Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 181

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 181
“Hindi ngayong gabi. Pero gawin natin ito sa ibang araw.”

Sandaling nag-alinlangan si Shaun bago pumayag. Dapat niyang sabihin na oo dahil nagustuhan ito ni Catherine.

5:00 pm

Bumaba si Catherine at sumakay sa isang puting kotse.

Nagbabasa si Shaun ng mga work documents sa loob. Kitang-kita sa profile niya ang mahaba at kulot niyang pilikmata. Maging ang mga daliri niya na may hawak ng mga papel ay balingkinitan at malinis. He was impeccable like a statue kahit saang anggulo tignan.

Siya ay palaging mababaw, sa kahulugan na siya ay nagmamalasakit sa hitsura ng isang tao.

Kung hindi, hindi sana siya nakasama ni Ethan noong nakaraan. Isa siya sa mga pinakakaakit-akit na lalaki sa Melbourne. Gayunpaman, hindi siya mapapantayan nang ilagay sa tabi ni Shaun.

Hindi nakakagulat na hindi na niya nakitang interesante si Ethan. Hindi rin siya mapakali kay Wesley.

“Shaunny, bakit hindi ka tumitingin sa akin? Hindi mo ba ako nami-miss?” Humarap ito sa kanya at niyakap ang braso nito.

“May tinitingnan akong kaso.” Binigyan siya ng mabilis na tingin. Hinubad ng babae ang kanyang coat nang makapasok sa kotse, inilantad ang masikip na kamiseta na suot niya sa ilalim na nagpatingkad sa kanyang curvy figure. Nagdilim ang kanyang mga mata. Masyado siyang na-distract sa sandaling iyon para ipagpatuloy ang pagtatrabaho.

“Naku, pasensya na naabala kita. Sige na.” Napaupo siya ng tuwid bigla.

“…”

Paano siya magpapatuloy sa trabaho pagkatapos ng kanyang ginawa?

Iniligpit niya ang mga dokumento at binuhat siya sa kandungan niya. Gayunpaman, siya ay isang matangkad na babae sa 167cm, kaya ang kanyang ulo ay tumama kaagad sa bubong ng kotse.

Masyadong maliit ang sasakyan.

Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, “Panahon na para sa isang bagong kotse.”

Agad na nagtanong si Hadley, “Young Master Hill, anong uri ng kotse ang iniisip mo?”

“Anumang bagay na may maluwag at matangkad na backseat. Tapusin mo bukas.”

“…”

Walang ideya si Catherine kung ano ang gagawin sa pag-uusap na ito. Hindi niya mawari ang buhay ng mga super-rich. Agad namang nagdesisyon ang lalaki na magpalit ng sasakyan dahil hindi komportable ang kasalukuyang sasakyan nang yakapin niya ang kasintahan sa backseat. Mas lalo siyang nahuhulog sa kanya.

“Anong gusto mong kainin ngayong gabi?” tanong niya.

“Lately lumalamig na. Gusto kong kumain ng hotpot, at may alam akong magandang lugar sa malapit.” Idinagdag niya nang makita ang displeasure na bumalatay sa mukha nito, “Pwede nating subukang umorder ng couple hotpot.”

Tinaas niya ang isang kilay at marahang pinisil ang ilong niya. “Makulit kang babae.”

Nataranta, pumikit siya pabalik ng walang laman. Marahil ay mayroon siyang hindi pagkakaunawaan. “Ang bawat hotpot restaurant ay nagbibigay ng double-flavor hotpot broth option, na may parehong maanghang at hindi maanghang na base ng sabaw. Hindi mo ba alam iyon?”

“…”

“Siyempre ginagawa ko.” Tinapunan siya nito ng isang gilid na sulyap bago sumagot ng mahina.

“Oh.” Naniwala siya sa kanya at tumango.

Walang imik si Hadley na nasa front seat. ‘Young Master Hill, tiyak na gagaling ka sa pagsisinungaling.”

Pagdating sa hotpot restaurant, niyaya ni Catherine si Hadley na sumama pero tinanggihan kaagad ni Shaun. “Pwede siyang kumain sa ibang lugar.”

Sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para sa isang petsa, kaya tiyak na hindi siya papayag na makagambala ang isang third party.

Mabilis na tumango si Hadley. “Ayos lang. Hindi naman ako mahilig sa hotpot eh. May hahanapin pa ako sa katabing restaurant. Maglaan ng oras at tamasahin ang pagkain.”

Agad siyang lumabas ng restaurant. Tinapunan siya ni Catherine ng nakakaawang tingin.

Umupo muna si Shaun. Naisipan niyang umupo sa tapat niya ngunit mabilis niyang sinabi na may disgusto, “Halika at maupo ka sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ito gagawin.”

Nagulat ito sa kanya. “Ngunit kasama mo ito sa huling pagkakataon?”

“Mayroon kang pisngi para banggitin iyon?” Bumagsak ang gwapo niyang mukha. “Alam mo bang tatlong araw na sumakit ang tiyan ko pagkatapos noon? Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo ako tinanong kung kamusta ako noon? Masyado kang nag-aalala sa akin, ha?”

Halos mabulunan siya sa inumin. Hindi siya nagtanong dahil wala siyang pakialam sa kanya noon. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. “Natatakot akong sumuko kapag napalapit ako sa iyo,” inosenteng sagot niya.

Natuwa sa sagot, hinila siya nito paupo sa tabi niya. “Ipagluto mo ako mamaya.”

Walang magawa, lumingon siya sa mag-asawang nakaupo sa katabing mesa.

Ang lalaki ay hindi tumigil sa pagpapakain sa kanyang kasintahan. “Mahal, ano ang gusto mong kainin sa susunod?

“Darling, kumuha ka nito. Ito ay masarap.

“Darling, subukan mo rin ito. Ang ganda talaga.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.