Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 186

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 186
Pinaalalahanan ni Shaun ang kanyang sarili na huwag masyadong mabalisa.

Marahil ay sinisiraan niya si Catherine, kaya iyon ang dahilan kung bakit sinasamantala siya nito.

Akala niya ba siya lang ang babaeng makakasama niya?

Biglang natapos ang tawag.

Ilang segundong tinitigan ni Catherine ang telepono nang walang laman hanggang sa lumakad si Wesley. “Si Mr. Hill ba? Pupunta ba siya para makita si Aunty Wendy? Kung gayon, marahil ay dapat akong pumunta upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan.”

“Hindi, hindi niya sinabing darating siya.”

Biglang may kakaibang nararamdaman sa puso niya. Iyon lang. Walang sinabi si Shaun tungkol sa pagpunta kay Aunty Wendy.

Wesley appeared startled but soon revealed a smile. “Well, it’s normal. They’re not family, after all. I spoke with the doctor earlier so you don’t have to worry too much.”

“Thanks.”

She was genuinely grateful for Wesley. She would not have achieved so much today without his help.

In actuality, she had thought of asking Shaun for help before but upon remembering his indifferent attitude, she was certain the thought did not even occur to him at all.

“It’s alright. Well, I should leave then. I have a dinner appointment for work this evening.”

Wesley understood the importance of not crossing the line. Otherwise, she might leave her guards up with him again.

“Okay.” She walked him to the door.

Shaun did not call her the entire night.

She finally drove back to the villa after the nurse showed up.

Bukod kay Fudge at sa tatlong kuting na naglalaro, nandoon lang si Aunty Linda na nanonood ng TV sa sala.

“Nasaan si Mr. Hill?”

Nagulat si Aunty Linda sa tanong nito. “Hindi ba niya sinabi sayo? Tinawagan ako ni Mr. Hill kaninang gabi na nagsasabing pupunta siya sa isang business trip sa Canberra. Hindi na siya babalik ng ilang araw.”

Natigilan si Catherine sa katahimikan. Wala talaga siyang ideya tungkol doon.

Biglang bumalot sa kanya ang frustration. Bilang kasintahan, hindi niya inusisa ang kalagayan ni Aunty Wendy at hindi rin niya ito ipinaalam tungkol sa pag-alis para sa negosyo. Ano ang nangyayari sa kanya?

Pagkaakyat sa itaas, tinawagan siya nito.

Ang ingay sa background ay malakas sa telepono. Nasabi niya kaagad na nasa isang lugar siya tulad ng isang pub o isang bar.

“Nasaan ka? Hindi ka ba aalis sa isang business trip?”

“Oo.” Ang kanyang tono ay amoy ng kawalang-interes.

Hindi siya natuwa sa sagot na iyon. “Bakit hindi mo sinabi sa akin?”

“Kailangan ko bang ireport sa iyo ang aking kinaroroonan?”

Ang malamig at malayong boses nito ang pumuno sa kanya ng pagkabigo.

Itinuring niya ito bilang kanyang kasintahan dahil lamang sa sumama ito sa kanya kumain ng hotpot, binili ang kanyang mga damit, at tinulungan siya sa paggawa ng mga sketch.

Gayunpaman, maaaring iba ang iniisip niya.

“Okay, hindi na ako magtatanong sa hinaharap.”

Ibinaba niya ang tawag, ibinagsak ang sarili sa kama, at nagsimulang humagulgol.

Nabigla siya sa impormasyong nalaman mula kay Aunty Wendy ngayon, tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola at ang kanyang tiyahin ay ang kanyang ina.

Gusto niyang magreklamo at magreklamo at iiyak ang lahat kay Shaun ngunit hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon.

Sa loob ng maingay na private room, mas nabalisa si Shaun sa mga maiingay na babae.

Inihagis niya ang kanyang telepono sa kabuuan ng silid at sumigaw, “Umalis ka na rito ngayon din!”

Agad na tinungo ng grupo ng mga babae ang pinto. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid na ngayon ay inookupahan ng tatlong lalaki.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *