, tama?”

“Chairwoman Jones, naiinggit ka ba sa talento ni Manager Jones?” Mapang-asar na ngumisi si Larry. “Alam ng lahat na hindi kayo magkakasundo, ngunit hindi na kailangang isali ang kumpanya sa iyong kumpetisyon.”

Saglit na napatingin ang lahat kay Catherine nang may panghahamak. Masyado siyang maliit para maging chairwoman.

“Alam kong hindi kayo maniniwala sa akin.” Nakahinga ng maluwag si Catherine. “Buti na lang, nai-report ko na sa pulis ten days ago. Ang aking orihinal na data ng disenyo noong panahong iyon ay ipinasa na rin sa pulisya. Mayroon silang record ng kaso nito, kaya magiging malinaw kapag nasuri namin ito.”

Nataranta si Rebecca at mabilis na nagkunwaring umiiyak. “Ako ay isang tigdas na manager. Chairwoman Jones, kailangan mo ba akong i-target ng ganito? Matagal ko nang natapos ang mga disenyo at huli kong na-print ang mga ito.”

Ang kanyang malambot na hitsura ay nagpaisip sa maraming executive na sinasadya siya ni Catherine.

Naglabas si Catherine ng draft ng disenyo at nagtanong, “Sinasabi mo na bina-frame kita? Sige. Dahil ikaw ang nagdisenyo nito, dapat alam mo ang uri at oryentasyon ng bahay. Ilang palapag mayroon ito? Ilang bloke? Gaano kalaki ito?”

Napatulala si Rebecca at malabo lamang na tumugon pagkatapos ng mahabang panahon, “May anim na bloke, at sila ay nakaupo sa timog habang nakaharap sa hilaga…”

Kaagad pagkatapos niyang magsalita, kumunot ang noo ng ilang executive.

Pagkatapos ay nagtanong si Catherine, “Bakit kailangan mo ng malaking cabinet sa gitna dito?”

“…Para sa mas malaking storage space.”

Ngumisi si Catherine. “May malaking haligi kasi sa gitna na hindi matatanggal kaya pinili kong maglagay ng cabinet doon. Bilang karagdagan, ito ay isang dalawang palapag na apartment na 128.7 metro kuwadrado. Nakaupo ito sa silangan, nakaharap sa kanluran.”

Namutla agad ang mukha ni Rebecca.

Pinikit ni Catherine ang kanyang mga mata. “Kinasabi mo na idinisenyo mo ang mga ito, ngunit wala kang alam tungkol sa data ng bahay. Ikaw ang manager para sa proyekto, ngunit wala kang alam tungkol sa uri ng kuwarto. Naguguluhan ka pa ba kung gaano karaming mga gusali ang itinatayo sa proyekto?”

“…”

Hindi mapabulaanan ni Rebecca ang isang salita dahil hindi niya talaga ito pinag-aralan.

Ang grupo ng mga executive ay sunod-sunod na umiling, lahat ay lubos na nabigo.

Sa eksaktong pagkakataong iyon, pumasok si Elle kasama ang ilang mga pulis.

Ang isa sa kanila ay pinosasan ang mga kamay ni Rebecca. “MS. Jones, nakatanggap kami ng ulat na na-plagiarize mo ang gawa ng ibang tao. Mangyaring sumama sa amin sa istasyon upang maimbestigahan.”

“Hindi, ayoko! Hindi ko ginawa!” Napasigaw si Rebecca sa gulat.

“Tumigil ka sa pagsigaw. Tara na.” Hinatak siya ng dalawang pulis at naiinip na kinaladkad palabas.

“Bini-frame ako! Hindi ako nangopya. Hindi ko ginawa!”

Nang mawala ang kanyang mga hiyaw, inilibot ni Catherine ang kanyang tingin sa paligid ng conference room bago ito tuluyang dumapo kay Larry. “General Manager Chaplin, nabalitaan ko na ikaw ang nagtalaga kay Rebecca Jones. Talagang pinagdududahan ko ang iyong pananaw at kakayahan na pamunuan ang kumpanya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *