Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 190

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 190
Nagsimulang tumulo ang galit na luha sa pisngi ni Freya habang umaakyat siya sa hagdan. Buti na lang at nandiyan si Catherine para hawakan siya.

“Sorry, hindi ko dapat sinabi iyon.”

“Kahit kailan gusto ko pa rin sabihin.” Pinunasan ni Freya ang luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. “Napansin mong may mali pagkatapos mong makita ang kanilang pakikipag-ugnayan nang dalawang beses. Pero ang dami kong beses na nakita si Linda ay halos kapareho ng mga oras na nakipag-date ako kay Patrick.”

Nagulat ito kay Catherine. Nag-aaral siya sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon, kaya hindi siya masyadong malinaw sa buhay pag-ibig ng kanyang kaibigan.

Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Freya. “Seven out of ten times na nag-date kami, isinasama niya si Linda, kahit sa sinehan. The three other times when we got to be alone, aalis din siya maya-maya dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa babaeng iyon.”

“Bakit hindi mo sinabi sa akin?” Masama ang pakiramdam ni Catherine pero galit din at the same time. “Hindi dapat ako naging magalang kung ganoon. Sisigawan ko na sana sila agad.”

“Ayokong makita kayong nag-aaway ni Patrick,” malungkot niyang sabi, “Talagang gusto ko siya at matagal ko siyang sinubukang makasama. Sinabi ko rin sa pamilya ko na iuuwi ko siya ngayong Pasko. Siya ang taong gusto kong pakasalan.”

Galit na sabi ni Catherine, “Kung palagi niyang kinakampihan si Linda, posibleng maghiwalay kayo kahit magpakasal kayo.”

Nagulat ito kay Freya. Mukha siyang na-distract bago tuluyang tumango ng marahan.

“Wag mo munang isipin. Lunurin ang iyong damdamin sa alkohol. Ihahatid na kita pauwi mamaya.” Niyakap siya ni Catherine at sabay silang naglakad patungo sa private room.

Itinulak ang pinto, tumambad ang sampu o higit pa sa mga taong nakaupo sa loob ng buhay na buhay na silid.

Sa dami ng tao, si Chase, Miles, at ang lalaking nakaupo lang sa dulong sulok ang kilala niya… si Shaun.

Binuksan ang heater. Naka-white shirt siya at may hawak na wine glass sa kaliwang kamay. Mahirap na hindi mapansin ang mature at eleganteng lalaki.

Siya rin ang sentro ng atensyon, ang pinakamaliwanag na presensya kahit sa isang silid na puno ng mga tao.

Gayunpaman, hindi siya tumingin sa kanya mula sa sandaling siya ay nagpakita. May kawalang-interes sa kanyang mga mata.

Napahiya ito kay Catherine. All of a sudden, nagsisi siya sa desisyon niyang pumunta dito.

“Hoy, ang ganda ni Rin at Freya!” masiglang bati ni Chase sa kanila. “Sige, maupo ka sa tabi ni Shaun.”

Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, bumulong siya sa tenga ni Catherine, “Kamakailan lang, wala si Shaun. Sige kausapin mo na siya.”

“…”

Ha, hindi rin siya maganda sa mood, kaya bakit siya pa ang gagawa ng paraan?

Talagang hindi niya kayang maglakad nang walang kahihiyan kapag nagpapanggap ang lalaki na hindi siya kilala.

Kaya naman, nanatili siyang nakaugat sa lupa. Nagkataon namang sinenyasan siya ni Miles at sumigaw, “Catherine, halika at maupo ka rito.”

Maraming tao ang napalingon sa kanya nang marinig iyon. Sa kabila noon, kausap pa rin ni Shaun ang katabi niya. Napalingon ang mukha niya na para bang walang kinalaman sa kanya.

Inis na hinila niya si Freya papunta kay Miles. “Young Master Clark…”

“Catherine, tara, may utang ako sayo. I’ve been meant to apologize to you,” sincere na sabi ni Miles. “Hindi ko naintindihan ang huling pagkakataon at muntik ka nang makulong. Bagama’t natalo ako sa kaso sa korte, at least, nalaman ko kung sino talaga ang nagtatangkang mag-set up sa akin.”

“Young Master Clark, tulad ng sinabi ko noon, ako rin ang may pananagutan sa nangyari noong nakaraan.” Alam niyang maaaring magselos ang lalaki ngunit hindi siya isang kakila-kilabot na tao sa loob.

“Okay, let bygones be bygones then.”

Nag-toast silang dalawa bago nagsimulang pag-usapan ang hotel.

Sa dulong sulok, si Shaun, na napansing nag-uusap sila at masayang nagtatawanan, ay nakaramdam ng matinding galit sa loob niya. Parang bumaba nang husto ang temperatura ng hangin sa paligid niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *