Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 206

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 206
“Hindi, sagutin mo ako.” Nakita ni Catherine ang kanyang ekspresyon at nakaramdam siya ng pagkaasim. Pinatay niya ang kalan at nag-pout ng galit. “Kung hindi mo ako sasagutin, hindi ako magluluto ng dumplings para sa iyo.”

“Isang beses lang ako nakipag-date.” Hindi inaasahan ni Shaun na magseselos siya at hindi makapagsalita.

“May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Kakaiba ang mukha mo kapag binanggit mo siya.”

Nag-chat si Catherine. Nawala agad ang kanyang masayang kalooban.

“Patay na siya.” Kumunot ang noo ni Shaun.

Natigilan si Catherine, biglang hindi alam ang sasabihin. “Ako ay humihingi ng paumanhin.”

“Tigilan mo na ang pag-uulit ng nakaraan. Hindi ba niligawan mo rin si Ethan Lowe noon?” Malungkot na paalala ni Shaun.

Walang masabi si Catherine at pasimpleng binuksan muli ang kalan ng masunurin.

Ibinalik ni Shaun ang card sa kanyang bulsa at lumabas.

Sa pagbabalik-tanaw lang ay naalala ni Catherine na hiniling niya sa kanya na maghiwa ng mga sangkap ngunit umalis na lamang ito. Bastos! Slacker!

Pagkatapos kumain, kinulit siya ni Catherine na kunin ang kasunduan. Si Shaun ay hindi maaaring manalo laban sa kanya at maaari lamang itong ilabas.

“Maaari mo itong punitin, ngunit hindi mo pa rin makontak ang sinuman mula sa opposite sex tulad ni Wesley Lyons o Ethan Lowe. Kailangan mo ring umuwi sa tamang oras. Bawal kang gumabi,” mahinahong paalala ni Shaun, “Tsaka bawal mo akong iwan.”

“Oo, oo, alam ko na. Ang gwapo mo. Paano ako magiging handa na iwan ka? May matibay na pundasyon ng pagmamahalan sa pagitan natin ngayon.”

Nagkusa si Catherine na umupo sa kandungan niya at halikan siya.

Nawala ang mood ni Shaun, at ibinigay niya ang kontrata.

Sinunog ni Catherine ang kasunduan, at ang malaking batong nagpapabigat sa kanyang puso ay tila tuluyang naalis.

Buong gabi, nag-twitter siya sa harap niya.

Naramdaman din ni Shaun na mas masigla siya ngayon. Nang makita siyang ganito, bigla niyang naramdaman na balewala lang kung masunog ang kasunduan.

Sa sumunod na dalawang araw na pumunta si Catherine sa kumpanya, wala ni isa sa mga executive ang pumunta sa kanya. Wala ring nagsumbong sa kanya tungkol sa kumpanya.

Karamihan sa mga natutunan niya ay galing sa bibig ni Kacey. Parang walang sinuman sa kumpanya ang nagseryoso sa kanya bilang chairwoman.

Nang tanghali, pumunta siya sa cafeteria para mananghalian, ngunit kahit na maghintay ng 20 minuto sa pribadong silid, walang naghain ng pagkain.

Kacey went to talk to the person in charge of the cafeteria and came back in about five minutes, huffing angryly. “Sobra na sila. Malinaw na inorder mo ang mga pagkaing iyon, ngunit napunta sila sa katabing silid nina Jeffery Jones at General Manager Chaplin.”

“Katabi sila?” Pinikit ni Catherine ang kanyang mga mata.

“Oo,” galit na sabi ni Kacey, “Ang mga tao sa cafeteria ay nag-aalinlangan sa paligid nila.”

Komplikado ang mood ni Catherine. Hindi niya inaasahan na nanalo pa pala si Jeffery sa mga tauhan ng cafeteria.

“Kalimutan mo na, hindi na ako kakain. Bumalik ka sa itaas at mag-order ng take-out.”

Tumayo si Catherine at lumabas. Nakita niya si Rebecca na nakatayo sa may pintuan na may mapanuksong ekspresyon. “Chairwoman Jones, parang hindi ganoon kasaya ang pagiging chairwoman. Pumunta ka sa kumpanya para kumain pero wala ni isang tao dito na bumati sa iyo, kaya kailangan mong umorder ng take-out. Kawawa ka naman.”

Tiningnan ni Catherine si Elle.

Walang sabi-sabing umakyat si Elle at sinampal sa mukha si Rebecca dahilan para mamaga agad ang pisngi nito.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *