Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 203

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 203
“Huwag kang magsalita ng walang kapararakan.”

Tumalon si Jeffery na parang natapakan ang buntot. “Namatay ang lola mo dahil sa sakit.”

“Oo, sayang lang na-cremate si Lola. Kung hindi, ang pagsuri sa kanyang bangkay ay sapat na para matuklasan natin ang kanyang sanhi ng kamatayan,” ngiting sabi ni Catherine, “Pero hindi kita bibitawan. Siguradong unti-unti kong babalikan lahat ng sakit na dinanas ko, pati na ang parte ni Lola.”

Pagkatapos, lumabas siya ng meeting room nang hindi lumilingon.

Paglabas niya, nanginginig ang katawan niya sa kaba.

Sa buong panahon, siya ay pinigilan at binu-bully ng pamilya Jones. Ilang beses pa nga siyang halos mawalan ng buhay. Simula ngayon, magiging mas malakas na siya para protektahan ang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya.

Pagkatapos bumalik sa opisina ng chairwoman.

Agad niyang hiniling kay Kacey na pumunta at dalhin ang mga nauugnay na impormasyon tungkol sa nangungunang pamamahala ng kumpanya.

“Chairwoman Jones, hindi mo kailangang magmadali. Kumain ka muna. Ipagluluto ko ang kusina sa ibaba ng mesa ng mga pinggan…”

“Magbigay ka lang ng simpleng bagay.”

Pagkaalis ni Kacey, nilingon ni Catherine si Elle at sinabing, “Salamat. Kung wala ka ngayon, siguradong sinaktan ako ni Jeffery.”

“Walang anuman. Tungkulin kong protektahan ka.” Ngumiti ng mahina si Elle. “Kung nagpapasalamat ka, pasalamatan mo si Mr. Hill.”

Nais ding sabihin ni Catherine kay Shaun ang magandang balita at tinawagan siya. “Shaunny, anong ginagawa mo?”

“Kumakain.” Napaka-concise ng sagot ng lalaki.

Nalungkot si Catherine at nag-pout. “Bakit hindi mo itanong kung nagtagumpay ako ngayon? Wala kang pakialam sa akin, hmph.”

“Nag-text na sa akin si Elle isang oras na ang nakalipas.” May halong ngiti ang mahinang boses ni Shaun. “Gumawa ng pamatay na hitsura si Chairwoman Jones sa pagpupulong ng mga shareholders ngayon, na mukhang isang babaeng bakal. Parang ako lang ang lalaking nakatayo sa likod ng isang chairwoman sa hinaharap.”

“Hindi ordinaryo ang status ko ngayon at maraming lalaki ang gustong maging nakatayo sa likod ko. Mag-ingat ka, mas mabuting sumunod ka at makinig sa akin, kung hindi, papalitan kita.”

harrumph ni Catherine habang nakangiti.

Noon pa man, siya ang may hawak sa kanya at namamahala sa kanya, ngunit ngayon, sa wakas ay naramdaman niya na siya ay malaya mula sa kanyang mababang posisyon.

“Oo, masunurin ako. Pagbalik ko mamayang gabi, pagsilbihan kita hanggang sa mabusog ka,” malabong sabi ni Shaun.

Yung phone sa tenga ni Catherine parang humihinga sya sa tenga nya, bigla syang namula habang pinapagalitan, “Hoolum ka. Hindi na kita pinapansin ngayon.”

“Ang sinasabi ko ay pagpapamasahe sa iyo.” Mukhang mali si Shaun. “Ano ang iniisip mo? Maaaring ito ay…”

“Mamatay ka na lang.” Ibinaba na ni Catherine ang telepono.

Ang kanyang mukha ay kasing pula ng ilalim ng unggoy. Paglingon niya sa gilid ay nakita niya si Elle na may ngiti sa labi at mas lalo siyang nakaramdam ng hiya.

Pagkatapos kumain, dinala sa kanya ni Kacey ang listahan ng mga nangungunang executive na dapat tingnan.

Sinulyapan ito ni Catherine at itinuon ang atensyon sa post ni Rebecca. Pangkalahatang tagapamahala ng proyekto sa pagpapaunlad ng ari-arian.

Agad siyang ngumisi, napagtanto ang katotohanan sa likod kung paano siya muntik nang mamatay nang pumunta siya sa construction site noong nakaraan.

“Wala bang ibang tao sa kumpanya ko? Bakit ang isang baguhan ay walang karanasan sa pagkuha ng isang mahalagang posisyon?”

Hindi kanais-nais na sinabi ni Catherine, “Kailan darating ang mga executive ng kumpanya? Gusto kong magkaroon ng magandang chat sa kanila.”

Nakita ni Kacey ang kanyang iniisip at nag-alinlangan bago sinabing, “Lumabas sila para sa tanghalian kasama ang mag-amang Jones.”

Agad na nagdilim ang magandang mukha ni Catherine.

Kaka-take over pa lang niya bilang chairwoman, pero hindi lang siya binisita ng mga senior executive, kundi lumabas pa sila para mananghalian kasama si Jefferey. Malinaw na hindi nila siya sineseryoso.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *