Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 197

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 197
Kinurot ni
Shaun ang pisngi niya. “Magpakabait ka, naghihintay pa rin akong palakihin mo ako pagkatapos mong makuha si Hudson.”

Ang magnetikong boses ay naging dahilan upang tuluyang nawalan ng lakas si Catherine na magsalita ng kahit ano.

Sa kabilang side naman ay binigyan sila ni Elle ng kakaibang tingin.

Napansin ito ni Catherine. Pagkatapos magtrabaho ni Shaun, nakangiti niyang tinanong si Elle, “Kilala mo ba si Shaunny?”

Nang marinig ang pangalang ‘Shaunny’, ngumiti si Elle at magalang na sumagot, “Oo.”

Luminga-linga si Catherine sa paligid at nagtanong, “Kung gayon, dapat mong malaman kung siya ay nagkaroon ng dating kasintahan noon. Ilan na ba siya?”

“MS. Jones, maaari mong tanungin si Mr. Hill tungkol dito.” Pinalis ni Elle ang paksa ng ilang salita.

Labis na pinanghinaan ng loob si Catherine. Masyadong tikom ang bibig ng bodyguard na ito.

Nang maglaon sa araw na iyon, nagbitiw si Catherine sa kanyang posisyon sa Talton at ginawa ang kanyang paghahanda para kay Hudson.

….

Sa tirahan ng mga Jones.

Maganda ang mood ni Jeffery matapos makatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang shareholder. “Sa wakas pumayag si Direk Irvine na suportahan ako. Ang posisyon ng chairman ay magiging akin bukas.”

“Honey, congratulations.” Napangiti si Sally na medyo proud. Ang balita tungkol sa katayuan ni Jeffery bilang isang pangunahing shareholder ng Hudson ay kumalat sa mga araw na ito, kaya ang mga mayayamang asawang iyon na dating minamaliit sa kanya ay nagmamadaling muli siyang kunin. “Kapag kinuha mo ang posisyon ng chairman at ikinasal sina Rebecca at Stephen, ang aming pamilyang Jones ay tatayo sa tuktok ng Melbourne.”

“Tama iyan. Dati ay tinitingala namin ang mga pamilyang Harrison at Clark, ngunit sa lalong madaling panahon, malalampasan namin sila at magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Melbourne.”

Lalong nagwagi si Jeffery sa pag-iisip nito at hindi napigilang humagalpak ng tawa.

Natawa din si Rebecca. “Pare, nahanap mo na ba si Aunty Wendy? Para siyang time bomb kung pananatilihin natin siya.”

“Oo, napakaraming alam ng matandang babae na iyon,” nagmamadaling sabi ni Sally.

“So what if may alam siya? Ako ang nasa kapangyarihan ngayon. Si Catherine ay isang maliit na batang babae. Ano ang magagawa niya sa akin?”

Ngumisi si Jeffery, hindi man lang pinapahalagahan ang mga taong iyon. “Kahit na nasa likod niya si Shaun Hill, hinala ko na hindi mabubuhay ng matagal si Shaun.”

“Tatay, dumating na si Hugh Jewell sa Melbourne.” Kakaibang ngiti si Rebecca. “Mula nang mamatay ang kapatid niya, galit na galit siya kay Shaun Hill kaya hindi siya titigil hangga’t hindi niya ito pinapatay. Ang buong layunin niya sa buhay ay patayin si Shaun Hill.”

“Magaling.” Binigyan siya ni Jeffery ng nagpupuri na tingin. “Tulad ng inaasahan ng aking anak na babae.”

Hindi maitago ni Rebecca ang kanyang kaligayahan. Bukas, siya ang magiging number one socialite sa Melbourne. Hindi na niya kinailangan pang magtiis na minamaliit siya ng iba.

Kinabukasan 9:00 am.

Ang taunang grand shareholders meeting ay ginanap.

Hinatid ni Jeffery si Rebecca at pumasok ng malalaking hakbang. Sinalubong siya ng lahat ng taong nakipagkamay sa kanya.

“President Jones, binabati kita! Naniniwala ako na ang posisyon ng chairman ay mapapasaiyo kapag bumaba na si Direktor Irvine.”

“Ano ang sinasabi mo? I just joined Hudson and am still not very clear about the internal matters yet,” mahinhin na sabi ni Jeffery habang pinipigilan ang pagiging suplada.

“Ano ang kailangan mong linawin? Iyan ang para sa mga executive na kinukuha namin na may mataas na suweldo,” sabi ng isa pang lalaki na papuri, “Ang hinaharap na pag-unlad ng kumpanya ay nakasalalay kay Chairman Jones ngayon.”

“Oo, oo, Chairman Jones. Ang mga maliliit sa pamilya Levy ay aasa sa iyo at kay Hudson,” bulalas din ni Pangulong Levy.

“Walang problema.” Hindi na napigilan ni Jeffery ang mapang-asar na mukha at tumawa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *