Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 202

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 202
“Stephen, lahat ng iyon ay matutupad.” Nagngangalit ang ngipin ni Rebecca. “Pero baka ma-delay ng ilang sandali. Biglang lumitaw si Catherine Jones sa pagpupulong ng mga shareholders ngayon. Siya na ngayon… ang bagong chairwoman…”

“Ano?” sigaw ni Stephen. “Diba sabi mo 90% sure kang magiging chairman ang papa mo? Ano ang ginagawa mo at ng iyong ama? Hindi mo man lang kakayanin si Catherine Jones.”

Nag-init ang mukha ni Rebecca habang hindi kanais-nais na sinabi, “Paano natin malalaman na makakasama niya si Chris Jefferson? Nahuli din kami.”

“Well, naglibot pa ako na nagsasabi na ang girlfriend ko ay anak ng chairman ni Hudson. Anong kahihiyan.

“…Ayoko na ng ganito.”

Nabulunan ang boses ni Rebecca. “Stephen, anong ibig mong sabihin? Galit ka na ba sa akin dahil hindi nakuha ng tatay ko ang posisyon bilang chairman?”

Biglang bumalik sa katinuan si Stephen. Kahit na si Rebecca ay hindi anak ng chairman ni Hudson, ang isang taon ng mga dibidendo ay mas mahusay kaysa sa mga kayamanan sa labas. Nagmamadali siyang tumawa at sinabing, “Hindi naman, huwag kang mag-overthink. Nagagalit lang ako sa kawalang-katarungang ginawa sa iyo. Gusto kita, hindi ang iyong pagkakakilanlan.”

“Huwag kang mag-alala. Ito ay pansamantala lamang. Si Catherine ay hindi uupo ng matagal sa posisyon ng chairwoman,” marahas na sabi ni Rebecca.

“Tama ka. Hindi madaling patatagin ang posisyon na iyon.” Ngumiti din ng mapait si Stephen. “Hindi ako magsisikap na tulungan ka.”

“Salamat.”

12:20 pm.

Natapos ang pagpupulong.

Isa-isang nakipagkamay sa kanya ang mga shareholder at magalang na umalis.

“Chairman Jones, dadalhin kita sa iyong opisina.” Lumapit kay Catherine ang assistant ng chairwoman na si Kacey Lane. Siya ay kumikilos nang masigasig.

“Sige, dalhin mo ako diyan.”

Napatayo pa lang siya nang humarang si Jeffery sa dinadaanan niya. Malungkot at nakakatakot ang ekspresyon niya. “B*tch, dapat proud ka sa sarili mo. Nagawa mong maupo sa upuan na iyon, ngunit hindi ibig sabihin ay stable na ang posisyon mo—”

Sampal!

Itinaas ni Catherine ang kanyang kamay at walang humpay na sinampal siya.

Hindi inaasahan ni Jeffery na magiging pisikal siya. Natigilan siya at tinamaan ng husto.

Nang sa wakas ay nag-react siya, inilabas niya ang kanyang mga ngipin sa galit at sinugod siya para turuan siya ng leksyon.

Gayunpaman, tumayo si Elle sa harap ni Catherine at sinipa si Jeffery, pinalipad siya ng ilang metro sa lupa. Matagal siyang hindi nakabangon dahil sa sakit.

“Ikaw… Ikaw na walang utang na loob na babae! How dare you hit an elder? Daranasin mo ang galit ng Diyos. May kapalit!” Galit na sigaw ni Jeffery.

“Tinawag mo akong ab*tch, kaya bilang superior mo, natural lang na turuan kita ng leksyon.”

Hinipan ni Catherine ang masakit niyang palad. “Ano pa, hindi ba’t maraming beses na akong sinampal ng asawa mo? Hindi ko na kalahating malakas ang natamaan mo gaya ng ginawa mo sa akin.”

“Eh paano kung saktan ka namin? Pinalaki ka namin. Malaki ang utang na loob mo sa amin sa pagpapalaki sa iyo,” tamang sabi ni Jeffery.

Medyo nanlamig ang matingkad na mga mata ni Catherine. “Paano mo ako pinalaki? Tinulungan mo ba ako noong nag-aaral ako? Noong nilalamig ako, sina lolo at lola ang sumabay sa akin. Tungkol sa mga gastusin sa pamumuhay na binayaran mo, ang aking lolo’t lola ay gumamit ng daan-daang bilyong halaga ng mga bahagi upang mabayaran ka, ngunit hindi ka nasisiyahan?”

Dahil sa galit ni Jeffery ay nabara ang kanyang lalamunan.

Humakbang si Catherine at tumingin sa kanya mula sa itaas. “Mabuti pa, pero pinatay mo pa ang sarili mong biyolohikal na ina. Tao ka rin ba?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *