Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 185

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 185
Nahulog si Catherine sa isang upuan nang matanggap ang bombang balita.

Matapos bumaba ang Summit, malamang na si Jeffery ay nagplano na patayin ang kanyang lola upang mamana ang mga stock sa Hudson Corporation?

“Hindi, imposible iyon. Siya ang kanyang ina, kung tutuusin.”

Napabuntong-hininga si Wesley. “Sanay na si Jeffery na nasa posisyon ng kapangyarihan sa buong buhay niya. Maaaring hindi mo ito alam ngunit magagawa ng mga tao ang lahat upang mapanatili ang isang buhay na puno ng kayamanan at impluwensya. Mula sa simula ng panahon, may mga tala ng magkapatid na dugo na umaatake sa isa’t isa, nakikipaglaban upang maging kahalili sa isang mayamang pamilya. Tsaka paralisado ang lola mo kanina. Itinuring niya siguro siyang pabigat.”

Tumango naman si Tita Wendy. “At saka, ni minsan hindi ako naniwala na ang pagkaparalisado ng lola mo ay isang aksidente. Dumating si Rebecca sa Plum Garden noong araw na iyon at nahulog ang lola mo mula sa ikalawang palapag hindi nagtagal pagkatapos niyang umakyat. Sinabi niya na ang Old Madam ay nawala sa kanyang paa ngunit ang huli ay palaging malusog at malusog, kaya hindi ako naniniwala doon.”

Itinaas ni Catherine ang kanyang tingin mula sa lupa nang may panginginig na dumaan sa kanya.

Paano magiging ganoon kabagsik ang isang tao para saktan ang sarili niyang lola?

“Tiyak na nalaman niya ang tungkol sa relasyon mo ni Hudson at hindi ka anak ni Jeffery,” hula ni Aunty Wendy.

“Tita Wendy, dapat ay sinabi mo na sa akin ito ng mas maaga.” Labis na nakonsensya si Catherine.

“Gusto ko talaga pero naglabas ang pamilya Jones ng search warrant para sa akin. I’m guessing Jeffery wasn’t satisfied not knowing where the other 30% of stocks have gone, or maybe he wants to kill me para madala ko ang sikretong ito sa libingan. Kaya naman ako ay namumuhay sa pag-iisa, hindi nangangahas na ipakita ang aking mukha sa publiko.”

Hinawakan ni Aunty Wendy ang mga kamay ni Catherine. “Hanapin ang isa sa mga stockholder sa Hudson na nagngangalang Chris Jefferson. Iniligtas ng nanay mo ang buhay niya noon. Nasa kanya ang mga kinakailangang dokumento.”

Sa wakas, pansamantalang nagtanong si Catherine, “Tita Wendy, kilala mo ba kung sino ang tunay kong ama?”

Umiling ang matandang babae, bumuntong-hininga. “Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya sa Canberra.”

Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Catherine. Lumilitaw na maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang kapanganakang ama.

Gayunpaman, bakit niya pinabayaan siya at ang kanyang ina?

Marahil ay matagal na siyang nagtatag ng ibang pamilya.

Parehong natahimik ang mga babae sa ward ng ospital. Out of the blue, Wesley suggested, “Para sa kaligtasan ni Aunty Wendy, mas maganda kung ilipat natin siya sa ibang ospital para hindi siya mahanap ng mga Jones. Kilala ko ang head director ng isang pribadong ospital na makakatulong.”

“Tama ka. Hindi pwede dito si Aunty Wendy,” pagsang-ayon ni Catherine.

Pagkatapos nito, ginugol nila ang susunod na oras sa pagsusumite ng mga papeles na kinakailangan para sa paglipat.

Gayunpaman, nang ayusin niya ang proseso sa reception, hindi niya napansin si Angela na nagkataon na naroon para sa routine check-up ng kanyang ina. Kinunan niya ng litrato si Catherine na sumakay sa escalator kasama si Wesley.

Ipinadala ni Angela ang larawan kay Shaun nang walang pag-aalinlangan. [Kuya Shaun, diba girlfriend mo to? Nagbreak na ba kayong dalawa? Nakita kong may kasama siyang ibang lalaki.]

Natuwa siya matapos ipadala ang mensaheng iyon.

Matagal na siyang inis sa babaeng ito. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon.

Si Shaun na paalis na sa trabaho ay biglang naramdaman na nagvibrate ang phone niya.

Bumagsak ang mukha niya sa ikalawang pag-click niya sa mensahe.

Malinaw na ipinakita sa larawan sina Catherine at Wesley na magkasama sa ospital.

Ang babaeng ito ay patuloy na nagpahayag ng kanyang pagmamahal para sa kanya ngunit kailan siya sa wakas ay magpapakatatag?

Tinawag niya ito kaagad. “Nasaan ka?”

“Um… Sa ospital,” pagtatapat niya pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan.

Medyo lumuwag ang kanyang noo. At least hindi siya nagsisinungaling tungkol dito. “Sino ang kasama mo?”

Mabilis niyang sinulyapan si Wesley na nakikipag-chat sa doktor na namamahala bago naglakad sa gilid. “Kasama ang doktor. Ang tagapag-alaga na dating nag-aalaga sa aking lola ay kalalabas lamang ng operasyon. Wala siyang kapamilya o kamag-anak. Mamaya pa siguro ako uuwi ngayon.”

“…”

Nagsisinungaling siya. Alam niyang kasama niya si Wesley.

Isang mapanganib na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata.

Kapag may problema, mas gusto niyang humingi ng tulong kay Wesley kaysa sa kanya. Gaano ba kalapit ang relasyon niya sa lalaking iyon?

“Galit ka ba?” maingat na tanong niya nang ang tanging naririnig niya ay katahimikan. “Ang bagong-hire na nurse ay makakarating lamang sa 9 pm, kaya kailangan kong maghintay hanggang doon.”

“Tama.”

Aniya bago pinatay ang tawag. Pagkatapos, sinubukan niyang pakalmahin ang naghuhumindig niyang mga templo sa pamamagitan ng marahang pagmamasahe sa mga ito.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.