Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 192

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 192
“Young Master Harrison, gusto mo rin bang sumama? Tingnan mo, walang natira sa kwarto mo.” Tawa ng tawa si Stephen habang papalapit sa pinto.

“F*ck ka, Stephen Campbell. Sinasadya mo naman diba?” Galit na hinampas ni Chase ang mesa at bumangon.

“Buweno, lahat sila ay matatalinong tao na sumusunod kung nasaan ang pera.” Nagtaas ng kilay si Stephen. “Marahil sa lalong madaling panahon kailangan mo ring huminto sa pagiging pinakamatagumpay na pamilya sa Melbourne.”

“Dapat ay nananaginip ka pa rin kung sa tingin mo ay makakarating ka sa tuktok ng food chain sa pamamagitan ng pagtulog sa isang walanghiyang babae.” Tinuro ni Chase si Rebecca at sarkastikong tumawa. “Segunda-manong babae na tulad niya? Noon pa lang may iba siyang fiancée. Mag-ingat ka sa likod mo.”

Napuno ng kawalang-interes ang mukha ni Rebecca sa loob ng ilang segundo. “Young Master Clark, bantayan mo ang iyong likod. Kung hindi, kapag naging presidente na ang tatay ko sa susunod na buwan, baka sirain ko muna ang pamilya Harrison.”

Humalakhak naman si Catherine na nakikinig sa gilid. “Wag kang masyadong busog sa sarili mo. Malaking kahihiyan kung hindi mangyayari iyon.”

“Tama iyan.” Masayang tumawa si Freya. “Ang pamilya Jones ay may kakila-kilabot na reputasyon. Pinakamabuting huwag madungisan ang magandang pangalan ni Hudson.”

“Agreed,” tumawa rin si Chase.

“Laugh all you want and I’ll see all of you crying next month.” With a straight face, Rebecca grabbed Stephen by the wrist and left the private room.

Janet was left behind. She positioned herself next to Shaun with a coquettish smile. “Mr. Hill, why aren’t you coming with us?”

The man glared at her coldly.

She did not seem to mind. Ever since encountering Shaun for the first time, she had not seen another man more elegant than him. It was a shame that his position was not a good match for her. However, after learning that he was Australia’s best attorney, she really thought they were a perfect match.

“Mr. Hill, perhaps you don’t know much about the Campbell family.”

Nakangiting pagpapatuloy ni Janet. “Ang pamilya Campbell ay mayroong mahigit 50 bilyong dolyar sa mga asset at kasalukuyan kaming namumuhunan sa F&B, paglalakbay, pananalapi, teknolohiya, at iba pang mga industriya. Sa lalong madaling panahon, makikipagtulungan kami sa Hudson Corporation, na isa sa nangungunang 500 pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo. Ang ating kinabukasan ay nangangako. Marahil balang araw malalampasan pa natin ang pinakamayamang pamilya ng Australia, ang Hills.”

“Pfft.” Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Chase. Gustong-gusto niyang sigawan ang walang kulturang babae na nakaupo sa tabi ng pinakamayamang lalaki sa Australia.

Kumibot ang sulok ng labi ni Shaun na gusto na niyang itulak palayo ang babae. Ang malakas na halimuyak na lumalabas sa kanya ay umaatake sa kanyang mga butas ng ilong. Gayunpaman, nang mapansin ni Catherine na nakatingin sa kanila mula sa gilid, pinigilan niya ang pagnanasa at natahimik ang mga labi.

Sa pag-aakalang may pagkakataon siya, buong tapang na inihiga ni Janet ang ulo sa balikat nito. “Kung handa kang maging lalaki, magkakaroon ka ng mas maraming pera kaysa sa gugulin mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay na kumikita bilang isang abogado.”

Naningkit ang kanyang mga mata. She misunderstood this as a sign and whispered into his ear, “Hindi lang mahirap si Catherine but also stupid. Mas maganda ako sa kanya.”

Dahan-dahang gumalaw ang kamay niya sa dibdib ng lalaki.

Hindi na makatingin pa si Catherine. Isang matinding galit ang bumalot sa loob niya. Dinampot niya ang isang baso ng alak at sumugod kay Janet bago ito itinaboy sa kanyang mukha. Ilang ice cubes pa ang dumapo sa ulo ng huli.

“Ah, Catherine Jones! Sira ka!” Nag-hysterical na tumili si Janet at bumangon. Agad siyang kumuha ng ilang napkin para patuyuin ang mukha at katawan.

“Ikaw yata ang nawalan ng malay. Halatang naiinitan ka kaya tinutulungan kitang palamigin.”

Pumwesto siya sa harap ni Shaun bago malamig na sinabi, “I’m warning you that this is my man. Puputulin ko ang kamay mo kapag nakita kong hinawakan mo ulit siya.”

“Yung lalaki mo?” Ngumisi si Janet na parang sinabihan siya ng biro. “Ang layo-layo ng upo mo sa kanya kanina. Sigurado ka ba dito? Ang isang panig na pag-ibig ay nauuwi sa kahihiyan kadalasan.”

“…”

Nawalan ng tiwala si Catherine sa pag-iisip ng kawalang-interes ni Shaun.

Gayunpaman, walang pagpipilian ang panunukso ni Janet sa kanya.

Kasabay nito ang malamig na boses ng lalaki sa kanyang likuran. “Labas.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.