Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 183

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 183
Chase: [She’s definitely on her period.]

Rodney: [Nakakainis ang mga babae. Mayroon silang hindi mabilang na mga trigger point at dahilan para magalit.]

Chester: [Huwag mag-alala, dalhin mo na lang siya sa pamimili at bayaran ang lahat.]

Nahulog sa malalim na pag-iisip si Shaun.

Hindi nag-abala si Catherine sa pamimili pagdating sa mall. Pumili siya ng ilang damit nang random para tingnan muna bago ibinalik sa mga racks.

Lumingon siya sa tindera. “Bibili ako ng kahit anong damit na mahawakan niya.”

Nagulat ito sa kanya. “Tungkol saan yan? Tumitingin lang ako-”

“Bibili kami ng anumang bagay na interesado ka.” Hindi niya ito binigyan ng puwang para sa talakayan. “Nakakabili ang babae ko ng kahit anong gusto niya. Mayroon akong higit sa sapat na pera.”

Naiinggit ang bulalas ng tindera, “Wow, ang ganda ng pakikitungo sa iyo ng boyfriend mo! Wala pa akong nakitang lalaking ganito kabigay sa girlfriend nila.”

Gulat na pinag-aralan ni Catherine ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Bigla niyang narinig ang malakas na tibok ng puso niya.

Na-guilty pa nga siya sa pagkagalit niya kanina.

Si Shaun ay hindi ang pinaka maalalahanin. Sa isang tagalabas, maaaring lumitaw na ang kanyang pag-ibig ay pinilit at isang panig.

Gayunpaman, sila lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa relasyon. Hindi niya kailangan ng ibang tao para patunayan ang paraan ng pagtrato nito sa kanya.

“Ayos lang. Pipili lang ako ng ilan.”

Umiling siya. Sa wakas, sinubukan niya ang ilang mga damit. Ang bawat damit ay mukhang maganda sa kanyang magandang pigura at magandang balat.

Sa huli, binayaran niya ang lahat ng sinubukan niya. Nalaman lang niya pagkatapos na maipasa ang bayad.

Hinawakan niya ang braso nito, masama ang pakiramdam dahil mahal ang mga damit dito. “Hindi ko kailangan ng maraming damit.”

“Ayos lang. Basta gusto mo sila.”

Kaswal niyang sagot.

“Salamat.” Naantig ang pakiramdam niya, tumayo siya sa kanyang mga tiptoe upang bigyan siya ng isang halik sa pisngi. Bakas sa mukha niya ang pagkapahiya.

Nagdilim ang mga mata ng lalaki nang makita ang kanyang mga pisnging kulay rosas. Totoo, tama si Chester. Ang pagdadala ng isang malungkot na babae sa pamimili ay nalutas ang lahat.

Nang sumunod na araw.

Isinuot ni Catherine ang kanyang bagong damit bago tingnan ang progreso ng pagsasaayos sa Green Mountain.

Ang mga tagapagtayo ay abala sa gawaing pagmamason. Naglibot siya sa paligid ng site at tinalakay ang pag-unlad kasama ang tagabuo ng ulo. Pumasok si Wesley mula sa labas at inilipat ang tingin sa bago nitong damit. “Magandang damit. Ito ba ay isang kamakailang pagbili?” papuri niya.

“Oo.” Masaya siyang napangiti nang isipin na regalo iyon ni Shaun.

Ang nag-uumapaw na kaligayahan mula sa kanyang mga mata ay ikinagulat ni Wesley. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ang lumitaw sa kanyang puso.

Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero.

“Hello, ito ba si Miss Jones? Isang babaeng nagngangalang Wendy ang namatayan sa kanyang inuupahang bahay. Sinubukan kong tawagan ang mga contact sa kanyang telepono ngunit walang gustong lumapit…”

Wendy… Tita Wendy, ang tagapag-alaga?

Sumagot kaagad si Catherine, “Pakitawagan ang ambulansya para ipadala siya sa pinakamalapit na ospital. Huwag mag-alala tungkol sa mga bayarin. Pupunta ako ngayon din.”

Pagkababa ng telepono, tumakbo siya patungo sa pinto. Sinundan siya ni Wesley. “Sasama ako sa iyo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *