Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 194

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 194
Hindi gumaan ang pakiramdam ni Shaun nang marinig iyon ngunit lalo siyang nadismaya. “Hindi ka agad lumapit sa akin noong kailangan mo ng tulong. Sa halip, bumaling ka sa lalaking interesado sa iyo. Catherine Jones, naging mabait ba ako sa iyo nitong mga nakaraang araw?”

“Hindi, nakipag-usap ako kay Wesley at naiintindihan niya rin—”

“Don’t you dare tell me na hanggang kaibigan lang ang tingin niya sayo.” Ngumiti siya ng sarcastic. “Kaya magiging okay ka kung kaibiganin ko ang mga babaeng sumubok na manligaw sa akin noon?”

“…”

Nagulat ito sa kanya. Matapos ilagay ang sarili sa kanyang sapatos, sa wakas ay natanto niya ang pagkakamaling nagawa niya.

“Ako ay humihingi ng paumanhin.” Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba niya ang kanyang ulo. “Tatawagan agad kita kung kailangan ko ng tulong in the future at hindi na ako tatanggap ng tulong mula sa kanya. Ikaw lang talaga ang inaalala ko.”

Binitawan niya ito at nagsindi ng sigarilyo. Habang siya ay huminga at huminga, ang usok ay umuusok sa katahimikan.

Pinag-aralan niyang mabuti ang profile nito. It rendered her helpless when he remained unpertured like this.

Nagkataon, napansin niyang malapit nang matapos ang love song na kinakanta ni Freya.

Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nagmamadali siyang pumili ng isang kanta at kinaladkad ito sa tuktok ng paparating na listahan ng mga kanta.

Sa loob ng ilang segundo, isang pamilyar na klasikong melody ang napuno sa silid.

Alam ng lahat kung aling kanta ito at agad na lumingon kay Catherine nang may pagtataka.

Namula ang pisngi niya dahil first time niyang subukan ang ganito sa publiko. Gayunpaman, nang makita ang guwapong silweta ni Shaun, huminga siya ng malalim bago mahinang bumulong. “Gusto kong ialay ang kantang ‘The Moon Represents My Heart’ sa taong mahal ko.”

Mabilis niyang sinulyapan si Shaun pagkatapos sabihin iyon.

Nagtaas ng tingin ang lalaki para tignan siya. Ang maliwanag na downlight na nakasabit sa kisame ay bumungad sa kanyang mukha. Nasulyapan niya ang mapupulang pisngi at mata na kumikinang na parang kumikislap na bituin sa kalangitan sa gabi.

Pakiramdam niya ay may nag-materialize sa kanyang puso.

Sumipol si Chase at nagsimulang pumalakpak. “Oh, bravo Rin! Shaun, narinig mo ba yun? Inamin niya ang pagmamahal niya sa iyo.”

Kinagat ni Shaun ang kanyang mga labi nang hindi nagkomento. He crossed his legs and stared right at her.

Unti-unti niyang itinaas ang mikropono sa kanyang labi.

“Tinatanong mo kung gaano kita kamahal,

“At kung gaano kadakila ang aking pag-ibig,

“Ang aking pagmamahal ay totoo,

“At ang aking pag-ibig ay totoo,

“Ang buwan ay kumakatawan sa aking puso…”

Hindi niya narinig ang kanyang pagkanta noon. Ang kanyang matamis at malambing na boses ay napakasarap sa pandinig.

Ang pakikinig sa musika ay hindi niya ugali, hindi banggitin ang mga klasikong lumang tulad nito.

Gayunpaman, nakita niya ang kantang ito lalo na kaibig-ibig sa sandaling ito.

Ang mga lyrics ay perpekto lamang.

Nakakahiya na mabilis itong natapos.

Nagsimulang magpalakpakan ang iba. Parehong nagsisigawan sina Chase at Freya. “Halik, halik, halik…”

Nahihiya, pinandilatan ni Catherine ang kanyang matalik na kaibigan dahil sa pagsali nito.

“Halika dito.”

Kinawayan siya ni Shaun.

Naglakad siya palapit sa kanya na nahihiya. Inilagay siya ng lalaki sa kanyang kandungan, hinawakan ang kanyang maliit na mukha, at ikinulong ang kanyang mga labi sa kanya.

Ang babae, na nahihiya na gawin ito sa publiko, ay nagnanais na siya ay mawala sa manipis na hangin sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pag-iisip na hindi na siya galit sa kanya, mapusok siyang humalik pabalik.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala sa halik ang lalaki. Hindi na siya makapaghintay na ilabas lahat ng tensyon na namumuo sa loob niya nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, ang iba ay nakatingin pa rin sa kanila.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.