Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 191

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 191
Ang abogado na kausap ni Shaun ay nakaramdam ng panginginig na dumaan sa kanya bigla at mabilis na tumahimik. Kinuha niya ang kanyang wine glass at sumama sa dice game sa gilid.

Umupo si Chase sa tabi ng kaibigan, walang imik. “Kuya, inimbitahan ko na si Catherine dito dahil sa kabaitan. Kailan mo ititigil ang malamig na paggamot?”

“Sigurado ka bang hindi mo siya inimbitahan dito para kay Miles Clark?” Malamig na tukso ni Shaun.

“Halika na.” Hindi sigurado si Chase kung ano ang sasabihin. “Well, ikaw ang hindi nagpakita ng interes noong nagpakita siya.”

Isang walang pakialam na ngiti ang sumilay sa mukha ni Shaun. “Ha, kalimutan mo na. Isang babaeng maluwag na katulad niya? Salamat nalang.”

Kasabay nito, may ilang taong pumasok sa pintuan. Ito ay si Stephen Campbell kasama sina Janet at Rebecca.

“…”

Nawalan ng masabi si Chase.

Nakakaawa itong araw na ito na naglagay ng mga archenemies sa parehong silid. May premonition siya na may masamang mangyayari.

Inilibot ni Stephen ang buong silid bago naglakad patungo kay Chase.

“Young Master Harrison, kasama ko lang ang mga kaibigan ko sa kabilang kwarto. Sinabi sa akin ni Young Master Cook na nandito ka rin, kaya lumapit ako para mag-hi. Ito dapat ang kagalang-galang na abogado, si Mr. Hill. Marami akong narinig tungkol sa iyo at nakakatuwang makita ka nang personal.”

Hindi nagpatinag si Shaun, nananatili pa rin ang walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi ito magagawa ni Chase. Wala siyang pakialam kay Janet ngunit si Stephen ang pinakabagong kahalili ng pamilya Campbell, kaya kailangan niyang magpakita ng paggalang. Bukod, ang pamilya Campbell ay nakakakuha ng malaking impluwensya sa mga araw na ito.

“Binabati kita, Pangulong Campbell, sa paghawak sa negosyo ng pamilya.” Mabilis na sinulyapan ni Chase si Rebecca habang nananatili ang ngiti sa labi. “Ngunit bakit kasama mo ang babae mula sa kakila-kilabot na pamilyang Jones? Tsk, wala na bang isda sa dagat?”

Tumawa ng malakas si Stephen bago niyakap si Rebecca at sumigaw, “Makinig kayong lahat, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking kasintahan, na kilala rin bilang anak ni Jeffery Jones—ang pangunahing stockholder ng Hudson Corporation.”

Ang lahat ay nahulog sa isang mainit na talakayan. Parehong napakunot ang noo nina Chase at Shaun sa narinig.

“Hindi naman, kailan pa naging major stockholder ng Hudson Corporation si Jeffery Jones?”

“Nagsisinungaling ba siya?”

“…”

“Stephen, itago natin ito,” nahihiyang sabi ni Rebecca.

“Bakit tayo dapat? Hindi kalabisan na sabihing ikaw ang pinakamayamang binibini sa buong Melbourne, dahil sa iyong bagong kalagayan.” Hinalikan siya nito sa pisngi. “Sabihin mo, paano ako nakahanap ng tulad mong kayamanan?”

“Itigil mo yan.” Ibinaba ni Rebecca ang kanyang tingin sa lupa, tila nahihiya.

Tinapunan ng tingin ni Janet si Catherine bago malakas na sinabi, “Hindi nagsisinungaling ang kapatid ko. Nakatambay lang kami sa private room kasama ang mga executive at stockholders ng Hudson Corporation. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa bagong proyektong ito na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar.”

Naging magulo ang kwarto.

“Wow, napakagandang proyekto!”

“Madaling makakakuha ang isang tao ng higit sa isang bilyong dolyar na kita mula dito sa pamamagitan ng pakikilahok.”

“Uy, Miss Jones, hindi pa namin nakikilala ang mga executive ng Hudson Corporation. Astig ba kung lumukso tayo at mag-hi?”

Napangiti si Rebecca sa mapupulang labi. “Syempre. If you don’t mind, you all welcome to hang out with us in my private room.”

“Tara na. Young Master Harrison, babalik kami kaagad.”

Sa loob ng ilang minuto, tanging sina Catherine, Freya, Shaun, Miles, at Chase lang ang naiwan sa dating buhay na buhay na pribadong silid.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *