Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 201

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 201
Tumawa ng mapanukso si Catherine. “Oo, ako ang nagkunsinti sa katiwalian ng pamangkin ng isang tao. Naging matakaw siya kahit sa paggawa ng panlabas na dingding ng isang bahay. Hindi ka man makapagtayo ng bahay pero ngayon gusto mong maging developer. Sinong maglalakas loob na bumili?”

“Oo, hindi mangyayari iyon.” Si Pangulong Reed ang unang nagsalita laban dito.

“Gusto ko ring mag-reconsider. Hindi natin masisira ang reputasyon ni Hudson.”

“…”

Nang magsimulang mag-backtrack ang mga shareholder, sinabi ni Catherine sa malumanay na tono sa lahat, “Talagang bata pa ako, pero open-minded ako at seryoso. Kung wala akong alam, pwede akong humingi ng payo sa mga nakatatanda kong naroroon dito. Hindi naging madali para kay Hudson na maabot ang antas nito. Gaano man karaming benepisyo ang ipinangako ni Jeffery sa lahat, ang aming pangunahing layunin ay makita ang kita ni Hudson upang mabayaran kami ng mas mahusay na mga dibidendo.

“Tama,” sa wakas ay nagsalita si Chris. Napaka-autoritative ng boses niya. “Napakahalaga ng karakter ng boss ng isang nakalistang kumpanya. Buo kong susuportahan si Catherine kung siya ang magiging chairwoman. Dapat malaman ng lahat na minsan din akong tumulong kay Sheryl. Ito ay salamat kay Sheryl na Hudson ay kung ano ito ngayon.

“Naniniwala pa rin kami sa kakayahan ni Pangulong Jefferson.” Sumang-ayon si President Reed sabay tango.

“Kung ganoon, bumoto ulit tayo. Ano sa palagay mo, Direktor Irvine?” Tumingin si Chris kay Director Irvine at pinaalalahanan, “Director Irvine, kung gusto kong makipagkumpitensya sa iyo para sa posisyon ng chairman noong nakaraan, hindi ka magiging masaya dito ngayon.”

“Sumasang-ayon ako.” Iniwas ni Direk Irvine ang tingin ni Chris at tumango. “Simulan na natin ang boto.”

Ang bawat isa ay nagtaas ng kamay ng isa-isa, at ang huling resulta ay siyam hanggang pito. Nine ni Catherine hanggang pito ni Jeffery.

“Batiin natin si Catherine Jones bilang bagong chairwoman.” Pinangunahan ni Chris ang palakpakan.

Hinampas ni Jeffery ang mesa, puno ng galit ang mukha. “Hindi laro ang halalan na ito. Paano mo uulitin ang proseso ng pagboto? Ako ang nahalal noon. Sino ka sa tingin mo?”

“Mukhang hindi kumbinsido si Pangulong Jones.” May iba pang nakatago sa ilalim ng ngiti ni Catherine. “Kailangan mong maunawaan na kung hindi dahil sa kabutihang loob ng aking ina, wala ka talagang kinalaman sa kumpanyang ito. Dapat makuntento ka sa kung anong meron ka.”

“Ikaw…” Sinamaan siya ng tingin ni Jeffery. Hindi siya makapaniwala sa dalagang kanina ay maingat sa harap niya ngayon ay naglakas-loob na maging masipag.

“Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng isang eksena, maaari lang akong tumawag ng seguridad upang samahan ka palabas,” walang awa na babala ni Catherine.

Nag-init si Jeffery sa galit. Napakaraming shareholders dito, ngunit ni isa ay walang nagsalita para sa kanya.

“President Jones, maupo ka.” Walang magawa si Direk Irvine. “Matagal na nating na-delay ito. Marami pa tayong mga bagay na dapat talakayin sa pagpupulong na ito.”

“Ayos lang, pero bago iyon, oras na para lumabas ang mga tagalabas na walang kinalaman sa pagpupulong.” Napatingin si Catherine kay Rebecca.

Si Rebecca ay pinapahiya sa publiko, at ang kanyang mga mata ay namumula. Nagsalita siya na parang may kasalanan, “Catherine, alam kong hindi mo ako gusto, pero—”

“May nasabi ba akong mali? Kwalipikado ka bang manatili dito?” panunuya ni Catherine. “MS. Si Jones ay masyadong ignorante sa mga tuntunin ng disiplina ng kumpanya.”

“Enough, go out,” naiinip na sabi ni Director Irvine.

Namutla si Rebecca, ngunit wala siyang magawa.

Muling sumara ang pinto ng meeting room, at sa sobrang galit niya ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata.

Hindi nagtagal, tumawag si Stephen Campbell. “Becca, congratulations! Dapat ang tatay mo ang bagong chairman ng Hudson ngayon.”

“…”

Parang sinampal ng malakas ang pisngi ni Rebecca.

Hindi napansin ni Stephen at nagpatuloy sa pagsasabing, “Kapag naupo na ang tatay mo, masisimulan kaagad ang proyekto sa North Bay na napag-usapan natin noong nakaraan. Pagkatapos, ang mga pamilyang Campbell at Jones ay magtutulungan upang lumikha ng isang five-star resort sa North Bay. Sa lalong madaling panahon, North Bay man o Melbourne, ito ang magiging mundo natin.

“Haha, gusto ko talagang makita ang mga talunang mukha ng pamilya Harrison at Clark ngayon.

“Rebecca, bakit wala kang sinasabi?”

Sa wakas ay napansin ni Stephen na kanina pa nagsasalita ang kanyang pananahimik.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *