Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 200

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 200
Jeffery ang kanyang mga kamao at mabilis na kumalma. “Kahit totoo, lahat ng shares na-transfer sa pangalan ko. Walang kwenta magsabi pa. Hindi mababago ng board meeting ngayon ang katotohanan na ako ang pinakamalaking shareholder.”

“Sino ang nagsabi na sila ay nasa ilalim ng iyong pangalan?” Ngumiti si Catherine ng buong puso. “Hindi mo ba nasuri? 30% ng shares ay nailipat sa aking pangalan sa Department of Industry and Commerce.”

Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jeffery. Hindi na siya nakapagpigil at agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang departamento. Wala pang isang minuto, lumingon siya sa kanya na may masasamang mata, walang ibang gusto kundi balatan siya ng buhay.

Hinarap ni Catherine ang karamihan. “Nagkataon lang. Biglang namatay ang lola ko, at bigla din siyang naparalisa. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay sinabi sa akin ng ibang tao, at kamakailan lamang ay nalaman kong may kaugnayan ako kay Hudson. Kung hindi, ang mga bahagi ay talagang magiging sa aking tiyuhin nang walang salita.

Agad na nagbulungan ang mga tao.

“My goodness, mukhang may misteryoso sa pagkamatay ni Old Madam Jones.”

“Totoo yan. Mabuti pa ang loob ng matandang ginang nang makita ko siya sa unang kalahati ng taon.”

“Tsk, ang walang awa talaga niya. Siya ang kanyang biological na ina!”

“Mas mabuting layuan natin siya in the future. Nakakatakot!”

“…”

Nagbago ang tingin ng lahat kay Jeffery.

Hinampas ni Jeffery ang mesa sa galit. “Catherine Jones, subukan mong magsalita muli ng walang kapararakan.”

“Tito, hindi ko kayo pinagbintangan. Bakit napaka defensive mo? Nakonsensya ka ba?” Tinaas ni Catherine ang kanyang mga kilay na may malamig na mga mata. “Pero hindi ako naniniwala na papatayin mo ang sarili mong ina. Kung ginawa mo, hindi ka pakakawalan ng lola ko.”

Napapikit si Jeffery at pinagpawisan siya ng malamig. Mabilis niyang iniba ang usapan sa masamang mood. “Anong balak mong gawin dito?”

“Siyempre, ito ay upang tumakbo laban sa iyo para sa posisyon ng chairman.”

Napatingin si Catherine sa lahat. “Mayroon na akong 30% ng mga pagbabahagi, katulad ni Jeffery Jones, kaya karapat-dapat din akong lumahok.”

“Nababaliw kana.”

Parang may narinig na malaking biro si Jeffery. “Ilang taon ka na? Ikaw ay isang hangal na maliit na babae. Wala kang karanasan at walang kakayahan. Sino ang magiging komportable at kusang ibibigay ang kumpanya sa iyo?”

“Tama iyan.” Tumango si President Levy. “Hindi namin gustong pakialaman ang awayan ng pamilya Jones, ngunit hindi biro ang pamamahala sa kumpanya.”

“Oo, hindi nagkukulang sa tao si Hudson. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng maging chairwoman.”

Sumimangot ang ilang shareholders at tinutulan ito.

Sarap na sarap si Jeffery at muling umupo para humigop ng tsaa.

Matapos ang lahat ng sinabi at ginawa, tila sa kanya pa rin ang posisyon ng chairman.

“Bakit hindi ako pwedeng maging chairwoman?”

Hindi nagmamadaling sinabi ni Catherine, “As we all know, si Jeffery Jones ang chairman noon ng Summit, pero sa pamumuno niya, na-boycott ng buong network si Summit at kinailangan pa niyang ibenta ang Summit sa mababang presyo. Pinag-uusapan pa rin ito ng internet ngayon. Ang kanyang reputasyon ay ganap na nasira at walang nagtitiwala sa kanya. Pinamunuan niya ang kumpanya na tumanggap ng suhol, habang laganap ang katiwalian at iba pang bisyo. Kung pinamunuan niya si Hudson, ang labas ng mundo ay magdududa sa kalidad ng mga bahay at ari-arian ni Hudson.

Nang sabihin ang pahayag na ito, tumango ang ilang shareholder bilang pagsang-ayon.

Naninigas ang ekspresyon ni Jeffery habang nakatitig kay Catherine, walang ibang gustong kainin siya ng buhay.

Galit na sabi ni Rebecca, “Lakas mo pa ring sabihin yan! Masisira ba ang reputasyon ni Summit kung hindi dahil sa iyo? Kasalanan mo ang lahat ng ito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.