Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 207

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 207
Hayaan mo ako, Mr. Hill [ni Shallow South] Kabanata 207
“Catherine Jones, baliw ka!” Napasigaw si Rebecca at walang kamalay-malay na sumugod sa counterattack.

Isang sampal na naman ang ibinigay ni Elle sa kabilang bahagi ng kanyang mukha, dahilan para hindi na makapagsalita si Rebecca sa sakit.

Tinitigan niya ng masama si Catherine ngunit hindi na naglakas-loob na humakbang muli.

Ngumisi si Catherine. “Kaya ko pa ngang tamaan si Jeffery, lalo ka. Kapag hindi mo napanood ang mga salita mo sa susunod, tatalunin kita hanggang sa matuto ka ng leksyon.”

Pagkatapos, itinulak niya si Rebecca sa gilid at naglakad palayo habang nakangiti.

Hinawakan ni Rebecca ang kanyang pisngi, nag-aalab ang poot sa kanyang mga mata.

‘Catherine Jones, maghintay lang at tingnan. Papatayin kita ng personal balang araw.’

3:00 pm

Sa ika-17 palapag ng gusali, isang pulong ang ginanap.

Ang pangkalahatang tagapamahala, si Larry Chaplin, ay nakaupo sa pinuno ng mesa, na sinundan ng senior management ng Hudson.

Sinabi ni Deputy Manager Wolfe, “Si General Manager Chaplin, si Chairwoman Jones ang pumalit sa posisyon. Okay lang ba na hindi siya tawagan para sa unang lingguhang pagpupulong?”

“Sino siya sa tingin niya?” Mapanlait na sabi ni Larry, “She’s just a silly little girl who doesn’t know sh*t. Sige, simulan na natin ang meeting. Manager Jones, natapos na ba ang kumpanya ng dekorasyon para sa proyekto ng pagpapaunlad ng ari-arian?”

Nagsuot ng maskara si Rebecca habang tinitiis ang sakit sa mukha. “Hindi pa. Masyadong mataas ang mga presyong inaalok ng mga kumpanyang iyon. Iniisip ko na maaari nating hilingin sa construction team na hawakan ito nang mag-isa. Nag-draft ako kamakailan ng isang disenyo para makita ng lahat.”

Pagkatapos, iniabot niya ang makapal na stack ng mga disenyo.

Puno ng papuri ang mga executive.

“Napaka-creative ng mga design na ito. Ang mga ito ay high-end at nakalaan, ngunit hindi masyadong maluho. Napakasarap nila.”

“Ikaw ba mismo ang nagdisenyo nito, Manager Jones? Ikaw ay kahanga-hanga.”

“Ito ay mas mahusay kaysa sa silid na idinisenyo sa nakaraang proyekto sa pag-unlad.”

“…”

Nagkunwaring mahinhin si Rebecca at sinabing, “Naroon din ang quotation sheet. Nakalkula ko ito, at ito ay higit sa sampung milyon na mas mura kaysa kung kukuha tayo ng isang kumpanya ng dekorasyon.

Puno ng papuri si Larry. “Manager Jones, mahusay ang iyong ginawa. Ang mga disenyong ito ay dapat na kumuha ng maraming pagsisikap.”

“Ilang gabi akong hindi natutulog, ngunit napakasaya kong mag-ambag sa kumpanya…”

Bago pa matapos si Rebecca ay binuksan na ang pinto ng meeting room. Pumasok si Catherine mula sa labas kasama ang ilan pang mga tao.

“Nasa meeting ba ang lahat? Wala man lang nagbigay sa akin ng head-up para sa ganoong malaking event.”

Nagmamayabang si Catherine sa harap ni Larry Chaplin.

Hindi kumikibo si Larry. Nakangiti ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay mapanlait. “Chairwoman Jones, mas bata ka sa akin. Kahit sabihin ko sa iyo, may mga bagay na hindi mo maintindihan, kaya hindi kita tinawagan.”

Pagkatapos niyang magsalita, natahimik ang meeting room.

Ang lahat ay naghihintay na panoorin ang drama kung kailan mawawalan ng galit si Catherine, ngunit ang kanyang magandang mukha ay nagpahayag lamang ng isang kalmadong ngiti. “General Manager Chaplin, matagal na akong nakatayo dito. Kailan ka gagawa ng paraan? Hindi mo ba nasabi kung sino ang namamahala sa kumpanya pagkatapos ng masyadong mahabang pag-upo?”

Halatang tumatawa siya, pero kitang-kita ang lamig sa mga mata niya.

Nahiya naman agad si Larry.

Nilingon ni Catherine sina Elle at Kacey. “Mukhang hindi talaga maalala ni General Manager Chaplin. Paki-drag siya.”

Bago pa makapag-react si Larry, hinila na siya ni Elle sa lupa gamit ang isang kamay.

Galit na galit siya. “Ikaw…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.