Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 188

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 188
Mahina na tumango si Catherine.

“Ito ang mga dokumentong ibinigay sa akin ng lolo mo para sa pag-iingat.” Napabuntong-hininga si Chris nang kunin ang file. “Mabuti na lang at may backup plan ang lolo mo laban kay Jeffery although I’m sure hindi niya ginusto na mangyari ang araw na ito. Ha, walang kinalaman si Jeffery sa tagumpay ni Hudson ngayon. 30% lang ng stocks ang inilaan niya para sa pagpapalaki sa iyo pero hindi siya nagpapasalamat.”

“Tama iyan. Maari niya itong makuha pagkatapos mamatay si Lola ngunit ayaw niyang maghintay. Sa halip, pinatay niya ito nang walang awa.” Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri sa file. “Sa mga dokumentong ito, makakalimutan niya ang tungkol sa pagiging presidente ng Hudson sa susunod na buwan.”

“Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makuha ang posisyon na iyon.” Napangiti si Chris.

“Salamat, Kuya Chris.” Naantig siya. “Matagal ka nang nagtatrabaho para sa nanay ko. Nakita mo ba ang tatay ko dati?” nag-aalangan niyang tanong.

Bumagsak ang mukha ng lalaki bago siya sumagot pagkatapos ng mahabang panahon, “Meron. Ngunit huwag masyadong magalit. Hindi niya alam ang presensya mo.”

Biglang gumaan ang pakiramdam niya. “Ayos lang. Hangga’t hindi ako isang taong iniwan ng kanilang mga magulang.”

“Sa katunayan, ang kanyang kontribusyon ay kung ano ang naging matagumpay ni Hudson ngayon. Pero… may pamilya na siya.” Tiningnan siya ng masama ni Chris.

Naintindihan niya. “Inaasahan lang. Kung tutuusin, 20 years na. Walang maghihintay magpakailanman.”

Ngumisi si Chris. “Sinisikap ni Jeffery na makakuha ng pabor sa mga stockholder at executive-level na empleyado ng kumpanya. Kailangan mong kumilos nang maingat.”

“Oo. Babawiin ko talaga ang pag-aari ko.”

Nang hapong iyon, tinanggihan niya ang imbitasyon ni Chris na manatili nang mas matagal at sumakay ng flight pabalik sa Melbourne.

Binuksan niya ang phone niya pagkababa ng eroplano ngunit wala pa ring balita mula kay Shaun.

Isang mapait na pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Iniisip niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila.

Sa pagdadalawang isip, nagpadala siya ng text sa kanya. [Nasaan ka?]

Wala pa rin siyang narinig na sagot mula rito pagkatapos ng mahabang panahon, kaya niyaya niya si Freya na tumambay.

“Binabati kita, ang magiging boss ni Hudson! Ah, magiging nagkakahalaga ka ng daan-daang bilyong dolyar sa lalong madaling panahon. Dapat manatili ako sa tabi mo at hinding hindi ako bibitaw.” Pilyong tawa ni Freya. “Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Cindy kapag nalaman niya ito?”

“Walang saysay na isipin ang tungkol sa mga taong umiindayog sa hangin.” Umiling si Catherine.

“Ngunit narinig ko na… siya ay naging maybahay,” bulong ni Freya, “Siya ay mula sa isang medyo makapangyarihang background sa Canberra. Ang kanyang impluwensya ay lumalago kamakailan.”

Kumunot ang noo ni Catherine. “Hindi na kami mag-krus ng landas dahil nasa entertainment industry siya.”

Ang kanyang kasalukuyang target ay ang pamilyang Jones.

Kasabay nito, nagpadala ng text si Chase sa kanya sa WhatsApp. [Rin, naghapunan ka na ba? Gusto mo bang pumunta sa PenG para sa karaoke? Andito na rin si Shaun. Maaari mong isama ang iyong kaibigan.]

Bumilis ang tibok ng puso niya sa pag-iisip kay Shaun. Ipinakita niya kay Freya ang text. “Tayo ba?”

“Oo naman.” Kumindat si Freya habang hinahalo ang milkshake. “Sinasabi mo lang sa akin na ilang araw ka nang hindi nakakausap ni Shaun. Hindi mo ba siya nami-miss?”

“Ha, mas maganda kung ganito. Sa wakas ay nabawi ko na ang aking kalayaan.”

She then frowned before said again in frustration, “There must be something wrong with him. Naging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin noon pa lang pero ngayon? Laruan ba ang tingin niya sa akin? Ilang araw na siyang hindi umuuwi, baka may ibang babae na siya sa labas.”

“Naku, amoy selos ako,” pang-aasar ni Freya.

“Hindi ako. Hindi ko lang gusto ang ugali niya.” Tumanggi si Catherine na aminin ito. “Oh sige, kanina ka pa nagdrive dito pero siguradong iinom ka sa lugar na iyon mamaya. Gusto mo bang ihatid ka ni Patrick pagkatapos?”

“Tatawagan ko siya.”

Walang magawang sagot ni Patrick, “Hindi ko kaya. May ilang proposal pa akong kailangan tapusin. Mag-hire ng driver para sa iyong sarili. Ipapadala ko sa iyo ang pera.”

Sa loob ng ilang minuto, nakatanggap si Freya ng 520 dollars sa kanyang bank account. Hindi niya napigilan ang sarili na magalit dahil doon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *