Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 204

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 204
“Sabihin mo sa akin ang tungkol kay General Manager Chaplin.”

Tumango si Kacey. “Si General Manager Chaplin ay may hawak na mahalagang posisyon sa kumpanya sa loob ng sampung taon. Sa kanyang panunungkulan, nadagdagan niya ang kita ng kumpanya ng 10%, at ang mga shareholder ay lubos na nasisiyahan sa kanya. Kung… Kung gusto siyang tanggalin ni Chairman Jones, natatakot ako na magdulot ito ng matinding kawalang-kasiyahan sa mga shareholder.”

“Sige, naiintindihan ko. Pwede ka munang lumabas.”

Natahimik si Catherine.

Susunod, nagpunta siya upang siyasatin ang mga pangunahing departamento ng kumpanya.

Kahit hanggang hating gabi, wala ni isa sa mga senior management ang dumating.

Nang madilim na, sinabi ni Catherine kay Elle, “Paboran mo ako at kumuha ng private detective. May gusto akong malaman.”

7:00 pm

Bumalik si Catherine sa villa na may dalang tambak ng mga dokumento sa kanyang mga kamay.

Umupo si Shaun sa sala na nakasuot ng casual na damit habang naka cross arms. Mukha siyang big shot, nakikinig kay Hadley habang may paggalang na nagre-report sa kanya mula sa gilid.

Nagpalit ng sapatos si Catherine at pumasok sa loob. Lumingon si Shaun, at ang kanyang maselang labi ay nakakurbada pababa. “Handang bumalik si Chairwoman Jones sa wakas.”

“Nag-overtime ako sa kumpanya. Kumain ka na ba?” Nakita ni Catherine ang kanyang sama ng loob at walang magawang nagpaliwanag.

Kinagat ni Shaun ang kanyang labi ngunit hindi nagsalita. Lumabas si Aunty Linda para ipaliwanag, “Hindi gusto ni Young Master Hill ang pagkaing ginagawa ko. Gusto niya yung niluto mo.”

Napabuntong hininga si Catherine. Napaupo siya sa tabi niya ng pagod at sumandal sa balikat niya. “Pagod ako pagkatapos magtrabaho buong araw at ayaw kong lumipat. Naubos din ang isip ko. Katulad ng luto ko ang luto ni Aunty Linda kaya subukan mo na lang.”

“Bakit, hindi ba naging maayos ang mga bagay?” Lumingon sa kanya si Shaun. Nakasuklay ang buhok nito sa tuktok ng kanyang ilong, dahilan para makaamoy siya ng mahinang bango.

“Mmh, hindi naman ako sineseryoso ng mga high-level executive na iyon. May mga mahirap pang laban na dapat labanan.” Habang nagsasalita si Catherine, mas lalo siyang nalubog sa pakiramdam ng nakasandal sa kanya. Ito ay mapayapa nang hindi nag-iisip ng anuman.

Kumunot ang noo ni Shaun bago sinabi kay Hadley, “Pumunta ka bukas sa kumpanya at tulungan siyang mag-ayos ng mga gamit. Siguraduhin na magiging masunurin sila sa maghapon.”

“Naiintindihan,” agad na sagot ni Hadley. Siya ang katulong ng pinakamataas na milyonaryo ng bansa. Ito ay isang piraso ng cake.

Gayunpaman, nagmamadaling sinabi ni Catherine, “Hindi. Bagama’t kadalasan ay napakahusay ni Hadley, katulong mo lang siya at walang alam tungkol sa kumpanya. Kakainin siya ng gang ng mga tao na iyon hanggang sa kahit na ang kanyang mga buto ay hindi mananatili.

Hadley, na palaging kumakain lamang ng mga tao kaya walang natira sa kanilang mga buto, “…”

Ito ang pinakamagandang biro na narinig niya sa buong taon.

“I appreciate your good intentions,” si Catherine said sincerely, “I also found the reason why you were injured at the construction site last time. Maghihiganti talaga ako para sayo.”

“…Mabuti. Talagang may kakayahan ang babae ko.” Hinaplos ni Shaun ang buhok niya. “Gutom ka na kaya kumain ka na.”

“Ano naman sayo?”

“Ayos lang ako.”

Ilang sandali pa ay tinitigan siya ni Catherine. Walang tumulong dito. Wala siyang choice kundi pumunta sa kusina at magluto ng makakain niya.

Nakita ni Hadley ang pagkawala ng kanyang pigura bago nagpatuloy, “Sa ilang araw, bibisita si Willie Hill sa Melbourne. Alam na ng mga pwersa dito. Natatakot akong magdulot ito ng kaguluhan.”

“Isa lang siyang basura. Tanging ang isang lugar na tulad nito ay tatratuhin siya bilang isang kayamanan,” pang-iinis ni Shaun.

“Gusto mo bang mag-ayos ng meeting?” tanong ni Hadley.

“Hindi. Hindi pa niya deserve.”

Tumayo si Shaun. “Gabi na. Bumalik ka.”

Parehong umalis sina Hadley at Elle.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.