Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 199

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 199
Naramdaman lang ni Jeffery na medyo pamilyar ang taong ito, ngunit hindi niya ito nakilala. Tumayo si Direk Irvine at sinabing, “President Jefferson, hindi ka ba nakatira ngayon sa Brisbane? Bakit ka pumunta sa kumpanya ngayon?”

Natigilan ang ekspresyon ni Rebecca. Naunawaan niya kaagad na siya ang taong bihirang magpakita sa kumpanya, si Chris Jefferson.

Gayunpaman, mayroon lamang siyang 10% ng mga pagbabahagi at hindi ito maihahambing sa 60% ng kanyang ama. Isa pa, si Jeffery na ang chairman.

Hindi siya nagpakita ng anumang paggalang kay Chris at nang-uuyam nang walang galang, na nagsasabing, “Siyempre, maaari kang sumali bilang isang shareholder, ngunit hindi mo magagamit ang iyong posisyon upang magdala ng basura.”

Napatingin siya kay Catherine pagkatapos magsalita.

Nagtaas ng kilay si Catherine at tumawa. “Ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili?”

“Catherine Jones, nananaginip ka pa ba?” Ngumisi si Rebecca, “Ang tatay ko na ngayon ang chairman ng Hudson. Maaari akong pumunta dito kung kailan ko gusto. Sino ka sa tingin mo?”

“Hindi pa ako nakaboto. Paano siya naging bagong chairman?” Tahimik na kinaladkad ni Chris ang isang upuan at umupo.

Mababa ang tingin ni Jeffery kay Chris. “Parang hindi kuntento si President Jefferson sa akin, pero may sampung tao na sa kumpanya na bumoto sa akin. Kahit hindi ka bumoto, walang kwenta.”

“Oo.” Nakaramdam ng awkward si Direk Irvine. “Si Jeffery ang bagong chairman. Walang makakapagpabago nun.

“Siya rin ang pinakamalaking shareholder na may hawak ng 60% ng shares. Paano mo maihahambing sa kanya?”

Ang ilang mga tao ay nagsimulang mangutya.

Mayabang ang ekspresyon ni Jeffery. “President Jefferson, kung narito ka para manggulo, huwag mo akong sisihin sa paghiling sa isang tao na i-escort ka.”

“Sino ang nagsabi na ikaw ang pinakamalaking shareholder?” Napangiti si Chris. “Mayroon kang 30% ng mga pagbabahagi sa pinakamaraming.”

Kumunot ang noo ni Jeffery. “Nang namatay ang aking ina, 60% ng mga bahagi ay ibinigay sa akin.”

“Nagiisip ka masyado.” Inihagis ni Chris ang mga dokumento sa kanyang kamay sa mesa. “Nagsagawa ng testamento ang matandang ginang bago siya pumasa. Pagkatapos niyang mamatay, si Catherine Jones at ikaw ay magkakaroon ng 30% ng 60% ng shares. Ano, balak mong kunin ang lahat nang walang sinasabi?”

Nang sabihin ang pahayag na ito, nagkagulo ang buong silid.

Malaki ang pinagbago ng mukha nina Jeffery at Rebecca. Kinuha ni Direk Irvine ang mga dokumento at naging seryoso ang mukha nito. “Totoo iyon. Nakalagay ang selyo at pirma ng matandang ginang.”

“Imposible yan…” Hinampas ni Jeffery ang mesa at tumayo.

“Ano ang imposible tungkol dito?” Lumapit si Catherine para tingnan ang mga tao. “Naniniwala ako na alam ng lahat ng shareholders na si Hudson ay itinatag ni Sheryl Jones mahigit 20 taon na ang nakararaan. Anak ako ni Sheryl, at ito ang kumpanya ng nanay ko. Binigyan lang siya ng mga lolo’t lola ko ng 30% ng shares dahil si Jeffery Jones ang nagpalaki sa akin, ngunit siya ay walang kabusugan at gustong i-hook ang lahat ng ito.”

“Itikom mo ang iyong bibig!” Sinubukan siyang sampalin ni Jeffery, ngunit may mas mabilis sa kanya.

Hinawakan ni Elle ang kamay niya at pinisil ng malakas na napasigaw siya agad sa sakit.

“Sino ka? Bitawan mo ako sa sandaling ito, kung hindi!”

“Kung maglakas-loob kang saktan ulit ang amo ko, babaliin ko ang kamay mo.”

Malamig na babala ni Elle bago binitawan ang kamay. Napaatras ng ilang hakbang si Jeffery. Namamanhid ang kamay niya sa sakit.

Inalalayan ni Rebecca si Jeffery at hindi makapaniwalang sinabi, “Catherine Jones, ano ang pinagsasabi mo? Para sa kapakanan ng kaluwalhatian at kayamanan, itatanggi mo pa ang iyong biyolohikal na ama? Alam ng lahat na hindi pa nag-asawa si Sheryl Jones. Paano siya magkakaroon ng anak na babae? Nabaliw ka na ba?”

“Hindi yan ang sinabi mo kanina. Sinabi mo sa sarili mo na hindi ako anak ni Jeffery Jones.”

Nanlilisik ang mga mata ni Rebecca sa pangungutya. “Kalokohan lang ang sinasabi ko noon. Malinaw itong isinasaad ng kalooban nina Lolo at Lola.”

Walang magawang muling tumango si Direk Irvine. “Oo, nakasulat na si Catherine Jones ay talagang anak ni Sheryl Jones.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.