Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 180

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 180
Chase, ang boss ng firm, ay bumulong, “Mr. Hill, maaga ka ngayon.”

Naglakad si Shaun patungo sa leather seat at mahinang bumulong, “Hmm.”

“…”

Hindi nakaimik si Chase.

Nabigo ba ang lalaki na makilala ang panunuya sa kanyang tono? Maipakita man lang ba ni Shaun sa kanya ang ilang paggalang sa harap ng lahat ng mga abogadong ito?

“Don’t mind me,” sabi ni Shaun, eleganteng itinaas ang kanyang baba. Sabay vibrate ng phone niya.

Inabot niya ang phone niya para maghanap ng WhatsApp text mula kay Catherine. [Nakarating ka na?]

Ang mga sulok ng kanyang labi ay pumulupot pataas. [Oo.]

Nalaglag ang panga ng lahat sa meeting room nang makita ang ngiti sa kanyang mukha.

Ano?!

Nagtaka sila kung sino ang ka-text ng karaniwang walang pakialam na lalaki. Ang makita ang ngiti sa kanyang mukha ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin.

Si Chase, lalo na, ay napukaw ang kanyang pagkamausisa. He waved his hand dismissively in the air. “Sige, iyon lang para sa araw na ito. Ipagpatuloy ang pagsisikap sa susunod na linggo.”

“…”

Walang imik ang ibang mga abogado.

Siya ay nagsasalita pa rin tungkol sa pagpapabuti ng pagganap ng trabaho hindi pa matagal na ang nakalipas. Napaka iresponsableng boss!

Dahil natapos na ang pagpupulong, unti-unting lumabas ng silid ang iba sa kanila.

Tamad na bumangon si Shaun, at tumakbo si Chase papunta sa kanya sa loob ng ilang segundo. “Sinong ka-text mo? Anong meron sa nakakalokong ngisi na yan?”

Mapanloko???

Namuo ang pagsimangot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Imposible iyon.

“Baka si Rin?” pang-aasar ni Chase. “Mukhang may nangyari sa inyong dalawa.”

Sinamaan siya ng tingin ni Shaun. Siya ay bihirang nasa mabuting kalooban, kaya hindi niya hahayaang masira ito. “Oo, nagtapat siya sa akin kahapon.”

“Hindi ba araw-araw siyang umaamin sa iyo?” Nagseselos talaga si Chase niyan. Gusto niya rin ng ganyang girlfriend.

Bahagyang kumulo ang sulok ng labi ni Shaun pero pinigilan niya ito kaagad. “Hmm, she keeps pestering me to be with her and wouldn’t rest her case unless pumayag ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya.”

Halos lumuwa ang mga mata ni Chase sa kanyang ulo. ‘Hoy, aking matandang kaibigan, ang mapang-akit na hitsura sa iyong mukha ay nagsasabi ng lahat ng ito.’

“Congratulations! Dapat pasalamatan mo ako sa pag-imbita sa iyo sa Melbourne kung hindi ay hindi mo nakilala si Rin.”

“Salamat?” Bakas sa mukha ni Shaun ang kawalan ng pakialam. “Dahil talaga sa iyo kaya ako patuloy na ginugulo ng babaeng iyon. At hindi ko na siya kayang tanggalin ngayon.”

“…”

Nawalan ng masabi si Chase.

‘Oo naman.

‘Magpanggap ka pa. Tahimik na lang akong manonood nang hindi nagpapahalata sa iyo.’

“Oh, ano ang karaniwan mong ginagawa pagkatapos ng trabaho?” walang babalang tanong ni Shaun. “Sinabi ni Catherine na ang kanyang buhay ngayon ay hindi naiiba sa buhay ng isang matandang babae.”

Naawa si Chase sa kawawang babae.

“Eksakto, bata pa siya and in her prime. Nakakatamad talagang umuwi at magluto ng hapunan pagkatapos ng trabaho tuwing gabi. Kunin mo ako, halimbawa. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, ako ay pumupunta sa pub, pumunta para sa karaoke, maglaro ng pool, mangingisda sa aking yate, o magsaya sa hapunan sa gabi. Ito ay isang kawili-wiling buhay.”

Kumunot ang noo ni Shaun sa narinig. Naghilamos ng mukha si Chase bago muling nagsalita. “Dapat ba nating isama si Rin para sa isang karaoke session ngayong gabi? Ako na ang mag-aayos ng lahat.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *