Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 187

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 187
“Shaun, what the hell? Hiniling mo na pumunta sila dito pero ngayon pinapaalis mo na sila.” Nagkibit balikat si Rodney.

“Tumahimik ka. Huwag mo akong kausapin.” Nagsindi ng sigarilyo si Shaun.

“Tsk, seryoso? Ikaw ang tumawag sa amin dito.” Nadismaya si Rodney. “Lalo kang naging weird simula nung nagkasama kayo ng babaeng Catherine na yan. Kung ganoon ka kalungkot, maghiwalay ka na lang—”

“Sabihin mo ulit yan.” Tinapunan ni Shaun ng mapanganib na tingin ang kaibigan.

Natahimik kaagad si Rodney.

Nagdilim ang mga mata ni Chester habang tinatapik ang dulo ng sigarilyo. “Seryoso na ba this time?”

“Hindi pwede.” Agad na kumunot ang noo ni Rodney. “Akala ko si Sarah Langley lang ang inaalala mo noon…”

Shaun’s fingers that were holding the cigarette tensed up. Chester heaved a sigh. “Rodney, Sarah is no longer with us. Shaun can’t possibly live in the past forever.”

Rodney looked at the ground and continued drinking.

Shaun took another drag from the cigarette with his head lowered.

During the following two days.

Catherine spent a lot of effort getting her hands on Chris’ home address. However, the man resided in Brisbane most of the time.

She had no choice but to take an early flight there.

Upon arriving at the villa, the guard opened the door and enquired, “Have you got an appointment?”

“No, but please tell Mr. Jefferson that I’m the daughter of his old friend, Sheryl Jones.”

The guard sized her up and down suspiciously before making the phone call. Upon receiving a reply, the guard invited her in politely, “Mr. Jefferson is waiting for you inside.”

She walked in immediately.

She expected Chris Jefferson to be an old man in his early 70s, so she was surprised to see the middle-aged man sitting on the couch. This man looked younger than 40 years old. Although there were some wrinkles on the corners of his eyes, he looked cultured and refined. He must have been quite handsome when he was younger.

“Are you… Uncle Chris?”

A hint of affection flashed across his eyes as he studied the woman. “20 years flew by in the twinkling of an eye. The little baby girl from back then has grown up so much. You really look like your mother.”

She was curious. “I heard my mom saved your life before?”

“That’s right. Don’t be fooled by what you see now. I was once a broke young lad with huge debts. Fortunately, I met your mother and started working for her. That’s how I got to where I am today.”

Ang mga sulok ng labi niya ay gumulong sa isang malabong ngiti habang inaalala ang nakaraan.

Napakurap-kurap siya. Ang instinct ng kanyang babae ay nagsabi sa kanya na ang lalaking ito ay minsang nainlove sa kanyang ina.

“Sa kasamaang-palad… namatay siyang bata,” sabi niya nang may panghihinayang.

“Oo. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagpasya ang nanay mo na magtungo sa Country T. Sabi ng iba, nagkataon lang pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may tao sa likod nito. Hindi sana siya naabutan ng bagyo kung hindi dahil dito…” Nabasa ang lungkot sa buong mukha ni Chris.

Natagpuan ni Catherine na mahirap matunaw ang impormasyong ito. “Ibig mong sabihin pinatay ang nanay ko?”

“Oo, walang ideya ang lolo’t lola mo pero nagtatrabaho ako para sa kanya noon.” Namatay ang ilaw sa kanyang mga mata. “Inimbestigahan ko ito mamaya. Ang taong naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay maaaring nasa Canberra.”

Isang mabigat na pasanin ang bumigat sa kanyang dibdib. Una, ang pagkamatay ng kanyang lola, at ngayon, ang pagkamatay ng kanyang ina.

Parang may invisible force na nagtulak sa kanya para lumaki.

“Wag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Take the time to work on yourself kung balak mong ipaghiganti ang pagkamatay ng nanay mo,” sabi ni Chris at umaaliw.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.